Startsidan      |      Texter      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame      |     Hall of fame     |      Evolution

fredag 7 maj 2021

Politikerna svarar om superbussarna i Örebro

Projektet med superbussar (kallas BRT) i Örebro har rört upp en del frågor, så Nerikes Allehanda erbjöd medborgarna att ställa frågor till politikerna, så att de fick en chans att svara. Jag har hittat fyra konkreta besked:

Fråga: Blir det bättre för funktionsnedsatta med BRT?
Svar: Med tätare turer slipper de hålla reda på tidtabellen.

Fråga: Hur är BRT bättre för miljön?
Svar: Om fler åker buss istället för bil så minskar bullret och utsläppen.

Fråga: I Malmö kommer det ökande bussåkandet från minskad cyklism, inte från minskad bilism.
Svar: Ökningen är ungefär 30%.

Fråga: Hur stor del av den trettioprocentiga ökningen kommer från just biltrafiken?
Svar: Ökningen är ungefär 10-32%.

Men i övrigt var det mest önskningar och förhoppningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar