Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 52 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den femtioandra, som är en förlängning av del 45.

Man kan inte bevisa något negativt.

Så här fungerar argumentet: Att påstå att man inte kan bevisa något negativt syftar till att påstå att endast positiva påståenden kan bevisas, och eftersom man inte kan bevisa att Gud inte finns, så kanske han finns, trots allt?

Problemet med detta argument är att det kan vara lättare att bevisa något negativt än något positivt, lite beroende på vad det är som ska bevisas. Påståendet att jorden är ett klot, är betydligt mera specifikt än påståendet att jorden inte är platt. Och kan man föra i bevis att jorden är rund, så har man även fört i bevis att jorden inte är platt. Påståendet att 2 + 2 inte är 5 kan bevisas. Dessutom, om man bevisar att 2 + 2 är 4, har man samtidigt bevisat att 2 + 2 inte är fem, enligt lagen om icke-motsägelse.

Det går att göra säkra negativa påståenden med ganska lite information, betydligt mindre information än vad som krävs för att göra lika säkra positiva påståenden. Om du ska svara på frågan om vad ett fotografi som du inte får titta på föreställer, kan du med ganska lite information säga att fotografiet inte föreställer något osynligt eller något annat som inte låter sig fotograferas, men du behöver mer information för att kunna göra ett legitimt uttalande om vad fotografiet faktiskt föreställer. Om du ska svara på frågan vad en ask som du inte får titta i innehåller, kan du med ganska lite information säga att asken inte innehåller något som inte får plats i asken, men du behöver mer information för att kunna göra ett legitimt uttalande om vad asken verkligen innehåller.

Om man ändå insisterar att inget negativt kan föras i bevis, har man ändå möjligheten att formulera om det negativa påståendet till ett positivt påstående. Då behöver man inte fundera på saken längre. Men när vi etablerat att man faktiskt kan bevisa negativa påståenden, kanske försvaret kontrar med att vi egentligen inte kan veta något alls, varken positivt eller negativt, och att det öppnar för att Gud finns. Jag accepterar inte heller detta, vilket avhandlas i del 69.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar