Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

15 frågor till ateister

Bloggaren Geeky Christian publicerar 15 frågor till ateister, snodda från boken Conversational Evangelism: How to Listen and Speak So You Can Be Heard av David Geisler och Norman Geisler. Kan du som ateist svara på dessa? Om inte annat kan detta vara en trevlig insikt i kristen kreationistisk existentiella funderingar. Fritt översatt:

1. Är du helt säker på att Gud inte finns? Om inte, är det inte möjligt att Gud finns? Och om Gud finns, vad har du för skäl att inte utforska evidensen för Gud?

Att frågan handlar om just Gud beror inte på att Gud kanske finns, utan på frågeställarens personliga bias.

2. Anser du att intelligent designade ting kräver en intelligent designer? Om så, anser du att bevisen för intelligent design i Universum också är bevis för Universum har en designer?

Låt oss bortse sammanblandningen mellan orden "kristen" och "kreationist". Förmodligen har jag lika svårt att se varför denna fråga är vettig, som frågeställaren har att se alternativ till sina föreställningar om design.

3. Håller du med om att inget kan komma från inget? Om så, borde inte det bevisa att Universum har transcendent syfte?

Frågan avslöjar att frågeställaren vet att Universum kommer från inget.

4. Håller du med om att även osynliga ting kan finnas, som vårt sinne, gravitationen, magnetismen eller vinden?

Eftersom vi inte antas veta vilken kraft som får träd att falla över elledningar, men ändå tror på den kraften under arbetsnamnet "vind", borde man ju rimligtvis kunna anta att kraften som får jungfrur att bli gravida och pastorer att hela är "Gud".

5. Håller du också med om att Gud kan finnas trots att han inte syns?

Jag tror att det är viktigt att prata om just vad som syns, eftersom vind och gravitation skulle kunna mätas eller detekteras med andra sinnen. Här skulle frågeställaren istället kunna säga att eftersom vi kan detektera vinden på genom X och Gud genom Y, borde båda kunna betraktas som existerande. Givetvis med tydliga definitioner av X och Y.

6. I ljuset av Big Bang, är det mer resonabelt att tro att ingen skapade något av inget eller att någon skapade något av inget?

Och varför behövs CERN för att studera "inget"?

7. Håller du med om att något existerar nu? Om något existerar nu, och inte kan ha kommit från inget, håller du med om att något alltid har funnits?

Kreationism, kreationism, kreationism...

8. Om det krävs en intelligent varelse för att skapa en encyklopedi, borde det inte då krävas en intelligent varelse för att skapa motsvarande 1000 encyklopedier, motsvarande det första encelliga djuret?

Tillsammans med denna fråga påpekas att även Richard Dawkins erkänner att en amöbas DNA mosvarar 1000 encyklopedier. Det borde vara viktigare att påpekas varför det första encelliga djuret inte kan ha utvecklats från enklare självreplikerande strukturer. Förfarandet att skapa en encyklopedi är inte så kemikaliska replikeringsprocesser som frågeställaren tycks tro.

9. Om en effekt inte kan vara större än sin orsak (eftersom du inte kan ge mer än du har att ge), är det då inte troligare att ett sinne skapade materia än att materia skapade sinnet?

Man kan lika gärna fråga att om det finns självreplikerande strukturer som utsätts för urval, borde inte kunna leda till premierande av anpassningsförmåga, även om det innebär ökad komplexitet? Speciellt om vi tar hänsyn till vad vi faktiskt vet...

10. Finns det något fel någonstans? Utan morallag, hur kan vi veta?

Ja, hur kan vi vara så säkra på att man inte får äta skaldjur och att fladdermusen är en fågel?

11. Om alla lagar behöver en instiftare, är det då inte vettigt att hävda att även morallagar behöver en instiftare?

Det finns även deskriptiva lagar, speciellt inom naturvetenskapen...

12. Håller du med om att om en modell av Universum kräver en intelligent designer, så borde Universum självt kräva en designer?

Ytterligare ett antagande om ursprung baserat på varande...

13. Håller du med om att det krävs ett syfte att skapa en liten glasboll som du hittar i skogen? Håller du med om att behovet av syfte inte elimineras för att glasbollen är stor? Om så, borde inte världens största boll - Universum - också ha ett syfte?

Håller frågeställaren med om att han hellre pratade om en glasboll i skogen än träden eller älgarna? Min syster blev biten av en älg. Älgar kan vara farliga.

14. Om det finns ett syfte bakom hela ändliga Universum, borde inte det syftet vara bortom ändlighet, nämligen oändligt?

Om inte om fanns...

15. I ljuset av den antropiska principen (att Universum är finjusterat för liv), borde det inte vara vettigt att hävda att Universum är skapat med livet i åtanke?

Man kan lika gärna ställa frågan varför den antropiska principen betyder att Universum är finjusterat för liv, speciellt i ljuset av att frågan inte betraktar eventuella livlösa Universum, eller Universum med annat liv än det som ställer denna specifika fråga.

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar