Hem      |      Om      |     RSS     |      YouTube      |      Twitter      |      Podcast      |     Hall of fame     |      Länkar

torsdag 14 oktober 2021

Korrelation och kausalitet

Det här med korrelation och kausalitet är ganska enkelt, men många gör fel på grund av att logik är svårt. Exemplet som många har lärt sig, förklarar att en korrelation inte nödvändigtvis är kausal: Drunkningsolyckor korrelerar med glassförsäljningen, men vi förstår att glassförsäljning inte orsakar drunkning. Korrelationen är alltså inte kausal, och mycket riktigt saknas den kausala faktorn, som är vädret. Vackert väder gör att folk väljer att bada och att folk väljer att köpa glass. Pedagogiskt och bra! Därför blir jag så förfärad när intelligenta och bildade människor, i debatt gör fel åt andra hållet.

Den ena parten hävdade att X inte kan bero på Y för att fenomenen X och Y inte korrelerar.

Den andra parten hävdade då i försvar till att X mycket väl kan orsaka Y för att det inte är korrelation som är kausalitet.

En ofrivillig förvrängning av det korrekta påståendet att korrelation inte innebär kausalitet. Lyfter man detta till ett annat område, blir det tydligt:

1. En penna är inte nödvändigtvis en bläckpenna.

2. En igelkott är inte en bläckpenna.

3. Alltså är igelkotten en penna.

Men det vi diskuterar är att om en korrelation finns, huruvida den är kausal eller ej. Eller om vi har en penna, huruvida det är en bläckpenna eller ej. Man kan alltså inte i debatt hävda att frånvaron av korrelation är argument för kausalitet, utan om korrelation saknas där man hävdar kausalitet så måste mer data produceras för att kunna illustrera detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar