Startsidan      |      Texter      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame      |     Hall of fame     |      Evolution

onsdag 24 augusti 2022

Rösta Piratpartiet i Örebro!

En politikers främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna att stå på egna ben. Gemensamma utgifter ska användas där de behövs - en extra socionom är bättre än gratis fika för kommunfullmäktiges ledamöter.

Om jag får förtroendet att företräda Piratpartiet i Örebro, kommer jag verka för att lärare få vara lärare istället för administratörer genom ökad tillit till de verksamma individerna i yrkeskåren, att politikers tid spenderas på att företräda medborgarna genom att t.ex. ta namninsamlingar på större allvar och att högavlönade politiker betalar sitt kaffe med skattade pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar