Startsidan      |      Texter      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame      |     Hall of fame     |      Evolution

onsdag 16 mars 2022

2021 års siffror för Svenska kyrkan är på plats

Idag publicerade Svenska kyrkan sina siffror för år 2021. Sedan år 2005 har folkmängden i Sverige ökat med 1,4 miljoner till mättillfället (10 452 325, december 2021) och under den tiden har Svenska kyrkan tappat 1,3 miljoner medlemmar till dagens 5,6 miljoner.

Nettotappet på 94 870 är i princip samma som nettotappet som gjordes under år 2020, som båda var över snittet (83 257 medlemmar per år).

Den absoluta siffran är aktiva+passiva utträden (att säga upp medlemskapet, att dö ur kyrkan, och så vidare) minus aktiva+passiva inträden (att välja att gå med, att bli inskriven av en förmyndare).

Svenska kyrkan har idag 5 633 867 medlemmar, vilket ser ut så här i jämförelse med folkmängden:

Här finns förändringen för år 2020.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar