Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 53 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den femtiotredje.

Negativa religiösa uttryck är egentligen negativa politiska uttryck.

Vad är ett negativt religiöst uttryck egentligen? Ett sätt att definiera ett religiöst uttryck skulle kunna vara att den som gör något, påstår sig göra det för sin religions skull, och förhåller sig till sin religion när gärningen begås, ger uttryck för sin religion. Denna definition skulle kunna betraktas som bra nog, och många accepterar t.ex. att politiska uttryck är politiskt motiverade gärningar, men så enkelt får det inte riktigt vara.

När religiösa personer kommenterar negativa religiösa uttryck, handlar väldigt mycket på att flytta bort fokus från religionen. Man får nästan ett intryck av att det är besvärande att religion kritiseras, så negativa religiösa uttryck beskylls gärna för att vara negativa politiska uttryck, men väldigt sällan säger man att positiva religiösa uttryck egentligen är positiva politiska uttryck, och väldigt sällan säger man att negativa politiska uttryck egentligen är negativa religiösa uttryck. Religion är identitetskapande och ingen vill ha negativa fenomen associerade med sin identitet. Nils G Holm som forskat på religionens roll i konflikter påpekar att den verkliga orsaken bakom religiösa konflikter egentligen kan betraktas som motsättningar mellan "etniska grupper".

Alltså, att skylla på politiken är grundlöst, men att skylla på t.ex. etniska motsättningar är ganska legitimt. Problemet med detta är givetvis att religion inte är skilt från etnicitet, eftersom vi vet att religion bl.a. är kulturellt betingat. Men här finns ändå ett visst stöd, vilket saknas när man lägger politiken på bordet för att skapa ett sken av att religion inte är en faktor. De som erkänner att religion kan vara ett problem, men ändå vill försvara religion, målar istället gärna upp en annan skiljelinje. De som har religiöst motiv för att göra dåliga ting, tror fel, är fundamentalister eller har fel religion. Samtliga dessa tre anspråk insinuerar att religion har något att bidra med när det gäller frågor som handlar om hur vi ska agera eller inte, och ett par av dessa anspråk insinuerar att det finns mer eller mindre korrekta religiösa anspråk. Inget av detta är korrekt.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar