Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Anders Ygeman är förmodligen inte rasist

Politik bör handla om hur man kan putsa på samhället, så att samhället förändras i en riktning där fler personer kan försörja sig, utan stöd, genom att arbeta eller driva företag. I Sverige får det gemensamma högre utgifter för varje år som går, trots att kriminaliteten minskar och trots att utvecklingen i mångt och mycket går åt rätt håll. Vi har nämligen ett par ganska kostsamma problem: Den grova kriminaliteten har skenat totalt och antalet långtidsarbetslösa verkar ha etablerat sig på en ganska hög nivå. Båda dessa poster är någorlunda tunga, både på kort sikt men särskilt på lång sikt. Vi har även ett antal (cirka tjugo stycken) s.k. särskilt utsatta områden, som (enligt polisen) definieras av parallella samhällsstrukturer, hög koncentration av kriminella och religiös fundamentalism.

Sveriges migrationsminister, Anders Ygeman, gjorde ett uttalande som skulle kunna tolkas att personer som kommer från länder som definieras av parallella samhällsstrukturer, hög koncentration av kriminella och religiös fundamentalism, är överrepresenterade i dessa utsatta områden, vilket enligt den samtida diskursen är rasism. Flera politiker, t.ex. Tony Haddou och Lars Ohly, har rakt ut riktat denna anklagelse mot Ygeman. Men är anklagelsen korrekt?

Först kan vi titta på vad Ygeman faktiskt sa. Det hela börjar med en årsgammal interpellation av sverigedemokraten Ludvig Aspling om den mystiska danska modellen som bl.a. siktar på att ha max 50% utomnordiska personer i ett bostadsområde, eftersom det skulle öka integrationen. Ygemans svar då var:

"Förslaget väcker en rad frågor kring hur det överensstämmer med flyktingkonventionen. En sådan ordning riskerar även att strida mot EU:s asylprocedurdirektiv, som Sverige i motsats till Danmark är bundet av."

Denna verkar Ygeman ha kommit att tänka på i en DN-intervju, eftersom där sade:

"Jag tror att det är dåligt att ha områden där majoriteten har utomnordiskt ursprung."

Man behöver inte vara raketforskare för att förstå vilka reaktioner detta skulle generera. Jag tror inte för ett ögonblick att Ygeman verkligen är rasist, och jag är tveksam till att Haddou eller Ohly tror det, men anklagelsen har en allvarlig underton. När politik inte längre handlar om att förbättra samhället utan om makt (och förmodligen de höga finansiella ersättningarna som kommer med makten) är det betydligt mer effektivt att angripa sina politiska motståndare personligen istället för att försöka tävla om att vara bättre på konstruktiva förslag. I Sverige har denna form av debatt slagit rot rejält - svensken förstår inte politiska förslag, men svensken förstår att man inte ska vara rasist. Socialdemokraterna kan navigera i detta landskap med stor precision. SD är rasister till den grad att de skrivit en interpellation om den danska modellen. När nu Ygeman själv tänker fritt kring den danska modellen, är det kanske inte mer än rätt att han får sin släng av sleven. Dessutom kan inte termen "utomnordisk" användas som en underförstådd referens till personer från länder som definieras av parallella samhällsstrukturer, hög koncentration av kriminella och religiös fundamentalism. Jag har agerat inom mjukvara i större delen av mitt liv. (Mjukvara är det som gör att en datamaskin, som t.ex. en PC eller en smart telefon kan uträtta något som tjänar sin användare, t.ex. skicka ett meddelande eller spela ett spel.) I den branschen är behovet av kompetens man gärna hittar i Asien (som ligger utanför Norden) viktig. De man lyckas få hit, lever på lånad tid - en semesterdag för lite och det blir utvisning direkt. Förnedringsrån ligger inte högt på deras att göra-lista.

Men när det nu är som det är, skulle en vänlig tolkning av Ygemans (ganska spontana) utspel handla om att parallella samhällsstrukturer, hög koncentration av kriminella och religiös fundamentalism motverkas om anhängarna av dessa strukturer inte är en majoritet. Jag kastar gärna Ygeman framför bussen, för svensk vänster har samlat ihop till ett litet provsmak på sin egen medicin, men jag är rätt säker på att han egentligen menade väl.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar