Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Frihet från ateism, del 1/2

Ibland argumenteras om frihet från icke-tro på något övernaturligt väsen eller fenomen, inte minst från dem som lever på att förmedla budskap mellan människor och spöken (Sjuan), gudar (Svenska kyrkan) eller någon av deras anhängare. Ingrid postade nyss* en rolig bild på Facebook innehållande följande text (fritt översatt):
Ateism - föreställningen att inget fanns, att inget hände med inget och att inget exploderade utan anledning, vilket skapade allting, vilket sedan arrangerade sig till självreplikerande delar som blev dinosaurier. Låter vettigt.
Den som producerat bilden med texten skulle ha kunnat plocka poänger hos fler om texten vore lite mer träffsäker. Ateism säger inget om varifrån Universum eller dinosaurier kommer ifrån, men eftersom den som är ateist saknar gudstro, utesluter rimligen ateism teistisk kreationism. Men det är det inte bara ateism som gör, utan även allmänbildning.


Ingrid har två budskap, formulerade som frågor, som uppges bruka skapa märklig tystnad. Jag vill inte ta ställning till hennes syften, utan konstaterar bara att frågorna ställs: Är svenska ateister våra nya högreligiösa fundamentalister? Har man inte rätt att slippa trosövertygelsen att inget skapade allt av en slump? Detta är framgångsrik trolling i sin mest ursprungliga form, och visst fungerar det! Jag tänker inte försvara de som tappar fattningen inför Ingrid, eftersom de inte företräder mig på något sätt, på samma sätt som Ingrid själv inte kan företrädas av någon som inte tror på påskharen baserat på att inte heller hon gör det.

Är svenska ateister fundamentalister? Ja, om man tänker på konsekvensen av ett fundament som ovilja att ändra uppfattning så är svenska ateister generellt sett fundamentalister - vi tenderar att anpassa vår tro efter vad det finns skäl att tro på, vilket exkluderar många övernaturliga väsen och fenomen, gudomliga eller ej. Däremot, om man tänker på fundamentalism som oviljan att omvärdera sina fundamentala trosuppfattningar, är inte ateism fundamentalism, då fundamentalism handlar om en föreställnings närvaro medan ateism är en specifik föreställnings frånvaro.

Har man rätt att slippa höra att allt är skapat av en slump? Det är svårt att slippa idéer, och om det saknas speciella skäl, är alla idéer lika välkomna att uttryckas som kritiken av dessa idéer - en rättighet som Ingrid gärna utnyttjar. En personlig reflektion är att man gör bäst i att rensa det offentliga rummet från idéer, uttryck och åsikter genom att själv hålla käften. Vad andra gör är faktiskt upp till andra. Detta har inget med ateism att göra, som blott är frånvaron av gudstro. Det har inte heller något med vetenskapens syn på Universums, jordens eller arternas uppkomst att göra - där diskuterar man hellre teorin om Den stora smällen eller evolutionsteori.

*) Sedan tidigare känd från Newtonbloggen.

Del 2.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar