Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Kärlekens mysterium kan inte förklaras med gud

Jehovas Vittnen är ute på rekryteringsuppdrag igen, denna gång via telefon. Den trevliga dam som ringde mig frågade om jag hade funderat på gud och livet efter döden, vilket jag förklarade att jag lagt en hel del tid på i mina dagar, och att jag nu landat i att tro på hur det ligger till på riktigt istället för på någon religion. Inga gudar finns på riktigt och när man är död är man död. Det är kanske inte det mest lockande prospektet, men människor är olika, och verklighetens beskaffenhet är relevant för mig. Gud finns inte, du kommer inte att komma till något paradis. Hennes argument för att jag har fel och därför behöver klura lite till, och då kanske komma fram till att gud kanske trots allt finns, var människans och universums komplexitet och mysteriet med kärlekens ursprung.

Jag förstår givetvis inte heller alla detaljer kring människans utveckling, eller vad det var som gjorde oss till vad vi är idag. Men för mig är det inte särskilt konstigt att tänka mig att evolutionen, på något märkligt vis, har premierat vissa beteenden och vissa egenskaper. Små förändringar i utseende och beteende, kan ibland få ganska stora konsekvenser i selektionen, vilket innebär att det är ganska tydligt att vissa beteenden har bättre förutsättningar att föras vidare än andra.

En förhistorisk jägare som fäller ett byte utan att bära hem det, utan äta upp bytet och jaga vidare, kommer inte lika framgångsrikt att nära barn som en jägare som saknar sin familj när han inte är där, och väljer att bära hem bytet. Det innebär att en slumpmässig förändring som resulterar i en saknad av dem man lämnar att sköta marktjänsten under jakten, har större chans att föras vidare till nästa generation. Den som har större benägenhet att vårda sina familjemedlemmar, ger sin avkomma en större chans att växa upp och sprida sina gener än den som inte vårdar sina familjemedlemmar, vilket innebär att det finns en förklaring till varför denna egenskap kan bli mer cementerad och mer stark, till slut så stark att den skulle kunna kvalificera som något vi idag kallar kärlek. Detta skulle såklart kunna vara fel, men det viktiga är att det åtminstone skulle kunna vara sant, något som man aldrig kan säga om någon övernaturlig förklaring, religiös eller ej.

Vi har skaffat barn längre än vi har förstått hur vårat sexualsystem fungerar, förmodligen för att det finns en del belöningar kopplade till ett barnalstrande beteende genom människans erogena zoner. Jag anser att det inte heller är omöjligt att kvinnans erogena zoner talar emot föreställningen om att människan under förhistorien förökade sig genom våldtäkt, så som vi idag ibland kan se korrelera med kvinnlig könsstympning. Detta är inte heller något jag vet, utan något som råkar passa in i förklaringsmodellen jag förvaltar inför mig själv. En våldtäkt innebär att barnaalstrandet fungerar helt utan att honan känner njutning, vilket innebär att evolutionen troligen hade valt bort den funktionen, såvida inte kvinnans erogena zoner är en bieffekt av att de tillhör en art där hanens förmåga att känna sexuell stimulans har en extremt stor fördel när det gäller att föra generna vidare.

Och sådär fortsätter det. Ting efter ting kan förklaras genom att teoretisera kring evolution, men den typ av intelligens som människan utrustats med är något av en udda fågel som kräver lite andra modeller. Den är ganska unik bland liv som vi känner det, men det går att skapa en modell även för den.

Gud kan prata ting till existens, så som himlen och jorden, solen och sedan dagen, och så vidare. Gud kan tänka ting till existens, som kärlek och intelligens som klarar att utveckla abstrakta talspråk. Men inte den mest skapelsetroende kristna kan förklara hur en värld med en skapande gud är tänkt att fungera. Det är däremot inte speciellt svårt att förstå hur intelligens, kärlek, och så vidare, skulle kunna uppstå på naturlig väg. Det gör att jag ställer ett krav på gud som förklaringsmodell som jag inte ställer på naturalismen, nämligen ett gott skäl att inte anta att inga gudar finns på riktigt. För så länge precis allt tyder på att så är fallet, är det ett klent skäl att slänga ut fungerande modeller till förmån för antagandet att ting är övernaturliga och obegripliga för vanliga dödliga.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f