Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 92 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den nittioandra som hanterar en annan definition av "blind tro" (del 72), nämligen viljan att göra vad som helst för Gud.

Att blint lyda Gud är farligt, vanlig tro är inte farlig.

Jag har redan konstaterat att gudstro alltid är blind tro i någon definition, men den som anser sig tro på goda grunder betraktar nog hellre blind tro som viljan att okritiskt lyda Gud.

Gud antas ha existerat föralltid. Vår kunskap om Guds aktiviteter i miljarders och åter miljarders år innan han plötsligt skapade Universum för 13,7 miljarder år sedan, är minimal. Vi kan göra en del gissningar, eftersom vi har en del kunskap om Gud som vi fått genom våra teologers arbete, men vi kan t.ex. inte veta om Gud hade tråkigt under den evighet som passerade före Universums skapelse. För Gud kan nämligen en dag vara som tusen år, och tusen år kan vara som en dag. Det vi vet, är att vi hade fel på den tiden vi trodde att Gud hangripligen skapade himlen, jorden och människan för 6000 år sedan. Men vi vet att någon gång under den oändliga tidsrymden som Gud har funnits, så var det något som fick honom att vilja ha en avbild. Enligt den gudomliga planen, skapade han i detta syfte ett universum för just 13,7 miljarder år sedan. Sedan lät han i princip alla dessa 13,7 miljarder år passera, innan han för 250 000 år sedan skapade människan. Sedan lät han en betydande andel av dessa 250 000 år passera, innan han, för 2000 år sedan, offrade sin son för att rädda oss från helvetet.

Vi trodde att jorden skapades tillsammans med Universum för 6000 år sedan, men när vi började gräva i det, visade det sig vara helt fel. När vi sätter oss ner för att lyssna på Gud och försöka förstå vad han säger, kan saker och ting ha gått fel. Vi har sett detta gång på gång. Kanske att Gud inte hatar biologi? Nej, tydligen inte. Kanske att Gud inte hatar homosexuella? Nej, tydligen inte. Kanske att Gud inte hatar förhudar? Skaldjur? Gris? Astronomi? Muslimer? Svenska kungahuset må bekänna sig till den Augsburgska bekännelsen, en bekännelse som betraktar islam som en irrlära som ska bekämpas, men denna kamp bedrivs inte särskilt aktivt av vårt moderna kungahus.

Det spelar egentligen ingen roll om vi förklarar dessa glidningar med att "Gud växer i rollen som Universums skapare och förvaltare" eller om vi förklarar dem med kommunikationssvårigheter, man kan lugnt säga att det inte finns någon vidare kvalité varken i prästerskapets kommunikation med Gud, eller deras uttolkning av Guds åsikter och vilja.

Så hur ska vi agera när Gud talar till oss? Som ateist ligger det nära till hands att misstänka någon form av hallucination, men för den gudstroende finns ett alternativ till: Gud kan prata med dig. Och här kan man enligt somliga identifiera en skillnad mellan sunt troende och blint troende. De som har en sund gudstro, delar nämligen ateistens misstanke om att man hallucinerar. Och det ska vi vara glada för!

Jag samtalade med en person som verkligen tror att Gud kan kommunicera med sina undersåtar. Jag frågade vad som skulle hända om Gud bad honom att döda sina barn. Han sa att Gud aldrig skulle ge en sådan uppmaning. Men sådant händer hela tiden - såvida inte Gud bara är en hallucination förstås. Jag tänker särskilt Deanna Laney, som på uppmaning av Gud försökte mörda sina tre söner, men bara lyckades ha ihjäl två av dem. Vad hade en naturlig världsbild hos Laney betytt för hennes söner? Förmodligen en hel del.

Föregående - Nästa

Kommentarer

  1. Det märkliga i sjäva efterspelet är att samhället i alla andra sammanhang är pragmatiskt och inte handlingsförlamat. Om en människa talar med Napoleon eller Churchill på fritiden, antas personen lida av vanföreställningar, men när hon talar med Gud, så är det helt OK....? Inga vanföreställningar där inte....:-) Rent logiskt borde alla präster lida av vanföreställningar...Lustigt.

    SvaraRadera
  2. Placeboeffekten vid bön hos en troende uppväger förmodligen skammen över hängivelsen i galenskapen. Och ju fler man är...

    Patrik Lindenfors - som också jag har förtroende för; faktiskt - skulle ju utreda vinst och förlust för den enskilde och samhället med att ha en gudstro. Vad har hänt?

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f