Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 46 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den fyrtiosjätte som handlar om tolkning.

Om kristendomen framstår som osympatisk så har du tolkat Bibeln fel. Om någon begår en handling som jag inte kan försvara med min tolkning av Bibeln, så har den personen tolkat Bibeln fel.

I Bibeln finns en text om en man, Lot, ämnar låta ett par män våldta sina döttrar istället för att ha sex med män. Lot belönades av Gud. Det finns till och med en text där Gud får för sig att utrota i princip allt liv, för att låta en man, Noa, rädda några enstaka individer ett antal olika arter till att befolka jorden på nytt.

De troende som känner till dessa texter och förhåller sig till dem, har lite olika strategier. En del tror att detta är verkliga händelser som dokumenterats ner. Andra anser att dessa berättelser är visar på god moral för sin tid. Ytterligare andra anser att berättelserna varken har hänt eller har något gott att säga oss, men att berättelserna bär på moraliska berättelser. Inget av dessa tre alternativ ställer religionen eller dess gud i någon speciellt god dager, men det tredje alternativet öppnar för tolkning.

I Bibeln finns även en text om en man, Onan, som blir straffad av Gud för att han inte vill göra sin brors fru gravid, och därför avbryter samlagen med henne i förtid. Med den vanliga reservationen kring teologi som tar hänsyn till att antalet trosinriktningar antagligen är lika många som antal troende, så törs jag ändå påstå att det är rätt vanligt att denna berättelse har tolkats som att Gud inte vill att man ska onanera. Alltså, att åberopa tolkning är ett krafttag som verkligen fungerar, eftersom det ger en auktoritet möjlighet att säga vad han anser vara rätt tro, och det ger den troende ett incitament att se på en skrupelfri gud som god.

Men att åberopa tolkning är ett dåligt försvar för religion, eftersom texter som behöver tolkas på ett sådant sätt att andemeningen blir helt motsatt det som kan utläsas ur texterna, kommer de budskapen och moraliska slutsatserna egentligen inte från texten, utan från tolkaren. Exemplet med Onan vill jag lyfta fram, eftersom det helt uppenbart inte handlar om onani, utan att Onan inte skulle avbryta samlaget. Och det finns otaliga exempel på där Gud beter sig som en självisk psykopat, medan de troende flamsar omkring och pratar om hans mysticism och behovet av tolkning, som om de vore den samling får som Jesus betraktar dem som.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f