Hem      |      Om      |     RSS     |      YouTube      |      Twitter      |      Podcast      |     Hall of fame     |      Länkar

fredag 7 maj 2021

Politikerna svarar om superbussarna i Örebro

Projektet med superbussar (kallas BRT) i Örebro har rört upp en del frågor, så Nerikes Allehanda erbjöd medborgarna att ställa frågor till politikerna, så att de fick en chans att svara. Jag har hittat fyra konkreta besked:

Fråga: Blir det bättre för funktionsnedsatta med BRT?
Svar: Med tätare turer slipper de hålla reda på tidtabellen.

Fråga: Hur är BRT bättre för miljön?
Svar: Om fler åker buss istället för bil så minskar bullret och utsläppen.

Fråga: I Malmö kommer det ökande bussåkandet från minskad cyklism, inte från minskad bilism.
Svar: Ökningen är ungefär 30%.

Fråga: Hur stor del av den trettioprocentiga ökningen kommer från just biltrafiken?
Svar: Ökningen är ungefär 10-32%.

Men i övrigt var det mest önskningar och förhoppningar.

lördag 1 maj 2021

Staffan Dopping och tillståndet för svensk demokrati

 Humanisterna samtalar med journalisten Staffan Dopping om tillståndet för svensk demokrati.

onsdag 28 april 2021

Jonna "Volvo" Sima

Som en tjänst till framtidens arkeologer om hur 2020-talet egentligen var, vill jag bevara ögonblicket då Aftonbladets Jonna Sima upptäckte bilfirman Volvos logotyp. Återgivningen är ett sammandrag utan exakta citat, med källhänvisningar i länkform.

Jonna Sima 22/4:

Varför har Volvo en manlighetssymbol som logotyp? Känns ju minst sagt stereotypt och omodernt.

Volvo:

- Det är den kemiska symbolen för järn. Vi vill signalera stål, styrka, säkerhet, kvalitet och varaktighet.

Jonna Sima:

- Tack för förklaringen. Men det skickar ut fel signaler!

Mitt i allt tumult twittrar hon ut en bild på en hibiskus (apropå könssymboler) som heter Sima, medan jag raljerar över sanskrit-teknet för lycka som används av hinduerna, som också råkar användas på nazisternas flagga.

Men när polletten äntligen trillat ner beträffande vilka signaler man skickar ut - järn - kommer nästa fråga i ett nu raderat tweet: "Varför hör järn ihop med volvobilar?" Ridå!

söndag 25 april 2021

Public service och single point of failure i svensk demokrati

 Vissa system har ett single point of failure, alltså en del som drar med sig hela systemet om den slutar fungera. Den som sett filmen Stjärnornas krig är bekant med ett lysande exempel på detta: Rymdstationen Dödsstjärnan är till synes oförstörbar, men den centrala reaktorn som driver dödsstjärnan har en partikelavgasventil (?) som leder ända ut till dess yttre hölje, och om man skjuter med sin laserkanon in i den öppningen så exploderar hela rymdbasen.

Svensk demokrati har en liknande single point of failure. Man kan ana vad det handlar om när man ser hur det svenska etablissemanget tassar på tå kring kriminella element som producerar populärmusik. Från högerut har det diskuterats att svensk public service-media ska fokusera mer på public service-program och mindre på lätt underhållning som modern listpop. Jimmie Åkesson har t.ex. sagt att han inte har något emot att Sveriges Radio P3 (som spelar just modern listpop) läggs ner, vilket energiminister Anders Ygeman beskrivit som "ett hot mot demokratin" i SVT-programmet 30 minuter, och han får medhåll av VLT som beskriver ett mer renodlat public service som "ett allvarligt hot mot demokratin".

Om vi backar till tiden då Sveriges Radio inte spelade listpop, till den tiden då varken P3 (60-tal) eller P4 (80-tal) fanns, kallade vi ändå Sverige för en demokrati. Förr var det listpopen som sådan som var farligt för demokratin, men idag har vi hängt upp demokratin på att staten sänder den i radio. Vad har hänt?

Kultur är makt. Kultur formar folket. Den som kontrollerar kulturen kontrollerar världen. Om den fria marknaden sköter underhållningen antas vi bli intellektuellt utarmade. Det blir Let's dance och Sveriges mästerkock av allt samman, och Sverige förvandlas till en intellektuell öken. Så om staten stod för utbudet av media så kan man använda lätt underhållning (Yasins musik, Lasse Kroners tv-program) för att locka in medborgaren till statlig radio och tv, och väl där, forma och fostra medborgaren på önskvärt vis. Intellektuella radioprogram från "en oberoende källa" som alla måste vara med och finansiera, kan presenteras mellan låtarna. Annars anses vi sakna demokrati.

I Sverige var både radio och tv olagligt fram till år 1987, men egentligen har vi inte fri radio och tv idag heller. Eftersom dessa medier antas vara så inflytelserika så måste den som vill sända radio eller tv följa det sändningsavtal som upprättas med staten. Jag har länge tyckt att detta är ett problem, men idag inser jag att det är ett övergående sådant. När jag gick i skolan på 1980-talet hade vi som stående läxa att titta på SVT:s nyhetssändningar, och jag inser att min generation inte fört över detta till (de nu vuxna) barnen, som hellre konsumerar tv och radio via helt oreglerade streamingtjänster.

Jag tänker ofta på det när jag pratar i podcasts eller på YouTube. "Det här hade aldrig gått att säga i radio eller tv", men vad spelar det för roll när publiken ändå är på väg ut på nätet? Där är allt oreglerat, där får man säga vad man vill. Några miljarder varje år som kunde ha gått till välfärd, går till ett public service som färre och färre konsumerar. Värre än så är det inte. På internet finns inga gränser förutom lagen - här säger vi vad vi vill, utan hänsyn till några sändningstillstånd eller vilka åtaganden som ingår i ett sådant. Filmmagasinet Flimmer Duo är fritt för att vi säger vad vi vill i det, det är fritt för att det är frivilligfinansierat, det är fritt för att det är gratis att titta och det är fritt för att producenten inte svarar inför någon annan än sig själv och sin vision med programmet.

Idag är jag mer besvärad av presstödet. Pressfrihet är sedan gammalt i Sverige, men på sistone har staten börjat vifta med pengar framför de tidningar som lever upp till vissa krav. Som konsument förväntas jag tänka att vissa lever upp till dessa krav och därför beviljas bidrag, andra gör det inte. Men det finns en risk att presstödet misstänkliggör tidningen. Råkar de agera så som staten vill, och därför får sitt bidrag beviljat, eller tummar de på sin frihet och sitt oberoende för att komma åt pengarna som staten lockar med? Jag skulle hellre se att dessa pengar användes för att skapa en modern förlossningsklinik i Karlskoga.


tisdag 20 april 2021

American Humanist Associations bedrövliga uttalande om Dawkins

Jag tar avstånd från American Humanist Associations uttalande om Richard Dawkins. Den intellektuella friheten är oerhört viktig, och med det följer att i princip alla sakfrågor ska vara föremål för fritt samtal. Som humanist söker jag inte konsensus i alla frågor, utan möjligheten tala fritt och föra en saklig debatt, även när en ståndpunkt som av vissa uppfattas som hållen av en marginaliserad grupp kritiseras.

För 10 dagar sedan påpekade Richard Dawkins helt korrekt på Twitter att en vit kvinna inom National Association for the Advancement of Colored People blev vanärad på grund av att hon identifierar sig som svart. Han skrev även, också helt korrekt, att man blir vanärad om man inte accepterar att en man som identifierar sig som kvinna är en kvinna. Han avslutade med en uppmaning till diskussion.

Detta ledde till att American Humanist Association (AHA) återkallar sitt erkännandepris (1996) från Dawkins och hävdar att han "gör uttalanden som ger sken av att vara vetenskapliga för att förnedra marginaliserade grupper". Återkallandet av priset besvärar mig inte, men deras uttalande gör mig förfärad. Det vittnar om en politisering till den grad att man inte ens kan läsa en uppmaning till att diskutera, utan att lägga värderingar i uppmaningen, som man tillskriver den som lämnar uppmaningen.

AHA klär Dawkins i de attribut som krävs för att han ska passa in i deras stereotypa bild av någon som vill prata om precis dessa fenomen, kallar honom ovetenskaplig, och hanterar honom därefter. Men det han gjorde var ett försök att skapa en diskussion kring ett intressant socialt fenomen kopplat till ras- och könsidentitet. Att som AHA gjort i detta fall, göra negativa antaganden om den som vill skapa en offentlig diskussion kring sociala fenomen, för att de ämnen som tas upp är så laddade att man är helt oförmögen att över huvudet taget inte klarar att höra talas om dem, är varken humanistiskt eller vetenskapligt. Det skapar stigmatisering kring viktiga frågor och alienering av den som försöker bryta ny kunskap.

Därför vill jag säga att det inte är rasism att vilja prata om social stigmatisering kring rasidentitet och det är inte könsdiskriminering att vilja prata om social stigmatisering kring könsidentitet. Men det är något som inte står rätt till hos AHA när det öppna samtalet kring dessa frågor irrationellt hanteras som om så vore fallet. Jag lägger ingen värdering i återkallandet av erkännandepriset, men jag måste uttala mig när de, som i detta fall, gör uttalanden som inte stämmer.

tisdag 6 april 2021

2020 års siffror för Svenska kyrkan är på plats

Nu har Svenska kyrkan redovisat sina siffror för 2020 (2019 finns här). Antalet medlemmar har gått från knappt sju miljoner år 2005 till 5 728 746 medlemmar i 2020 års slut.


Folkmängden har ökat med 1,3 miljoner personer sedan 2005.

I förhållande till varandra ser de ut så här:

Trenden med en minskad utträdeshastighet har brutits rejält.

De hittills säkerställda siffrorna säger oss att andelen medlemmar per år ser ut så här:

Jag återkommer när siffrorna för 2021 är redovisade.

fredag 2 april 2021

Påsken visar tydligt att kristendom är mytologi

Påsken är ett pedagogiskt tillfälle för den som vill göra poängen att gud trots allt kanske inte finns på riktigt. Inget enskilt argument träffar gud speciellt hårt, men olika argument träffar olika uttolkningar olika hårt, och följande argument behandlar den så kallade "kristna vetenskapen", alltså de som anser att religionen faktiskt beskriver verkligheten. Ofta härleds följande två slutsatser om yttervärlden från den specifika uttolkningen:

- Jesus har verkligen funnits som en riktig människa för 2000 år sedan i Mellanöstern.

- Gud är ett väsen som faktiskt finns och som inte har ett nollavtryck i den fysiska världen, som kan upplevas.

"Kristen vetenskap" är en juvenil och naiv uttolkning av kristendomen, som möjligtvis kan liknas med den naturalistiska motpolen som kallas för "scientism", givet skillnaden att scientismen åtminstone i teorin skulle kunna företräda en korrekt världsbild. Kristen vetenskap är inte bara naiv, den är falsk.

Påskens budskap säger oss att Jesus avrättades genom korsfästelse och att han uppstod på den tredje dagen. Den kristna vetenskapen kompletterar berättelsen med två antaganden till, i linje med de tidigare nämnda slutsatserna:

- Berättelsen handlar inte om den verkliga förebilden för Jesus, utan om den historiska figuren Jesus som faktiskt har funnits.

- Berättelsen pratar inte om något andligt, utan om något fysiskt. Kroppen lämnade gravplatsen.

Och där kör denna specifika uttolkning av kristendomen ner i diket. Man kan inte både ha och äta kakan. Antingen tror man på "Den Historiske Jesus" som faktiskt inte återuppstod på något annat vis än i den mytologi som blev kristendomen, eller så tror man på "Den Mytologiske Jesus" som verkligen uppstod, men som trots allt inte har funnits på riktigt. För att han helt enkelt inte kan ha funnits på riktigt. Så hur kan man som anhängare av s.k. "kristen vetenskap" försvara sig?

Mirakel! Ordet är religiöst mumbo jumbo för "jag behöver inte försvara mina föreställningar", och mirakelhypotesen är så pass avhandlad att den inte riktigt duger till att vara den magiska livboj den förväntas vara.

Med det sagt vill jag önska mina läsare och följare en glad hednisk påsk!

söndag 28 mars 2021

Lars Ströman snurrar till det om fri media igen

Det verkar vara i det närmaste obligatoriskt att Sveriges Televisions vita riddare trycker på argument som inte stärker deras poäng, och här utmärker sig Nerikes Allehandas ledarskribent Lars Ströman något alldeles extra. Låt mig först säga något om argument som jag accepterar. Även om jag avskyr att påminna om falsifierbarheten, så är det viktigt. Hade det inte varit viktigt, skulle vi t.ex. fortfarande fumla i blindo t.ex. i frågan om huruvida det finns gudar. Ett känt exempel på bristande falsifierbarhet kommer från Bill O'Reilly som har utvecklat ett argument som visar att krigsguden Jahve (hädanefter gud) finns på riktigt.

Eftersom ingen vet hur det kommer sig att tidvattnet kommer och går, så finns gud. Men om någon vet hur det kommer sig att tidvattnet kommer och går, så finns gud ändå. Alltså finns gud.

O'Reillys argument lyckas inte styrka att gud finns på grund av att argumentet inte kan falsifieras. Om tidvattnet visar att gud finns, och om gud antas finnas även om inte tidvattnet visar att gud finns, så är det ju faktiskt inte tidvattnet som visar att gud finns.

Med falsifierbarheten ur vägen, vill jag även säga något om vad fri media är. "Fri" syftar i detta fall inte på "gratis" ("fri som i öl") utan på frihet. Den första aspekten av frihet är huruvida mediahuset får publicera vad det vill. I Sverige är tidningar ganska fria, men inte helt, eftersom staten lockar med ett presstöd (mediestöd) till den som är beredd att underkasta sig kraven som staten ställer. Nerikes Allehanda tar emot omkring 25 miljoner kronor om året i presstöd. Att avskaffa presstödet skulle ge oss fri press på riktigt. När det gäller radio och tv råder definitivt ingen frihet i Sverige. Staten har detaljerade sändningstillstånd som kontrollerar vad man får och inte får göra, och denna reglering träffar Sveriges Television betydligt hårdare än t.ex. Kanal 5. Den andra aspekten av frihet handlar om att finansieringen är frivillig. En reklamfinansierad kanal som t.ex. Kanal 5 kan jag undvika att betala för genom att inte titta på reklamen, och en betal-tv-kanal som t.ex. Netflix eller C More kan jag undvika att betala för genom att säga upp abonnemanget. Ur den aspekten är Nerikes Allehanda inte fri på grund av presstödet – om jag säger upp mitt abonnemang får jag ändå betalar för tidningen, om än lite mindre. Och igen är det SVT som är skräckexemplet. Jag måste betala, och Skatteverket gör det åt mig, så att jag inte kan smita ifrån. Jag som kommenterar Lars Strömans text är alltså en person som mot min vilja betalar för hans lön och för hans fritidssysselsättning, utan att kräva något tillbaka från honom. Ha det i åtanke.

Apropå frihet så nämner Ströman Polen som ett skräckexempel, trots att Polen har ett ännu starkare statligt public service – kanske så starkt att problemen med statliga sändningsavtal blir oönskat tydligt? Så vad skriver Ströman om Sveriges Television (SVT)? Först och främst har vi kopplingen mellan statligt kontrollerad media och demokrati, kontra kopplingen mellan fri media och diktatur. Angående högerns samtal om att SVT ska fokusera på kärnverksamheten (program av public service-karaktär) skriver Ströman:

Det ökar sannolikt utrymmet för andra medier, till exempel NA. Men det vore illa för den svenska demokratin.

Och angående en tv-serie som heter "Tunna blå linjen" skriver Ströman:

Även underhållningen är en del av det demokratiska samtalet.

Det blir säkert mer utrymme för andra medier, ja. Men att Ströman inte kan förklara varför detta skadar demokratin är en viktig ledtråd i arbetet att avslöja skitsnack. Varför blir det svårare att ta ställning i ett demokratiskt val, eller varför försvinner rent av de fria valen, om underhållningen produceras av någon annan än SVT? Vi lever redan i en värld där bl.a. TV4 producerar både tv-serier och filmer om poliser, och om Ströman har rätt i att ett mindre SVT skapar ett ökat marknadsutrymme för fri, icke statligt kontrollerad media, kommer vi förmodligen få se mer av den varan.

Lite mer förnuftiga försvarare av tvångsfinansierad media som SVT, brukar inte vara speciellt rädda för att stå utan just underhållning om SVT fokuserar mer på program av public service-karaktär, och om underhållningen är en del av demokratin, så finns det lösningar. Man kan t.ex. göra ett abonnemang på underhållnings-tv till en del av existensminimum (förbehållsbeloppet) tillsammans med boende, kläder, telefon och mat. På det viset kan alla som vill titta på tv-underhållning göra det, samtidigt som alla får åtnjuta glädjen av att kunna avstå – det om något ger legitimitet.

För min del får man gärna ta det hela ytterligare ett steg längre och helt lägga ner SVT. Låt oss vara ärliga och konstatera att det mesta de producerar i den byggnaden är chefskap åt andra i byggnaden, något som vi både kan ha och mista. Vissa program produceras på egen hand, men många program köps in och många på SVT jobbar över huvudet taget inte med tv. Dessutom har vi lärt oss att programmen kommer att skapas ändå, eftersom en nedläggning skapar ett marknadsutrymme för aktörer som mer en gärna kommer vilja tillgodose tittarna som faktiskt vill ha program av public service-karaktär. Den enda skillnaden kommer att vara att detta då sker utan en massa överbetalda chefers negativa inflytande, men med legitimiteten som kommer från att publiken – kunden – kan svika om man inte sköter sig. Jag har dock all respekt för åsikten att SVT ska finnas för att producera public service-program även framöver.

Jag ger dock ingenting för tanken att lätt underhållning blir public service bara för att man måste betala för det. När dokusåpan "Expedition Robinson" flyttade ut från SVT och in i TV3 förvandlades den helt magiskt från att vara demokratigivande public service till att vara underhållning som bidrar till allmänhetens förtappelse? Troligen inte. Det enda som hände var att publiken fick mer frihet att rösta med plånboken. Sverige kanske behöver public service-tv. Jag är helt öppen för det. Men de tafatta försöken att förklara varför fallet är så, får mig att tvivla.

måndag 22 mars 2021

Allt du behöver veta om Flimmer Duo

Här har du allt du behöver veta om Sveriges bästa filmkrönika Flimmer Duo.

Prenumerera på YouTube.

Prenumerera via RSS.

Hemsida.

Stötta gärna kanalen på Patreon!

Senaste avsnittet:

lördag 20 mars 2021

Musikdistribution på Rockklassiker år 2012

Jag har tittat på vad radiokanalen Rockklassiker spelade på radio under första kvartalet år 2012, alltså mellan 2012-01-01 och 2012-03-31. Eftersom kanalen spelade musik i princip dygnet runt, med undantag av lite reklampauser och annat, hann man med att spela hela 26510 låtar. Man gick ut starkt genom att spela "800 grader" med Ebba Grön som årets första låt, kl. 00:00 på nyårsdagen, och avslutade kvartalet med att spela "I'm on fire" med Bruce Springsteen strax före midnatt den 31:a mars. Här är lite statistik över de musikval man gjorde då.

Trots att hela 26510 låtar hann spelas, så hade man bara 829 låtar på spellistan under perioden i fråga. Det innebär att många låtar har spelats många gånger. Så här ser listan över de 20 mest spelade låtarna ut:

Artist          Titel          Antal
------------------------ ------------------------ -----
Dio           Rainbow In The Dark    197
Dio           Holy Diver         192
Rage Against the Machine Killing in the name of   192
Alice Cooper       Poison           191
Gary Moore        Out In The Fields     185
DAD           Laugh 'n' a half      180
W.A.S.P.         I Wanna Be Somebody    178
Jimi Hendrix       Purple Haze        177
Judas Priest       Breaking The Law      171
Sweet          Ballroom Blitz       171
Billy Idol        Rebel Yell         170
Midnight Oil       Beds Are Burning      170
Offspring        Self esteem        170
Ugly Kid Joe       Cats In The Cradle     170
Motorhead        Ace of spades       168
Iggy Pop         The Passenger       166
Sounds          Living in America     166
Ram Jam         Black Betty        164
Red Hot Chili Peppers  Scar Tissue        164
Ebba Grön        800 grader         162

223 låtar spelades bara en enda gång under perioden. Bland dessa hittar vi ganska prominenta låtar som "Build me up, break me down" med Dream Theater, "Young lust" med Pink Floyd, "Fight fire with fire" med Kansas, sex låtar med Deep Purple och inte mindre än sju låtar med Jimi Hendrix! Snyggt!

Om man tittar på individuella låtar tar Dio hem segern med god marginal, men han har bara sex låtar med på listan, varav i princip alla spelningar är de två som ligger först. Tittar vi på top 20 över mest spelade artister dyker Dio upp först på 19:e plats, helt utklassad av Guns n' Roses, AC/DC och Metallica.

Artist          Antal
------------------------ -----
Guns n' Roses       1007
AC/DC           981
Metallica         967
Iron Maiden        910
Nirvana          783
Kiss            749
Queen           738
Bon Jovi          717
Ebba Grön         677
Ozzy Osbourne       599
U2             559
Billy Idol         481
Scorpions         475
Red Hot Chili Peppers   464
Bruce Springsteen     448
Europe           441
Rolling Stones       430
Green Day         418
Dio            408
Aerosmith         352

Bland de 20 artister som endast spelades en gång under perioden hittar vi förvånande nog Boston, R.E.O. Speedwaggon och Cheap Trick.

Så hur många låtar var de olika artisterna representerade med på listan? Rockklassikers spellista bestod som sagt av 829 låtar under perioden, och 192 artister var representerade. 87 av artisterna hade en enda låt på listan. Bland dessa hittar vi bl.a. David Lee Roth, Genesis, Yes, Asia, Yngwie Malmsteen, Cream och Helloween. En salig blandning mellan artister som av melodiradion felaktigt betraktas som one hit wonders (t.ex. Blue Öyster Cult) och extremt prominenta artister som av någon anledning inte fick med mer än en enda låt (t.ex. 10cc).

Här är de 20 artister som fick med flest låtar på Rockklassikers spellista:

Artist          Antal
------------------------ -----
Kiss            36
AC/DC            33
Bruce Springsteen      30
Metallica          30
Van Halen          29
Guns n' Roses        25
Iron Maiden         21
Rolling Stones       18
Queen            17
U2             16
Deep Purple         15
Jimi Hendrix        15
Black Sabbath        14
Motley Crue         14
Motorhead          14
Ozzy Osbourne        14
Bon Jovi          13
Def Leppard         13
Nirvana           12
Aerosmith          11

Kiss var alltså representerade med hela 36 låtar, nämligen dessa (sorterat på antal spelningar):

Titel              Antal
-------------------------------- -----
Heaven's On Fire          131
I was made for loving you     122
Detroit Rock City         118
I Love It Loud           102
Lick It Up             87
Rock And Roll All Nite       78
God Gave Rock and Roll To You    27
God Of Thunder            8
Love Gun               8
Psycho Circus            8
2,000 Man              7
Calling Dr. Love           7
Cold Gin               4
Creatures Of The Night        4
Unholy                4
Shout It Out Loud          3
Strutter               3
Crazy Crazy Nights          3
Flaming Youth            3
Do you love me?           2
Beth                 2
King of the night time world     2
Mr Speed               2
I Love It Loud (Live)        2
I want you              1
I Was Made For Loving You (Live)   1
Raise Your Glasses          1
Rock And Roll All Nite (Live)    1
Shout It Loud (Live)         1
Sure Know Something         1
Sweet Pain              1
Creatures Of The Night (Live)    1
Deuce                1
Hotter Than Hell           1
Great Expectations          1
Hard Luck Woman           1

För att samla ihop underlaget till detta blogginlägg byggde jag en s.k. web scraper i Visual Basic som fick kamma hem texten på Rockklassikers hemsida, som jag startade strax före tolvslaget nyårsafton 2011 och stängde av i början på april 2012.

söndag 14 mars 2021

Är avsky mot islam ett slags rasism?

Jag tänker inte försvara Sverigedemokraterna i något, men jag vill kritisera ett bemötande av Sverigedemokraterna. Deras partisekreterare Richard Jomshof sa debattprogrammet Sverige möts (9/3) i SVT att han tycker islam är en avskyvärd religion. I sammanhanget pratade man med en person som flytt från islamskt förtryck, och Jomshof uttalade sig i försvar för flyktingen. Detta har genererat kritik som tar avstamp i att Jomshof gjorde sig skyldig till rasism, men det är inte detta som är rasism. Jomshof tog parti för en människa, en flykting, och mot en religion. Man behöver inte ta ställning till om islam är en god eller dålig samhällskraft och hur legitimt Jomshof negativa omdöme är, för att kunna konstatera han inte gjorde sig skyldig till rasism i detta sammanhang.

Rasistanklagelsen kommer förmodligen från att islam är en skyddsvärd religion. Eftersom religionens anhängare i Sverige ofta antas vara skyddsvärda, och eftersom kritik mot en religion kan uppröra religionens anhängare, accepterar man inte angrepp på religionen. Så när en människa hamnar i kläm på grund av en religion, är det väldigt frestande att ta parti för religionen istället för människan. Religionen är massor av människor, en människa som flytt är bara en människa. Tänker man efter, borde man inse att detta är kontraproduktivt.

När en idé tilldelas rättigheter, kommer ofrånkomligen personer att hamna i kläm när de inte underkastar sig dem. Man kan se sådana tendenser när man ser hur Socialdemokraterna beskriver sina meningsmotståndare som mörkermän med dolda agendor. Man verkar inte se människor som anser sig ha en bättre väg till välstånd, utan "den onda sidan". Ibland slängs till och med insinuationer om rasism in. Legitim och välgrundad kritik mot islam, oavsett hur väl den formuleras, kommer alltid att uppfattas som kritik mot alla muslimer, åtminstone av någon. Om vi accepterar den invändningen, tappar vi möjligheten att kritisera en religion, och således möjligheten att hålla den i schack.

Och hur är det med sakfrågan? Är islam en avskyvärd religion? Du känner igen en religion på dess fundament, på hur den ser på reformation och hur den hanterar avfällingar. Tittar man på om många gillar en religion och om många blir saliga av den, tittar man på fel saker, för det gäller religioner som finns, inte specifikt religioner som står på ett gott fundament. För att kunna avgöra sakfrågan på ett korrekt sätt, måste du titta på rätt parametrar.

tisdag 9 mars 2021

SVT måste hitta tillbaka till public service

Idag verkar det på SVT som att Bulletin har en lika "sansad" arbetsmiljö som Jämställdhetsmyndigheten, vilket till skillnad från Jämställdhetsmyndigheten inte är någon annan än deras egna problem. Det stämmer säkert, men vi måste komma ihåg att SVT inte är som andra mediehus. De använder sin finansiella särställning till att racka ner på konkurrens som t.ex. Bulletin, men rapporterade över huvudet taget inte oegentligheterna på Jämställdhetsmyndigheten. Senast för någon vecka sedan, publicerade de en text med en tillhörande video, där man fick se någon sorglig ursäkt till "analytiker" vid namn Per Andersson sitta och gnälla över medborgarna numera har ytterligare ett alternativ till SVT i Bulletin. SVT publicerade sitt försvarstal över publikationen i direkt anslutning till texten, så de anade väl hur mottagandet skulle bli. Man påpekar att det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd att "kommentera och belysa händelser och skeenden", vilket är något slags socialistiskt mumbojumbo till försvar för detta haveri. Detta skattefinansierade haveri.

Apropå Bulletin så anses förresten teckensnittet Old English från 1100-talet som används i deras logotyp signalera nazism. Gamla teckensnitt är något som tidningsbranschen verkar attraheras av och Old English är betydligt äldre än någon av tidningarna som använder det. Här är några exempel:


Borås Tidning ser ut att använda den lite nyare släktingen SchwartzKopf, men poängen framgår ändå: Kopplingen mellan val av teckensnitt och nazism flyger inte. Nazisterna var för statligt kulturstöd, men att man är för statligt kulturstöd betyder inte att man är nazist. Kalle Anka & Co använder ett lite modernare, mer antinazistiskt teckensnitt, och jag hoppas den tidningen bidrar till den önskvärda riktningen mot Microsofts antinazistiska teckensnitt Comic Sans Serif. Notera att inte ens SVT:s egna "analytiker", sopproten Per Andersson, godkände Bulletins utseende, så Kalle Anka & Co:s inflytande är önskvärt.

Och när vi ändå pratar om skattefinansierade haverier, "Socialdemokrater för tro och solidaritet", som är Socialdemokraternas lekstuga för att hålla religiösa galningar borta från inflytande över partiet, klagar över terrorforskaren Magnus Ranstorp. Eftersom det finns islamistisk terrorism antas Ranstorp vara "antimuslimsk". Detta tankefel liknar det tankefel som Vänsterpartiets Linda Snecker gör när hon pratar om "alla män" som potentiella våldtäktsmän (på grund av Hagamannen?) vilket också är samma tankefel som SVT försöker mota i grind genom att i förbifarten påpeka att inte alla från Afghanistan är mördare (med anledning av attacken i Vetlanda 3/3). Sveriges Television känner alltså sina löss på gången. Vi som betalar är föga roade.

SVT:s beteende skulle vara helt oproblematiskt om de agerade på den fria marknaden. Då skulle de som gillade deras märkliga aktivism kunna betala ett abonnemang medan de som ogillar dem skulle kunna avstå. Möjligheten att rösta med plånboken sporrar leverantörens strävan efter kvalité. Vi har sett detta när Systembolaget utsattes för konkurrens från Internet och vi ser detta när HBO utsätts för konkurrens från Netflix. Kunderna vill ha det som är bäst. Och inom journalistiken betraktas man inte som "bäst" när man ger en konkurrent en chans att trasa sönder det man har gjort. Men om SVT ska agera som obligatoriskt finansierat public service-bolag, bör man sträva efter att det man producerar ska vara av public service-karaktär. Det stärker deras existensberättigande.

lördag 13 februari 2021

Y-axelsaktivism

Hur y-axeln skalas i ett diagram kan avslöja vilket narrativ man har. Det kan nämligen förändra formen på diagrammet i fråga till att se ut som något som passar in i vad man vill (eller absolut inte vill) signalera. Som exempel tänkte jag visa Socialdemokraternas valresultat mellan åren 1968 och 2018. Först vill jag visa ett diagram som någorlunda visar vad som faktiskt har hänt. Detta diagram är skalat från 60% till 0%, vilket passar bra. 60% är tillräckligt för att ge plats åt deras bästa resultat under perioden (50,1%) och det visar att de ligger en bra bit från noll (28,3%) i senaste valet.


Ett incitament att fibbla med y-axeln är att du vill ge sken av att något förhåller sig på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Om mitt budskap är att Socialdemokraterna havererar, kan jag dra till med denna skala:

Genom att låta y-axeln stanna på 28% istället för 0%, ger jag sken av att partiet har nått en bottenplacering. Om jag istället vill säga att Socialdemokraterna är betydelselösa, använder jag ett onödigt högt värde i y-axeln. Det ger sken av att kurvan är platt och att den innehåller låga siffror. Här går min skala upp till 400%, trots att det uppenbarligen inte behövs.

Alla tre ovanstående diagram säger samma sak, men de signalerar helt olika saker. Jag behöver inte ha en y-axel som går upp till 400%, men det ger en effekt som jag önskar. På samma sätt, om Sveriges Television vill ge sken av att antalet rapporterade dödsfall på grund av coronaviruset är lågt, borde man förvänta sig att de använder ett omotiverat högt värde på y-axeln. Och mycket riktigt, detta kunde vi se i Rapport 2/2 i år:

Bilden kommer från Peter Dahlgrens Twitter-konto.

Det har alltså aldrig registrerats mer än 150 dödsfall på en dag, men y-axeln ger plats för 400 stycken. För att man vill signalera att få dödsfall har registrerats, trots att så inte är fallet. Norges, Danmarks och Finlands dödsfall skulle knappast synas alls i den här skalan, och detta sätt att presentera data är en effektiv motvikt till hur illa det ser ut när man jämför Sverige med dessa länder. Igen, ser ut, inte (nödvändigtvis) är - det data som presenteras är korrekt, det jag pratar om är vad man vill signalera.

Bara några veckor tidigare (19/11 förra året) nöjde man sig förresten med att 200 som maxvärde på y-axeln istället för 140 som vore rimligt med hänsyn till hur antalet dödsfall såg ut då, med ett toppvärde på ungefär 100.

Bilden kommer från Peter Dahlgrens Twitter-konto.

Men när antalet rapporterade dödsfall ökade, behövde tydligen kurvan se plattare ut. Sveriges Television själva hävdar att de inte kan klippa av y-axeln och förstora diagrammet, eftersom det då inte skulle få plats i bild, så där är även för deras medarbetares skull jag exemplifierar med Socialdemokraternas valresultat ovan. Journalisten Emanuel Karlsten konstaterar att även TV4 spelar samma spel som SVT.

Vi har fått lära oss att SVT:s vinkel alltid ska förmodas vara Den Objektiva Vinkeln, och så kanske det är, men vinkeln finns där. Det är ofrånkomligt. I ett fungerande medielandskap granskar redaktionerna varandras publikationer i en tävlan om göra solida och korrekta framställningar. I Sverige har vi mediehus med statliga mandat som påstås tala från en högre höjd än fri media. Det får dem själva att fördunkla sina agendor som ofrånkomligen finns där, och det kan i värsta fall skapa misstänksamhet mot den som med rätta ifrågasätter dem. Det som sker nu, att deras agenda granskas, är något bra. För när man betraktar SVT är de inte mer objektiva än någon annan. Det är bara något som påstås för att ge legitimitet åt de orättvisa anslagen de har blivit tilldelade.

fredag 5 februari 2021

En teologisk utmaning: Den självkörande båten

Idag fick jag en utmaning om Allahs existens skickad till mig från YouTube-kontot Khalid ibn walid R.A. Jag översätter den fritt till svenska och kommenterar den här. Rubriken är "till den intelligente ateisten", och den inleds så här:

Ett skepp med en last av elektronisk utrustning seglade från Sverige till New York via Köpenhamn, London och Barcelona. Skeppet seglade utan kapten och utan besättning, och polisen hade bevisat att ingen lastat elektroniken på skeppet. Vidare hade ingen tillverkat elektroniken och ingen styrt skeppet till New York.

Detta är vår premiss. Jag undrar hur vad som lockade polisen att föra i bevis att ingen lastade på elektroniken istället för att konstatera att man inte vet vem som gjorde det?

Vilken korkad berättelse, va? Samtidigt påstår du dig ha födds till denna värld, där vi har allt vi behöver, utan att någon har skapat det! Du tror alltså att ett skepp behöver en kapten och en besättning för att fungera, men inte att världen behöver Allah för att fungera?

Tänk dig att du går på en strand, och helt plötsligt hittar en klocka i sanden. Du förstår att den inte har uppstått av sig själv, utan att den måste ha varit skapad. Troligtvis har du då redan passerat både sten, sand och växtlighet. Slår man samman det vi kan se är skapat med det vars ursprung, naturligt eller ej, är känt av andra orsaker, blir det inte många mysterier kvar att fundera över på stranden. Varken klockan eller sanden behöver Allah för att förklaras.

Dessutom, om klockans ursprung tillskrivs urmakaren, har vi inte löst den stora gåtan om alltings ursprung, för urmakaren kanske har ett eget, mer avlägset ursprung - sina föräldrar. Om sandens ursprung tillskrivs Allah, måste vi fundera över varför det finns övernaturliga gudar som konstruerar saker, och var dessa kommer ifrån. Och att vi har allt vi behöver för att klara oss, kan bero på att vi anpassat oss till vår miljö, inte vår miljö till oss.

Och nu presenteras slutsatserna för oss:

Universum kan inte ha skapat sig själv, för det innebär att inget skapade universum.

Istället för att gå i fällan och försöka presentera en förklaring till universums ursprung för en kreationist, så vill jag anmärka på frågan och hävda att den är ledande. Man brukar säga att det inte finns någon gratis lunch, vilket skulle kunna betyda att du kan inte få något utan att ge något - energi kan inte skapas, bara omvandlas och omfördelas. Vi kan komma runt detta problem genom att anta att summan av all energi i universum är noll, och att det för all energi finns lika mycket negativ energi. Det skulle göra universum till den ultimata gratislunchen, i en modell som inte behöver några gudar alls för att fungera.

Trots att du inte kan bevisa att din gammelgammelgammelfarfar har funnits, hävdar du det med bestämdhet, för annars skulle inte du själv finnas.

Det stämmer, men man kan inte backa hur många generationer som helst och förvänta sig hitta samma slags organism man själv är. Komplicerade strukturer, som människan, tenderar att ha ett naturligt ursprung, och arter som föds, äter, förökar sig och dör, tenderar att utsättas för evolutionär påverkan. Evolutionen, som jag inte heller tänker försöka förklara, ger svaret.

Det finns alltså inga skäl att förbryllas. Är du nyfiken på varifrån universum kommer, rekommenderar jag "Ett universum ur ingenting" av Lawrence Krauss, och är du nyfiken på varifrån människan kommer så rekommenderar jag "Den blinde urmakaren" av Richard Dawkins.

torsdag 4 februari 2021

Hur ser vänsterns valkampanjande ut denna gång?

Valspurten har inletts, ännu tidigare än den brukar. Denna gång ska vi inte rösta på Socialdemokraterna för att de har några nya visioner att bjuda på, eftersom de har suttit vid makten så länge att de kunnat verkställa sin vision. Denna gång ska vi rösta på Socialdemokraterna för att rädda demokratin och för att oppositionen är nazister. Ända upp på ministernivå förekommer allt från tjuvnyp om "samarbete med SD" till retoriska uttalanden om förintelsen. Vad består detta samarbete av, och vad säger regeringen om oppositionen i övrigt?

Att SD släpper fram en högerregering ger dem själva väldigt lite makt. Makten kommer snarare från det mandat som givits dem av folket. Valet av en höger- eller vänsterregering handlar snarare om vilket regeringsalternativ som de anser vara bäst på att driva deras frågor. Kopplingen till deras rötter i nazismen är inte starkare i denna fråga än Vänsterpartiets rötter i kommunismen när de har samma "samarbete" med Socialdemokraterna. V släpper igenom en vänsterregering som de är lika välkomna in i som SD är i högern (d.v.s. inte alls) för att det anser att en vänsterregering är mindre dåligt för dem, för att en vänsterregering ligger närmare deras politik. Ingen vettig människa kallar Socialdemokraterna eller deras väljare för kommunister för det. Men istället för ytterligare ett tomt löfte om att "denna gång ska vi knäcka gängkriminaliteten" så har vi alltså landat i att man måste rösta regeringsvänligt för att inte vara rasist.

Ett oönskat sällskap till maktens vanliga klagomål på oppositionen. "Det är bra för låginkomsttagaren att bli beskattad", "när man vill sänka skatten så är det välfärdsposterna man vill minska", "om inte P3 spelar melodiradio går demokratin under", "företag skulle inte anställa fler om det blir billigare att anställa", "om den fria marknaden producerade långfilm skulle vi bara få skräpfilmer", "vi vet inte förrän om ett par månader om vår coronastrategi är bäst och är den inte det så är vi bäst på att räkna", "vi är inte ett av länderna med högst arbetskraftsutbud, inte arbetslöshet", "vi har ingen elbrist och elpriserna är inte höga, för ibland exporterar vi el", "om marknaden får sälja alkohol kommer folk att supa ihjäl sig", och så vidare. Jag kommenterar samtliga dessa påståenden nedan, för den nyfikne.

Höger och höger behöver inte vara samma sak, för det finns olika sorters höger. Vi har extremhögern, som nationalsocialismen, som är extremhöger för att den vilar på tanken om A- och B-människor. Denna höger har en finansiell politik och en kulturpolitik som liknar vänsterns. Inom nationalsocialismen anses höga skatter och centrala val främja medborgaren medan fri kultur gör medborgaren själsligt förtappad. Sen har vi den höger som jag tillhör, som inte liknar extremhögern mer än socialdemokratin liknar nationalsocialismen. Jag vill ha fri media istället för statlig media. Istället för att beskatta befolkningen för att finansiera mediaproduktion, kan man sänka skatten för att förbättra förutsättningarna att producera fri media. Jag vill ha fri kultur istället för statlig kultur. Istället för att beskatta befolkningen för att finansiera filmproduktion, kan man sänka skatten för att förbättra förutsättningarna att fritt producera film. Mer pengar ska gå ut till välfärden men mindre pengar ska gå ut totalt, och statens intresse i medborgaren är inte att fostra henne, utan att försvara hennes rättigheter. Yttrandefriheten, tankefriheten, åsiktsfriheten, religionsfriheten, mötesfriheten, och så vidare. Istället för att operascenen ska göras beroende av villkorade bidrag för att överleva, på grund av att de skattar till "Reine & Mimmi i fjällen", ska en scen kunna göra de uppsättningar de finner passande, baserat på konstnärligt innehåll och utmaning viktat mot gångbarheten.

Men böcker som "Insert coin" (Ludde Nordenskjöld) och "Så roligt ska vi inte ha det" (Mattias Svensson) vittnar snarare om att det kanske inte alltid är medborgarens väl som ligger i Socialdemokratins kikare, utan snarare en missriktad omsorg om medborgarens karaktär. Här är problemen med ovannämnda påståenden:

"Det är bra för låginkomsttagaren att bli beskattad"
Även om man betalar skatt procentuellt, drabbas en låginkomsttagare mycket högre än en höginkomsttagare av skattetrycket, eftersom varje krona man inte får disponera själv faktiskt innebär försämrad ekonomiskt självstyre. Detta kan lappas och lagas med bidrag, men ett bidrag kan aldrig kompensera för en hederligt ihoptjänad slant.

"När man vill sänka skatten så är det välfärdsposterna man vill minska"
Att annat än välfärden ska vara skattefinansierat, är en vänstertanke. Högern vill ha att det allmänna ska fokusera på sin kärnverksamhet. Ta in mindre pengar från medborgaren på det totala, men lägg mer pengar på vård, skola och omsorg.

"Om inte P3 spelar melodiradio går demokratin under"
Syftet med den statliga melodiradion var att konkurrera ut piratradion, på den tiden det var olagligt att sända media i Sverige. Idag är statliga nöjesprogram i bästa fall bara störande element på marknaden för den som försöker försörja sig på att spela melodiradio.

"Företag skulle inte anställa fler om det blir billigare att anställa"
Företag vill tjäna pengar, och där det möjliggörs av att ha anställda, vill man ha så många anställda man mäktar med. Det är inte bara medborgare utan även företag som gynnas av ekonomisk frihet.

"Om den fria marknaden producerade långfilm skulle vi bara få skräpfilmer"
I princip alla storfilmer som släpps i Sverige idag är skattefinansierade, som t.ex. "Sean Banan inuti Seanfrika" från 2012. Från USA, där det fortfarande är möjligt för den fria marknaden att producera film, har vi sett filmer som "Bladerunner" och "Alien".

"Vi vet inte förrän om ett par månader om vår coronastrategi är bäst och är den inte det så är vi bäst på att räkna"
Vi har facit, och vi rapporterar sent. Våra förutsättningar att hantera coronapandemin liknar våra grannländers, men svenska myndigheter har gjort dåliga val på vägen.

"Vi är inte ett av länderna med högst arbetskraftsutbud, inte arbetslöshet"
Socialdemokratin sminkar grisen, inte bara genom att kalla arbetslöshet för arbetskraftsutbud. T.ex. är två arbetade timmar under en vecka av en person som söker ett heltidsjobb, inte en belastning för arbetslöshetsstatistiken.

"Vi har ingen elbrist och elpriserna är inte höga, för ibland exporterar vi el"
Ibland, typiskt när det är kallt, importerar vi el som inte är klimatneutral. Ibland, typiskt när det är kallt, skenar elpriset till den grad att företag måste läggas ner och människor blir arbetslösa.

"Om marknaden får sälja alkohol kommer folk att supa ihjäl sig"
Det har visat sig att begränsad tillgång skapar ett behov av att köpa när man kan. Igen, se " Så roligt ska vi inte ha det".

lördag 30 januari 2021

Återigen uttrycks åsikten att yttrandefriheten kan "privatiseras bort"

I dagens Nerikes Allehanda skriver signaturen "Trötter" om sociala medier och yttrandefrihet. "Sociala medier drivs och ägs av privata företag. Om de stänger ner åtkomsten för vissa personer till vissa sociala medier så har de fullt rätt att göra så. Det har absolut ingenting att göra med yttrandefrihet." Och avslutningsvis, med anledning av att Sverigedemokraterna har uttalat sig om detta: "Om man är riksdagsman så bör man väl känna till lagar och bestämmelser och hur samhället fungerar?"

Yttrandefriheten, som beskriver ett förhållande mellan medborgare och stat, innebär rätten att tala och bli hörd utan risk för repressalier, och det är främst risken att drabbas för repressalier som är närvarande i nationer som saknar yttrandefrihet. Idag när Twitter är den dominanta plattformen för politiska samtal, ska staten ta parti för medborgaren när villkoren för att närvara på den svenska marknaden dikteras. Antagandet att privata företag får göra vad de vill för att de är just privata, är inte sant. Vi har flera myndigheter som dikterar villkoren på den svenska marknaden, som syftar till att förhindra att en aktör blir allt för dominant, eller som ställer krav i medborgarens intresse när så är fallet, så att inte kapitalismen knuffar bort medborgarens möjlighet att praktisera sina fri- och rättigheter.

Är man intresserad av att inskränka yttrandefriheten, ska man lobba för förändringar i relationen mellan medborgare och stat, inte hänvisa till privatisering, för den privata marknaden regleras i medborgarens intresse.

Uppdatering 2021-02-08: Nerikes Allehanda publicerar min replik till "Trötter".

söndag 24 januari 2021

Flimmer Duo: Future Hunters!

I afton har vi premiär för en ny serie för dig som inte fått nog av att Henrik och jag suttit i radio och hackat på folk som skriver musik: Nu sitter vi på YouTube och hackar på folk som gör film. Det första avsnittet handlar om Future hunters. Mycket nöje!Behöver vi SVT för att få kvalité?

