Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 74 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den sjuttiofjärde.

Även en katolik kan göra bra saker.

Och ett exempel att även katoliker gör bra saker kommer från organisationen Catholics for Choice som kampanjar för användandet av kondom - Condoms4Life. Jag ifrågasätter absolut inte att detta är ett positivt initiativ, men det neutraliserar inte katolicismen. Alltså, att påpeka att goda initiativ tas av katoliker, och att dessa katoliker tillskriver sina goda initiativ till sin tro - katolicismen - säger inget om huruvida katolicismen är en positiv kraft eller inte. I fallet med Comdoms4Life är det lite tvärt om, eftersom initiativet vänder sig emot en katolsk dogm om preventivmedel, en milt uttryckt negativ dogm. Det vi ser exempel på är en välkomnad motreaktion mot en förkastlig ideologi, en ideologi som välsignas av och praktiseras av katoliker, eller om man så vill, den förkastliga ideologin som katolicismen trots allt är. Om vi tar kampanjen eller initiativet till kampanjen som argument för att katolicismen är en positiv kraft, så finns inga negativa krafter. Inte heller nazityskland var en negativ kraft enligt detta resonemang, eftersom även nazister ibland tog goda initiativ.

En organisation ska bedömas utifrån summan av sina intentioner och sina gärningar, alltså precis på samma sätt som individer ska bedömas. Få mycket dåliga intentioner och gärningar kan väga tyngre än många små goda dito, och tvärt om. Därmed absolut inte sagt att jag inte uppskattar initiativet! Varje litet steg mot medmänsklighet som katolska kyrkan tar är ett enormt framsteg - om det är någon organisation som desperat behöver reformeras, så är det Katolska Kyrkan, vars ledning idag är ett slags slaskhink för personer utan moral. Många sådana steg behöver tas då det är en stor och inflytelserik organisation, vars agerande påverkar både medlemmar och andra. Men det jag hävdar är att man inte kan bedöma organisationen utifrån en liten motrörelse som vill förbättra i en isolerad fråga. En otroligt viktig fråga förvisso, en fråga där katolska kyrkan utgör ett enormt problem för mänskligheten, men fortfarande en liten motrörelse som fokuserar på ett av organisationens oräkneliga fel och brister.

Alla organisationer och alla människor har sina fel och brister, och alla gör ibland större eller mindre försök att göra något åt dem. Om man bedömer organisationer utifrån detta kriterium, finns bara positiva organisationer. Alltså, initiativet är bra, men det ändrar inte min syn på organisationen. Därför accepterar jag inte påpekandet om Condoms4Life som ett rimligt försvar av fenomenet religion. För ett resonemang kring det generella påståendet att religion inspirerar till goda gärningar, se del 82.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Mytbildningen kring Joakim Lamotte

Nu när Sveriges Radio bjudit in journalisten Joakim Lamotte, tycker jag att det kan vara legitimt att bemöta mytbildningen kring honom. Lamottes journalistik är väldigt agendadriven och han har en god förmåga att veta var han ska ställa sig för att framkalla de effekter han söker, vilket retar gallfeber på folk. Det har i sin tur gjort honom till ett lovligt byte för negativ ryktesspridning, men ett graverande påstående blir inte sant bara för att man ogillar personen det handlar om. Här är tre exempel. Det påstås ibland att Joakim Lamotte inte är journalist , ofta med hänvisning till att man inte gillar hans journalistik. Men titeln säger egentligen inte så mycket om kvalitén på arbetet, utan om arbetets karaktär. Dålig journalistik är journalistik, vinklad journalistik är journalistik. Vissa kräver en viss utbildning av journalisten för att vilja erkänna honom, och Lamotte är skolad vid Göteborgs universitet och har varit verksam på Sveriges Television och på Göteborgs-Posten. D