Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Glöm inte att män är individer

Att analysera sin strukturella makt är relevant så fort man ska uttala sig i en könspolitisk fråga, men aldrig så intressant som när man ska prata om kläder. Både om kläder och om frånvaron av kläder. Många minns säkert bottennappen i svensk juridik som handlar om att fråga våldtäktsoffer om deras klädsel eller varför inte åberopandet att kvinnors "nej" ibland betyder "ja". Vi har kommit en bit framåt idag. Det är absolut inte så att kvinnor är individer på samma villkor som män i det allmänna medvetandet, men aktiv feminism bidrar till att verkliga strukturella problem hålls synliga. Till vilken grad vill vi att kvinnor ska vara individer i samma utsträckning som män är individer? Alltså, när är våra feministiska mål uppnådda?

Om vi tar spjärn i ofelbarheten hos krigsguden Jahve som instruerar oss i Andra Mosebok med handfasta regler om hur vi ska sköta vår boskap, våra fruar och våra slavar, så tänker jag att dessa instruktioner riktade sig till de fullvärdiga samhällsmedborgare som män trots allt är. I det kontext som Bibeln skrevs, behövde inte många kvinnor veta vilka regler som gällde för sina hustrur, eftersom normen var heterosexuell. Gud vände sig alltså särskilt till män när han kontaktade Mose.

Du bör också ta seden dit du kommer. Om du är man. Många svenska sekulära muslimer ersätter sin dishdasha med chinos och skjorta, och till viss grad lägger kvinnor av sin hijab. Ingen klandrar den muslimska mannen som vill passa in i sin nya kulturella kontext, och ingen ifrågasätter att kvinnorn väljer att inte göra det. Trots allt, hur kvinnor klär sig, är ett ämne som engagerar ganska många människor. Absolut inte bara dem från islamska länder, utan generellt. Om inte kvinnors ensak vore samhällsmedborgarnas ensak, skulle feminismen vara ett onödigt koncept.

Jag själv har skrivit om detta, eftersom jag reagerade på att Gustavsvikbadet i Örebro helt plötsligt (igen) började tillåta att kvinnor badade topless, vilket fram till nyligen inte var tillåtet. Skulle någon finna det stötande, kan man säga till personalen som informerar kvinnan om olämpligheten. Skulle någon finna det stötande att en man badar topless, kan inte samma service erbjudas, då män är att betrakta som fullvärdiga individer med rätt att bestämma över sig själva.

En anledning till att IRL (=in real life) är gamlingarnas benämning för vad som händer när man lämnat tangentbordet, och att ungdomar hellre använder uttrycket AFK (=away from keyboard) beror på att Internet är en del av det verkliga livet för många ungdomar. Och när man umgås via nätet, är det serverinnehavarens regler som gäller. Vi blir starkt uppfostrade i männens rätt till sin personlighet, integritet och identitet, och vi får grundligt lära oss om kvinnans sekundära bestämmanderätt. Ett färskt exempel på detta kommer från Sakine Madon. Jag skulle gärna vilja illustrera denna text med en bild på ett par bröst, därför ger jag er Jack Nicholson.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f