Hem      |      Om      |     RSS     |      YouTube      |      Twitter      |      Podcast      |     Hall of fame     |      Länkar

torsdag 30 maj 2019

Graham's hierarchy of disagreement: Det finns inga skäl att tro att Gud finns

Programmeraren Paul Graham har skrivit en kort essä om förmågan att inte håll med, betitlad "How to disagree". Jag har aldrig riktigt känt mig som den tilltänkte mottagaren, utan läste den inför min första offentliga debatt eftersom min meningsmotståndare absolut ville vara säker på att jag skulle veta hur man agerar när man inte håller med. Graham formulerade sju nivåer av precision på ett refuserande av en ståndpunkt, men skalan har sedan dess kompletterats med ytterligare en nivå. Dessa nivåer kan illustreras som en pyramid, enligt följande:


Jag har stött på de flesta nivåer (8-2). Svaret på påståendet "det finns inga skäl att tro på Gud, alltså tror inte jag på Gud" kan besvaras på följande sätt:

Nivå 8, att kasta milkshakes:

- Det finns inga skäl att tro på Gud, alltså tror inte jag på Gud.
- ~Kastar milkshakes~

Nivå 7, öknamn:

- Det finns inga skäl att tro på Gud, alltså tror inte jag på Gud.
- Bög!

Nivå 6, personangrepp:

- Det finns inga skäl att tro på Gud, alltså tror inte jag på Gud.
- Du är ateist!

Nivå 5, vädjan till ton:

- Det finns inga skäl att tro på Gud, alltså tror inte jag på Gud.
- Du respekterar inte min tro!

Nivå 4, motsägelse:

- Det finns inga skäl att tro på Gud, alltså tror inte jag på Gud.
- Gud finns visst!

Nivå 3, motargument:

- Det finns inga skäl att tro på Gud, alltså tror inte jag på Gud.
- Om inte Gud finns, vem har då uppfunnit moralen?

Nivå 2, refusering:

- Det finns inga skäl att tro på Gud, alltså tror inte jag på Gud.
- Den vetenskapliga artikeln Y hävdar att Gud faktiskt finns.

Nivå 1, refusering av huvudpoäng:

- Det finns inga skäl att tro på Gud, alltså tror inte jag på Gud.
- Det finns skäl att tro att Gud finns eftersom X.

Jag har som sagt stött på de flesta nivåer, så jag vet vad Y är och varför den är ogiltig. Men jag har aldrig stött på X. Det är därför jag anser att begreppet "vetenskaplig skeptiker" innefattar "ateist".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar