Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 16 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den sextonde som berör bemötandet av skepticism med vredesmod. Ilskan är i sig ett dåligt försök att legitimera sin religion.

Om Gud verkligen funnits hade det inte varit förenat med en kränkning att påpeka att inget faktiskt tyder på att han finns. Att apologeter (och kristnormaliserade icketroende) tappar ansiktet, kan helt enkelt bero på att de har fel. Testa gärna att konfrontera någon med påståendet att nötkreatur inte finns på riktigt. Till vilken grad väcker det en ilska eller en frustration? Nötkreatur finns, den som säger något annat har fel. Konfrontera någon med påståendet att tandfén inte finns på riktigt. Den enda som blir riktigt upprörd över detta, är den som tänker att påståendet om tandfén görs i parafras med påståenden om Gud, och är därför ett uttryck för en dekonstruktion av personens religiösa tro, men i övrigt kan alla ta även den konfrontationen med ro.

Någon kanske vill bemöta påståendet att tandfén inte finns med att säga att ingen kan veta om tandfén finns, men det är inte helt sant. Man kan forska om tandféns ursprung, man kan göra rimlighetsbedömningar, man undersöka de fenomen som tillskrivs tandfén, och så vidare. Till ganska hög grad, nästan lika hög grad som man kan säga att nötkreatur finns, kan man också säga att tandfén inte finns. Om inget tyder på att tandfén finns, gäller reservationen om ovetbarhet endast en hypotetisk tandfé som lever bortom vår förmåga att upptäcka den, vilket rent effektivt betyder att fén inte finns i vår värld, och att eventuell bevisbörda ska ligga hos den som påstår att fén finns - till vår bästa rådande förståelse, är det klokare att tänka att tandfén nog inte finns.

Att tandfén rent effektivt inte finns, tar sig konkreta uttryck. Om ditt barn tappar en tand, och barnet lägger tanden i ett glas vatten, förvandlas inte tanden till en peng - någon måste verkställa ett utbyte. Verkligheten som vi känner den, ger ett sken av att inte ha någon tandfé i sig. Det 45 handlar om den omvända bevisbördan, men redan nu vill jag säga till dig som försöker legitimera din tro med argument som presenterats här:

Jag kan inte bevisa bortom alla orimliga tvivel att tandfén inte finns. Även om det finns féer på andra planeter eller i andra dimensioner, så har inte det något med tandfén att göra - den fe som uppenbarligen inte förvandlar mjölktänder till pengar. Lika väl, om evolutionen befolkat en avlägsen planet med gudar, så har ju inte det något att göra med din personliga manifestation av Gud eller dina personliga föreställningar om ett liv efter din död.

Att skeptiker uppfattas som otrevliga när detta konstateras, tar jag upp i del 31.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar