Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Partier bör finansieras genom medlemsavgiften allena

Dagens system för att finansiera riksdagspartier och partiernas valkampanjer gynnar rika personer och cementerar befintlig makt. Väljarna är i allmänhet ganska nöjda med nuvarande system, trots de inbyggda orättvisorna, och det finns en mer eller mindre befogad oro för förändring. Viss rädsla planteras naturligtvis i medborgarna av den som gynnas ("follow the money") men en del rädsla kommer från en sund skepsis mot radikala förändringar. Vilket är problemet som ska lösas?

Idag gynnas partier finansiellt av makt. Socialdemokraterna, som är det parti med överlägset högst inkomst, får ungefär 43 miljoner av skattebetalarna i bidrag till sina kampanjer. 43 miljoner kronor är väldigt mycket pengar för vilket svenskt parti som helst, men det är kaffepengar för socialdemokraterna. Deras totala bidrag från skattebetalarna är 129 miljoner, de får pengar av intäkter från kapital, från lottförsäljning, från Svenska Kyrkan, med mera. Totalt drar Socialdemokraterna in 379 miljoner kronor, vilket är betydligt mer än dubbelt så mycket pengar som det parti som drar in näst mest pengar. Dessa pengar används för att stärka sin position, och med det, dra in ännu mer pengar.

Två intäktsposter är intressanta:

1. Socialdemokraterna får in några miljoner genom medlemsavgiften

2. Fackförbunden donerar pengar till Socialdemokraterna

Att ett parti får in pengar genom att ta betalt för medlemskap i partiet, är något mycket bra. Det skapar ett incitament att engagera väljarna i samhällsfrågor och i partiet - ett incitament som i princip saknas idag. Men att fackförbunden ger pengar till Socialdemokraterna är lite mer tveksamt. Då har någon (kongressen) bestämt vilket parti medlemmarna ska stödja. Varför sänker man inte bara medlemsavgiften till facket och uppmuntrar sina medlemmar att även bli medlem i ett politiskt parti? Då kommer väljarnas önskemål representeras bättre än om facket ger en del av sina medlemmars pengar till Socialdemokraterna.

Men om vi inte finansierar Socialdemokraterna via skattsedeln och om vi inte låter Socialdemokraterna bedriva lotteriverksamhet, med mera, finns det då inte en risk att endast partier från de superrika kan bedriva reklamkampanjer? Det är ett reellt problem idag (Socialdemokraterna) och det finns en risk för att det problemet skulle uppstå även i ett mer demokratiskt system än det nuvarande. Därför måste man vara lite medveten om riskerna och ta höjd för dem. Man kan t.ex. ha nationella regler för vad ett medlemskap i ett parti kostar per år. Man kan se till att sänka skatten (som ändå gick till Socialdemokraterna) så att medborgarna får större finansiell frihet, och därmed större möjlighet att betala ett partimedlemskap. Man kan rent av betala ut riktade bidrag till den som betalar partimedlemskap, istället för att ge medborgarnas pengar Socialdemokraterna - ett parti som de flesta inte ens röstar på. Och så vidare.

Vi befinner oss exakt i den situation vi vill undvika, så nu kan det bara bli bättre.

Titta gärna på mitt klipp om partistöd, och läs gärna min folkbildande text om Public Service.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar