Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

15 svar, del 1 av 15

Bloggaren Geeky Christian publicerar 15 frågor till ateister, snodda från boken Conversational Evangelism: How to Listen and Speak So You Can Be Heard av David Geisler och Norman Geisler. Eftersom jag anser att ateism är mer rimligt än Geislers teism, vill jag ge mina uppriktiga svar. Här är det första.

Är du helt säker på att Gud inte finns? Om inte, är det inte möjligt att Gud finns? Och om Gud finns, vad har du för skäl att inte utforska evidensen för Gud?

Jag är rätt säker och jag har utforskat och underkänt den påstådda evidensen. Frågan är egentligen rätt obegåvad, det finns två problem med den. Det första problemet handlar om vädjan till frånvaron av negativ evidens, och det andra handlar om frågeställarens bias.

Eftersom vi normalt aldrig bryr oss om vilka väsens icke-existens som kan bevisas, bör vi inte göra det med gudar heller. Om vi varken kan bevisa att det bor enhörningar på månens baksida eller att det finns gudar, varför legitimerar det tron på just gudar? Även om Gud verkligen finns, och om det verkligen inte bor några enhörningar på månens baksida, så är bådas obevisbarhet inte ett argument för det ena väsendets existens.

Och det leder oss till det andra problemet, nämligen frågeställarens bias. Att frågeställaren vill emfasera brist på säkerhet om Guds icke-existens, betyder inte att Gud faktiskt finns. Enligt samma logik skulle retorik kunna fylla månens baksida med enhörningar, eftersom Geisler själva inte kan motbevisa enhörningarnas existens.

Men varför ska man över huvudet taget försöka motbevisa något som inte bevisat? Först när evidens för gudomlig närvaro producerats, är det ens intressant att ifrågasätta bevisen. Anspråk kommer före avfärdande.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar