Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 60 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den sextionde, som blir extra intressant när man vet att det används av en gudstroende person för att legitimera religion.

Om man inte tror på att någon religion är sann, men ändå motarbetar religion, motarbetar man inte egentligen mytologi? Mytologi är inte av ondo.

Det enkla svaret på den frågan är att det inte heller är av ondo att kunna skilja sant från falskt, och att förstå att myter är just myter. Anledningen till att detta argument är lite konstigt, är att ateister och troende rimligen är överens om att Bibeln består av just myter, och således när den troende hänvisar till att den som ogillar religion kanske ogillar mytologi, är det en halmgubbe som angrips.

Vissa som identifierar sig som kristna betraktar Gud som sin religions högsta väsen, andra som identifierar sig som kristna betraktar Gud som en subtil kraft. Eftersom Gud inte finns på riktigt så finns det lika många gudar som det finns gudstroende - alla har sin egen gudsbild, sin egen definition och sin egen tro. Mycket få personer synkroniserar sina gudsbilder inom kyrkan och mycket få personer tror att det finns korn av sanning att hämta från Bibeln.

Alltså, ateister och troende kan stå enade bakom den vetenskapliga synen på Bibeln. Jesus har aldrig funnits, och om evangelierna skrevs med en eller flera verkliga förebilder, var ingen av dessa födda av en jungfru (vilket troligen inte kommer från någon evangelist utan från en översättare). Jesus förvandlade inte vatten till vin, Gud skickade aldrig någon syndaflod, Noa byggde aldrig någon båt och David besegrade aldrig Goliat. Det är detta som är mytologi, men undantaget en smal rörelse av bokstavstrogna sekter så är alla överens, helt oavsett personlig tro (eller frånvaron av dito).

Myterna i Bibeln säger oss inget om hur vi ska uppföra oss, och vilka gärningar vi bör ta eller avstå. Myterna i Bibeln säger oss snarare något om vad de som åberopade religiösa mandat för att få makt ville säga oss om hur vi ska uppföra oss, och vilka gärningar vi bör ta eller avstå. Du ska inte låta en trollkvinna leva (2 Mos 22:18) och du ska göra dig själv könslös för att tillgodose himlen (Matt 19:12).

Att Gud skulle finnas är inte mytologi, det är religion. Om religion ska försvaras, ska religion försvaras - inte mytologi. Dessutom finns många gudar på riktigt, helt utan att kristendomen har något att säga oss om Gud och helt utan att den Gud som Jesus trodde på finns. Den Gud som "är kärlek" finns, i form av ett socialt fenomen. Men för tydlighetens skull, bör man kalla detta fenomen för kärlek, inte för Gud. Den Gud som är ett väsen inom kristendomen eller islam, eller den Gud som ska vara en för vetenskapen okänd kraft, finns inte. Eventuella påståenden kring väsen och krafter måste styrkas precis som vilka påståenden som helst.

Men med lite god vilja kan man säga att dessa gudar finns som litterära karaktärer, som personliga föreställningar, som vidskepelser, och så vidare. Men ingen av dessa gudar finns i den objektiva vekligheten. För att någon ska kunna hitta på en gud, och få acceptans för den guden, ska gudens existens påvisas - annars gör man bäst i att betrakta den som just påhittad, eftersom det är det enda vi egentligen vet om den guden, vilket jag utvecklar i del 59.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f