Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Gudsbevis i tre punkter

Aftonens afterwork tog sitt avstamp i en kristen s.k. meme föreställande Laurence Fishburnes karaktär från The Matrix (1999), Morpheus, med bildtexten "What if I told you there is no evidence for atheism?". Morpheus (eller Morfeus) är drömmarnas gud enligt grekisk mytologi, som givit sitt namn till läkemedlet morfin. Vi struntade i att det var just ateism som inte skulle kunde bevisas, för oavsett hur många gudar som faktiskt finns, är ateism sann om det finns en enda person som inte tror att så är fallet, då ateism är avsaknaden av gudstro, vilket finns hos vissa. Men det som menas här är "What if I told you there is no evidence for the non-existence of god", alltså påståendet att det inte finns några bevis mot guds existens.

Med den nya formuleringen, eller härledda andemeningen, finns tre aspekter som jag kommer att utveckla, var och en för sig, men här är aspekterna:

1. Logiska bevis

Gudstroende tenderar att acceptera logiska bevis för att gud finns, alltså bevis som saknar empirisk förankring men som i sig självt är konsekvent, samtidigt som man inte accepterar logiska bevis för naturalism. Det kosmologiska gudsbeviset som säger att allt som börjar har en orsak och slutar i gud, kan accepteras medan man aldrig skulle gå med på ett lika konsekvent argument om att allt som börjar har ett naturligt ursprung, alltså behövs ingen gud. Så varför inte bara avfärda logiska bevis som saknar empiriskt stöd?

2. Abstrakta modeller

Naturalismen har en fördel i att man kan konstruera modeller över hur något skulle kunna gå till. "Om inte gud har skapat x, kan x ha uppstått så här", medan religiösa saknar modeller. Det finns t.ex. ingen som utvecklat en modell som förklarar varken hur eller varför gud har skapat något. Ingen gudstroende kan förklara skillnaden mellan en naturlig värld och en värld med en gud, enligt sin föreställningsvärld. Kanske att en värld med gud inte innehåller sjukdomar, ondska eller konkurrens mellan individer? Ingen tycks veta.

3. Motbevis

När ett bevis för guds existens presenteras, och en debattör betraktar beviset som stöd för guds existens, borde man betrakta det på guds minussida när beviset rivs ner av ett motbevis. Den vetenskapliga hållningen är "om x, i så fall y" men den religiösa hållningen är "om x eller inte x, i så fall y". Så varför lyfta x? Tydligen ska man tänka att om detta retoriska trick fungerar, så ska det vägas in, annars inte.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f