Startsidan      |      Texter      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

fredag 3 september 2021

Aftonbladetmatematik sjunker över tid

Sverigedemokraterna har till stor del Aftonbladet att tacka för sin framgång. Under pandemin har tidningen vänt partiet ryggen, och deras tillväxt stagnerat, men nu verkar det som att Aftonbladet återigen kämpar för SD:s sak. Senast var det Jehna Al-Moushahidi som utmålade SD som kriminella (vilket i relation med t.ex. S är sant). Hur gick det för Al-Moushahidi? Sådär. All data förhåller sig till den rasistiska BRÅ-rapporten som utmålar personer födda av invandrare som mer kriminella än snittet. Låt oss läsa Al-Moushahidis analys.

1. "Var sjunde SD-politiker har åtalats för brott" - totalt, inte avgränsat på någon period, så som BRÅ-rapporten. Men det är ändå en anmärkningsvärd siffra. Av samtliga Sverigedemokraters politiker har 14% åtalats! 14% motsvarar 1/7.

2. "...sju procent av alla kandidater inom partiet har någon gång blivit åtalade för brott" - totalt, inte avgränsat på någon period, så som BRÅ-rapporten. Det är ändå en anmärkningsvärd siffra. Av samtliga Sverigedemokraters politiker har 7% åtalats! En klar förbättring sedan ingressen, och betydligt bättre än de grupper som BRÅ pekar ut som mest kriminell. 7% motsvarar ungefär 1/14.

3. "Det är alltså fler än var tjugonde förtroendevald runtom i landet" - Av samtliga Sverigedemokraters politiker har alltså 5% åtalats! 5% motsvarar 1/20.

I kronologisk ordning blev alltså 14% till 7% och 7% till 5%. Syftet med texten var att hävda att sverigedemokrater är mer kriminella än befolkningen i snitt, men trots att det är sant misslyckas Al-Moushahidi med räkningen! Frågan är om detta säger något om annat som Aftonbladet påstår, eller om Al-Moushahidi är one bad apple?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar