Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Stigmatiserad av feminism

Jag vill presentera en situation där endast en skicklig pedagog kan stå emellan feminism och de kvinnliga vuxenstudenternas lyckade studier. I en klass (som inte har något med de institutioner jag personligen är associerad med) där kvinnorna tenderade att umgås med kvinnor och männen med män, presterade kvinnorna från början i snitt bättre än männen. Detta råkade i denna situation leda till att männen studerade mer och kvinnorna mindre. Det ledde i sin tur till att klassen nådde en brytpunkt där männen fick bättre snittresultat på proven. Eftersom eleverna höll koll på resultat uppdelat på kön, blev männens bättre resultat en fråga om misstänkt könsdiskriminering. Från vad jag vet om fallet, fanns inga andra problem i klassen än kvinnornas ovilja att studera, men det stämmer inte alls med kvinnornas analys: Problemet är att läraren är man, och den som vill diskutera andra tänkbara hypoteser är misogyn.

Givet att kvinnorna har rätt, så behöver de inte studera. Att denna strategi inte fungerar har sina förklaringar i lärarens kön. Givet att läraren har rätt i sin analys av kvinnornas lättsamma förhållande till sina studier, måste man på något vis öppna upp för att diskutera annat än könsdiskriminering. Oavsett vilket, blev denna kurs lite av ett haveri. Och jag är inte säker på att jag själv hade rått på situationen, om det vore jag som var läraren i fråga.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar