Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Jag har flyttat!

 Nya inlägg publiceras här:  https://ahesselbom.se/blogg/
Nya inlägg

Nyhetssändning om Broderskapsrörelsen, 1986

Av en slump hittade jag ett gammalt kassettband med en jazzkonsert inspelat från Sveriges Radio P3 någon gång år 1986. Det var ganska intressant att lyssna på avbrottet för nyheter, särskilt inslaget om Broderskapsrörelsen , Socialdemokraternas slasktratt för religiösa galningar. Detta sades i inslaget : Broderskapsrörelsen har vid sin kongress beslutat kräva att föräldraförsäkringen senast 1991 byggs ut till att omfatta ett och ett halvt år. De kristna socialdemokraterna ska också verka för att kärnkraften avvecklas snabbare än vad riksdagen tidigare beslutat. Att Sverige ska ta emot fler flyktingar än idag och att den svenska vapenexporten successivt avvecklas är andra krav av Broderskapsrörelsen. Kongressen som hölls i Solna avslutades idag. Så åtminstone kristna socialdemokrater är väldigt kompatibla med dagens miljöpartister.

Det är hög tid att slopa barnbidraget

Jag anser att barnbidraget har spelat ut sin roll. Om man slopar barnbidraget, så finns det annat man kan göra för pengarna som frigörs. Sådant som verkligen gynnar den som behöver stöd. Svenskens fertilitetsgrad är ganska låg, omkring 1,7. För en bibehållen befolkning behöver fertilitetsgraden ligga på 2.1. 1,7 är ett snittvärde. Det finns grupper av kvinnor som skaffar färre barn och det finns grupper av kvinnor som skaffar fler barn. Den kvinna som skaffar 0-2 barn kommer att förlora betydligt mindre pengar på ett slopat barnbidrag än den kvinna som skaffar 5-6 barn, särskilt givet flerbarnstillägget. Det innebär att det ekonomiska incitamentet att sänka fertilitetsgraden inte påverkar den som redan planerat att skaffa få barn lika mycket som det påverkar den som har planerat in många barn i sitt liv. För ett barn handlar det om 1.250 kronor i månaden och för sex barn och 11.740 skattefria kronor i månaden (barnbidraget på 1.250:- gånger 6 plus flerbarnstillägg på 4.240;-) för barn

Är svensk matproduktion djurplågeri?

I Sverige har vi i praktiken valt att succesivt avveckla vår inhemska matproduktion. Det är främst det animaliska benet (ost och kött) vi håller på att förlora. Detta sker genom skatter och avgifter, både på det bönderna producerar och på de råvaror som behövs för att producera, som t.ex. diesel. Skatter och avgifter leder till centralisering, alltså att man får färre och större aktörer, eftersom produktionen måste effektiviseras för att gå runt. I min hemkommun Lekeberg finns idag bara två mjölkbönder kvar. Är det rimligt att tänka att vi stoppar ett djurplågeri om vi får bort den inhemska animaliska matproduktionen? Nej. Först och främst måste vi erkänna att vi står i beroendeställning till kor. Visst är våra vilda oxar, visenten, redan utrotade, men idag har vi istället tamkor för att fylla våra behov. Även den som inte själv konsumerar varken ost eller kött, konsumerar säkerligen "vegetariska" produkter som också kräver kor, oavsett om det är gödsel på veteåkern eller E-t

Stort grattis, C!

Svensk vänster har traditionellt sett varit ett parti som hållit armlängds avstånd från skattesänkarpartier som Centerpartiet (C) - förmodligen Sveriges enda skattesänkarparti. Men sedan C bestämt att de inte vill stödja en regering som också stöds av Sverigedemokraterna (SD), har de välkomnats in i vänstervärmen, trots att både S och SD, till skillnad från C, har en positiv syn på hård beskattning av medborgarna. Vem man är - SD är rasister - är viktigare än vad man vill - C vill sänka skatten. Nu när C har en ny partiledare med ett tungt kriminellt förflutet, måste det rationaliseras. Att fysiskt misshandla någon är ok, om det går tillräckligt med tid mellan varven. Och förresten, tog inte Ebba Busch ett strafföreläggande? Jag tänker inte moralisera över vem som begår vilken typ av brott, för jag tror att många som försvarar C:s nya partiledare helst inte löser konflikter med våld, men jag tycker att det är sorgligt att läsa tvångsmässiga relativiseringar i sociala medier från person

"När man tittar på olika politiska förslag SD lagt fram så inser man att de är ett hot mot demokratin."

Att vara skeptiker är farligt, för om man kritiskt granskar påståenden från Det Goda Lägret™ kan man utsättas för ganska allvarliga anklagelser. Jag har så pass många år i ryggen att jag de som känner mig vet att det är sakfrågan som intresserar mig. En sådan sakfråga kommer från en Janne Jonsson som har publicerat ett uttalande: När man tittar på olika politiska förslag SD lagt fram så inser man att de är ett hot mot demokratin.  Uttalandet ackompanjeras med en käck satirbild. Mannen säger "Du röstade alltså på ett parti som vill åsiktsregistrera journalister, skära ner på public service, avskaffa diskrimineringslagen, styra vilka böcker som får finnas på biblioteken, kroppsvisitera oskyldiga människor och kraftigt dra ner på allt stöd till film, musik, teater och konst?" Hur har det med demokrati att göra? Om jag lyssnar på en LP-skiva från ett jazzfusionband som 23-åringarna på public service-bolagen aldrig har hört talas om, som lever utan bidrag, är jag då verkligen ett

Hur förhåller sig kommunalskatten till andel med utländsk bakgrund?

Jag har kontrollerat skattesats för 2023 ( Ekonomifakta ) och andel utrikes födda (2021, SCB ) för Sveriges samtliga 290 kommuner. Om man kallar de 145 kommuner med lägst skatt för A, och de 145 med högst skatt för B, och dessutom kallar de 145 med lägst andel invånare med utländsk bakgrund för 1, och de 145 med högst andel invånare med utländsk bakgrund för 2, kan man dela in de 290 kommunerna i fyra grupper: I grupp A1 ingår kommuner med låg skatt och få invånare med utländsk bakgrund. I grupp B1 ingår kommuner med hög skatt och få invånare med utländsk bakgrund. I grupp A2 ingår kommuner med låg skatt och många invånare med utländsk bakgrund. I grupp B2 ingår kommuner med hög skatt och många invånare med utländsk bakgrund. (Utländsk bakgrund har man om man är född utomlands eller om båda föräldrarna är födda utomlands.) I grupp A1 hittar vi kommuner som Vellinge, Kävlinge, Lomma, Höganäs och Ystad, för att dessa kommuner både har låg skatt och få invånare med utländsk bakgrund. Tota