Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

15 svar, del 2 av 15

Bloggaren Geeky Christian publicerar 15 frågor till ateister, snodda från boken Conversational Evangelism: How to Listen and Speak So You Can Be Heard av David Geisler och Norman Geisler. Eftersom jag anser att ateism är mer rimligt än Geislers teism, vill jag ge mina uppriktiga svar. Här är det första.

Anser du att intelligent designade ting kräver en intelligent designer? Om så, anser du att bevisen för intelligent design i Universum också är bevis för Universum har en designer?

Ett intelligent designat ting kräver med mycket stor sannolikhet en intelligent designer, men jag accepterar inte de påstådda bevisen att Universum är designat, att livet är designat, att jorden är designad, och så vidare. Detta är inte en fråga om religion, utan om kunskap, eftersom kristna och ateister är överens om att vetenskapen bjuder på bättre förklaringar. Inte alla kristna är kreationister, och alla med relevant kunskap är överens om att vi inte är skapade, kristen eller ej.

Vi har en förmåga att detektera design, trots att vi har svårt att definiera hur design detekteras. Om vi skulle gå på en strand bland snäckor, pinnar, stenar och krabbor, och hitta ett fickur, skulle vi med stor sannolikhet gissa att fickuret är gjort av en urmakare. Vi ser spår av design som vi inte lyckas identifiera i snäckorna eller krabborna. Trots att vi ibland begår tankefel och tänker oss att även krabbor är designade, så vet vi idag att individerna kommer från ägg, och att grupperna har evolverats. Helt oavsett om det finns en gud med en plan eller ett spaghettimonster med en vision, så vet vi att krabbor inte är skapade.

Att allt som vi kan tänka oss föra tankarna till design är designat, talar mot vad vi vet - inte för, precis som tanken på att blixtrar måste ha en blixtrare.


Ett tankefel alltså. Idag vet vi helt enkelt bättre.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f