I Sverige antas staten ha bäst förutsättningar för att åstadkomma något som är riktigt bra. Kanske inte för att de alltid vet bäst eller för att marknadsaktörer tenderar vara inkompetenta, utan för att myndigheter har en förutsättning både företag och föreningar saknar: Oändligt med pengar. Det bästa exemplet på detta Sveriges Television (SVT) som får fem miljarder om året av medborgarna genom en obligatorisk skatt, och använder dessa för att konkurrera med aktörer som inte får något anslag alls. Resultatet antas vara ett bevis på att staten gör bättre media än marknaden, eftersom kvalitetsprogram som Stjärnorna på slottet, Carina Bergfelt och Studio natur är produktioner som just SVT har släppt ifrån sig. Antagandet är att SVT är den enda aktören som inte ger avtryck på marknaden.

Anledningen till att konkurrens leder till kvalité är att publiken kan rösta med plånboken, vilket innebär att det är lönsamt att vara skicklig. SVT har inte kniven på strupen, och kan ohotat göra vad de vill utan att inkomsten påverkas det minsta. Det har till och med funnits diskussioner om att grundlagsskydda deras anslag! Problemet är SVT tar upp plats i medielandskapet utan att bidra till den positiva konkurrensen, för varje minut av tv-tittande som sker på SVT är en förlust för marknaden eftersom staten vann den minuten och således den affären. Över tid handlar detta om färre sålda abonnemang och ett klenare annonsunderlag. Den som säger att Carina Bergfelt inte kan visas på kommersiell tv, räknar inte med de negativa konsekvenserna av skev konkurrens. Samma personer som accepterar att Svevia-ägda Arento AB saboterar för den som försöker livnära sig på hyra ut byggmaskiner, verkar inte förstå att SVT saboterar för den som försöker livnära sig på tv.

Historien om Systembolaget har lärt oss att skev konkurrens är bättre än ingen konkurrens. Sedan Systembolaget de facto förlorade sin monopolställning till Internet, har man gått från att skuldbelägga sina kunder till att serva sina kunder med ett brett utbud. Mattias Svensson exemplifierar med hur antalet sorters glögg fullkomligt exploderade i sortimentet, och många gillar att nämna hur satellit-tv satte en blåslampa i baken på det brittiska statliga mediabolaget BBC.

Argumentet om samhällsansvar är inte applicerbart när det gäller tillgången av byggmaskiner, för marknaden kunde sköta detta alldeles utmärkt innan staten blandade sig i. Argumentet om samhällsansvar är ytterst problematiskt när det gäller massmedia, för varför skulle just information (kultur, debatt, nyheter) inte må bra av frihet? Varför skulle inte tvivelaktiga agendor förlora i långa loppet och rapportering av hög kvalité vinna i långa loppet på en fri marknad? Problemet är väl att det är precis det som skulle hända, och att det inte är önskvärt. Debattören Mattias Lindberg:

Morgan Johansson twittrade nyligen: "Samma dag som Trump tvingas lämna och Joe Biden svärs in som president i USA, så signalerar Ulf Kristersson (M) att han vill gripa makten i Sverige med hjälp av SD". Justitieministern försöker få allmänheten att associera den politiska oppositionen med stormningen av kongressen i USA. Han insinuerar att det finns risk att Moderaterna kommer att "gripa makten". Menar han med våld eller?

Det ironiska är att längtan efter att styra informationen är kontraproduktivt, speciellt när det handlar om att hämma det demokratiska spelet och behålla maktbalansen. Socialdemokraterna själva skulle vara ett bättre parti om de agerade under hotet att förlora makten när de presterar dåligt. Det ligger inte i sosseriets kultur att utsättas för den typen av hot, så när så väl sker, är det självaste demokratin som ifrågasätts. Därför vill man ha kvar SVT, till varje pris. Som Mats Örbrink uttrycker det: "SVT kan alltså bada vidare i pengar i sex år till. Samtidigt som det är en allmän uppfattning i TV-branschen att SVT lider av organisatorisk elefantiasis." Fri media göra sig icke besvär, för man vet inte vad de publicerar här näst.

tisdag 19 januari 2021

Tre argument för ett religiöst public service

Denna text presenterar tre argument för att en sekulär stats mediahus ska hylla gud, och varför dessa argument bör tas med en nypa salt.

Argument 1: Det kommersiella argumentet
Folk gillar gudstjänster, både i radio och i tv. Att staten över huvudet taget ska konkurrera med kommersiell media är för att man ska presentera program av god kvalité som inte marknaden är intresserad av. Att något vill ha ett specifikt program, åtminstone i ett land där staten inte är en mediaaktör som levererar ett sådant program, är den tydligaste signalen på att marknaden gladeligen löser problemet (så snart inte staten längre löser det). En gudstjänst är som bekant varken kvalité eller något som är helt ointressant för folket, utan bara ett exempel på när public service saboterar ett marknadsutrymme samtidigt som man bjuder gudstroende på ett privilegium som skeptiker saknar: Tvångsfinansiering av ett särintresse.

Argument 2: Public service visar ju ateistiska program
Program som Vetenskapens värld har bemötts med fraser som "men ateister får ju sända tv nästan hela tiden". Naturvetenskap må vara ateistisk eftersom nästan ingen naturvetenskaplig hypotes pekar ut gudomliga mirakel som en delförklaring, men det innebär inte att vetenskap är ateism. Att naturliga förklaringar föredras när ett fenomen ska beskrivas, beror helt enkelt bara på att vetenskapliga förklaringar måste följa från vad vi tror oss veta. När ett övernaturligt väsens existens och inverkan på yttervärlden har säkerställts kommer det väsendet att omfamnas av vetenskapen, för vetenskap är inte ateistisk av princip utan av nöd. Ett verkligt ateistiskt program skulle vara ett program som argumenterar för att det inte finns skäl att tro på gud, men när det gäller argument för eller mot gudars existens väger det filosofiska intresset över, så det skulle rentav kunna visas av något statligt mediahus - det är inte samma sak som ett program som hyllar någon gud eller några gudar.

Argument 3: Underdogs tenderar att gilla gud
Apropå argumentet att "gamla tanter vill ha sin gudstjänst serverad i statlig radio och tv", som syftar till att säga att en svag grupp kan profitera på att gudstjänsterna sänds, så tror jag säkert både att Ion Silver vill sälja sitt kolloidala silver i statlig tv och att deras kunder vill köpa den genom den kanalen. Men staten säljer inte kolloidalt silver, staten säljer evigt liv för den som tillhör någon av de rätta religionerna, vilket har visat sig vara islam och kristendom. För varje gammal tant som vill titta på gudstjänst finns en leverantör som vill producera och sända gudstjänst. Vi har sett samma fenomen när det gäller symfonisk rock, som nästan ingen vill lyssna på och som staten definitivt inte vill stötta: För varje musiknörd som vill lyssna på symfonisk rock finns ett skivbolag som vill släppa skiva med sådan musik.