Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 81 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den åttioförsta.

Enligt Bibeln är Gud omätbar.

Som påpekat i del 70 är vissa orsaker av frånvaron av gudstro att betrakta som brist på religiös musikalitet, att man är tondöv för Gud, eller rent av religiös analfabet. Frånvaro av gudstro kan i själva verket bero på flera olika orsaker:

Man kanske inte har fått en rättvis presentation av en plausibel gudsbild? Jag misstänker att denna orsak inte är precis ovanlig, och för mig personligen är detta en viktig faktor. En av mina stora förhoppningar i samtal med troende är att de ska kunna berätta vad de tror på, och på vilka grunder de tror, men av någon anledning är detta sällan intressant för den troende. Inte alla är välkomna in i den gemenskap som Gud reserverat för dem som vill tro, och skepticism luktar problem lång väg för en mystisk Gud. Det finns inget som tyder på att något gudomligt väsen existerar, och då inget tyder på att Gud finns, kan man helt enkelt inte att ha ett öppet sinne i frågan huruvida Gud finns eller inte - man måste vilja tro.

Om man betraktar frågan om Guds existens som en vetenskaplig fråga, och söker efter fenomen i yttervärlden som kan knytas till att Gud faktiskt finns på riktigt, så kommer inget att hittas. "Gud låter sig inte vägas eller mätas" heter det. Att något inte kan vägas eller mätas, är inte något som i sig självt signalerar att frågan om Guds eventuella existens inte kan hanteras vetenskapligt, eftersom vetenskapen inte står handfallen inför annat som inte heller kan vägas eller mätas. Men den som har vetskapen om att Gud kanske trots allt inte finns på riktigt, och dessutom är oförmågan att anpassa sin uppfattning i frågan om Gud, är det viktigt att vetenskapen inte ska besvära sig. Man kommer inte hitta något. Man måste vilja tro.

När jag frågar efter grunden för en föreställning som yttras, är det för att kunna ta ställning till om jag ska dela föreställningen. Och av svaren att döma, så finns inga skäl att tro på Gud. Det betyder inte att inte Gud kanske finns, men det finns ingen anledning tro.

En kritik mot detta resonemang skulle kunna vara att även en skeptiker tror på sådant som inte kan bevisas. Men denna kritik anser jag vara ogiltig. Även om man gör kritiken lite mera rimlig genom att säga att en skeptiker tror på sådant som inte kan styrkas så vill jag vifta bort den, eftersom skeptiker rimligen håller sina grundlösa antaganden till ett minimum, och låter antagandets användbarhet vara en faktor. Det kan vara fullkomligt legitimt att som skeptiker anta att vi kan lära oss något om vår omvärld genom att studera den, trots att detta antagande inte kan styrkas utifrån. Däremot finns det mig veterligen inget som är användbart att tänka sig att gudar finns. Det ställer bara till problem i ekvationerna.

Detta betyder inte att inte skeptiker kan må bra av att fantisera, men det gäller att veta att det är det man gör. Att förstå vad som fantasi och vad som inte är det är användbart, åtminstone ur ett naturalistiskt perspektiv. Om Gud ska tillåtas vara en bricka på spelplanen, måste hans existens styrkas, eller så måste antagandet om hans existens legitimeras med goda argument. Att inte ens det sistnämnda har gjorts, kommer att göras, eller kan göras, borde få vem som helst att dra öronen åt sig. Att vara skeptiker handlar inte om att ha rätt, det handlar om att ta intryck.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f