Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000.

Gamla Testamentet:

Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis
Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus
Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus
Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers
Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy
Josua (Jos): Joshua
Domarboken (Dom): Judges
Rut (Rut): Ruth
Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel
Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel
Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings
Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings
Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon
Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon
Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras
Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras
Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabees el. 1-4 1 Maccabees
Job (Job): Job
Psaltaren (Ps): Psalms
Ordspråksboken (Ords): Proverbs
Predikaren (Pred): Ecclesiastes
Höga visan (Höga v): Song of Songs el. Canticle of Canticles el. Aisma Aismaton
Jesaja (Jes): Isaiah el. Isaias
Jeremia (Jer): Jeremiah el. Jeremias
Klagovisorna (Klag): Lamentations
Hesekiel (Hes): Ezekiel el. Ezechiel
Daniel (Dan): Daniel
Hosea (Hos): Hosea el. Osee
Joel (Joel): Joel
Amos (Am): Amos
Obadja (Ob): Obadiah el. Abdias
Jona (Jon): Jonah el. Jonas
Mika (Mik): Micah el. Micheas
Nahum (Nah): Nahum
Habackuk (Hab): Habakkuk el. Habacuc
Sefanja (Sef): Zephaniah el. Sophonias
Haggaj (Hagg): Haggai el. Aggeus
Sakarja (Sak): Zechariah el. Zacharias
Malaki (Mal): Malachi el. Malachias

Några av Apokryferna:

Tobit (Tob): Tobit
Judit (Judit): Judith
Ester enligt den grekiska texten (Est gr): Greek Additions to Esther
Första Mackabeerboken (1 Mack): 1 Maccabees
Andra Mackabeerboken (2 Mack): 2 Maccabees
Salomos vishet (Vish): Wisdom
Jesus Syraks vishet (Syr): Sirach el. Ecclesiasticus
Baruk (Bar): Baruch
Jeremias brev (Jer br): The Letter of Jeremiah
Manasses bön (Man): Prayer of Manasseh

Nya Testamentet:

Matteusevangeliet (Matt): Matthew
Markusevangeliet (Mark): Mark
Lukasevangeliet (Luk): Luke
Johannesevangeliet (Joh): John
Apostlagärningarna (Apg): Acts
Romarbrevet (Rom): Romans
Första Korinthierbrevet (1 Kor): 1 Corinthians
Andra Korinthierbrevet (2 Kor): 2 Corinthians
Galaterbrevet (Gal): Galatians
Efesierbrevet (Ef): Ephesians
Filipperbrevet (Fil): Philippians
Kolosserbrevet (Kol): Colossians
Första Thessalonikerbrevet (1 Thess): 1 Thessalonians
Andra Thessalonikerbrevet (2 Thess): 2 Thessalonians
Första Timotheosbrevet (1 Tim): 1 Timothy
Andra Timotheosbrevet (2 Tim): 2 Timothy
Titusbrevet (Tit): Titus
Filemonbrevet (Filem): Philemon
Hebreerbrevet (Heb): Hebrews
Jakobsbrevet (Jak): James
Första Petrusbrevet (1 Pet): 1 Peter
Andra Petrusbrevet (2 Pet): 2 Peter
Första Johannesbrevet (1 Joh): 1 John
Andra Johannesbrevet (2 Joh): 2 John
Tredje Johannesbrevet (3 Joh): 3 John
Judasbrevet (Jud): Jude
Uppenbarelseboken (Upp): Revelation

Kommentarer

 1. Tack för Bibelns böcker på engelska! :-) kan rekommendera dig att läsa Lennart Jaretegs sida BibelFokus...Du kanske får ett starkt motstånd av det Du läser där?!

  SvaraRadera
 2. Jättrebra sida!Det är alltid ett problem med att hitta de korrekta termerna mellan den svenska och den engelska bibeln.
  Tack!

  SvaraRadera
 3. Men stort tack. Precis det jag behövde. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I Faderns, Sonen och Den Helige Andes namn Amen

  SvaraRadera
 4. Precis vad jag tänkte göra! Tack för att du redan gjort jobbet😀

  SvaraRadera
 5. Är inne på denna ypperliga sida först nu 2022

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f