Startsidan      |      Texter      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame      |     Hall of fame     |      Evolution

söndag 27 mars 2022

För tillfället ligger bevisen för mörkläggning ute för alla att se

Som vanligt när man kritiserar statens transparens i ett specifikt fall så måste man fäkta bort alla metafrågor som man skrämmer upp genom att göra så. Detta inlägg är inte allmän kritik mot Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell, det svenska systemet i stort, och så vidare. Detta inlägg kritiserar en specifik mörkläggning av ett händelseförlopp hos Folkhälsomyndigheten.

Den 9:e mars år 2022 publicerar man på sin nyhetssida en text om att Anders Tegnell får ett toppjobb hos WHO. För att sökmotoroptimera har man rubriken i URL:en. Adressen till nyheten är:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/mars/anders-tegnell-till-internationellt-vaccinuppdrag-for-who/

Notera att frasen "Anders Tegnell till internationellt vaccinuppdrag för WHO" kan utläsas ut den URL som alltså ligger till grund för en rubrik.

När man öppnar sidan, har den en annan rubrik. "Anders Tegnell till internationellt vaccinuppdrag". Kärnan i texten (läst 27/3) är:

Anders Tegnell utses av Folkhälsomyndigheten att bistå som senior expert i en ny grupp som planeras arbeta med att tillgängliggöra covid-19-vaccin till världens länder som inte kunnat köpa eget vaccin.

Rubriken har tappat "för WHO", jobbet är inom Folkhälsomyndigheten och texten har en bifogad klausul under rubriken "Observera":

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Adressen i fråga finns listad på Web Archive, och den kopia som togs just 9/3, har rubriken "Anders Tegnell till internationellt vaccinuppdrag för WHO". Kärnan i texten är då:

Sverige bidrar ytterligare till det globala arbetet med jämlik tillgång till vacciner mot covid-19 genom att Anders Tegnell får i uppdrag att arbeta för WHO i Geneve med den globala vaccinationsinsatsen.

En helt annan innebörd och en helt annan arbetsgivare, nämligen den nuvarande.

Om en text som inte ändras blir inaktuell, så publicerar man en ny text. Man ändrar inte utan att redovisa att man ändrar, vid ett påstående om att ingen ändring har skett, för det skapar misstänksamhet. Med denna kunskap är det helt legitimt att ställa frågan om Tegnells påstådda uppdrag för WHO föregick samma utbetalning av skattemedel som även föregick Stefan Löfvens nya FN-tjänst?

I princip är det bara ett politiskt parti som sysslar med politiska tillsättningar av höga tjänstemän, och det är Socialdemokraterna. För övriga partier sker detta jämförelsevis marginellt. Det innebär Socialdemokraterna har ett extra tungt ansvar att kunna svara på misstanken att medborgarnas pengar har använts för donationer under förhoppning av motprestationer som gynnar det egna lägret. I detta fall ser allting som ligger på bordet ut att peka i den riktningen.

SVT brukar ändra URL på sina texter när de ändrar i dem. Det finns även fall där man har begärt gallring från Web Archive (t.ex. mindre smickrande bilder på Mehmet Kaplan och Grå vargarna). Bevisen för mörkläggning finns åtminstone tillgängliga i skrivande stund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar