Hem      |      Om      |     RSS     |      YouTube      |      Twitter      |      Podcast      |     Hall of fame     |      Länkar

söndag 29 november 2020

Fortsatt positiv medlemsutveckling för Svenska kyrkan

Medan vi med spänning väntar på att Svenska kyrkan ska redovisa sina siffror för 2020 så kan vi titta på hur det sett ut fram till 2019.

Antalet medlemmar har gått från 6 967 498 år 2005 till 5 904 830 år 2018 för att 2019 landa på 5 823 515.


Folkmängden däremot har ökat från 10 230 185 år 2018 till 10 327 589 år 2019.


I förhållande till varandra, ser det ut så här:


Antalet nettoutträden har förvisso minskat i jämförelse med föregående år, men antalet är ändå någorlunda positivt. Medelvärdet för 2005-2019 är 81 715, och värdet för 2019 är 81 315.


De hittills säkerställda siffrorna säger oss att andelen medlemmar per år ser ut så här:


Jag återkommer när siffrorna för 2020 är redovisade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar