Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 35 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den trettiofemte.

Man kan inte bedöma religion på vad teologer säger. Detta argument är mycket smart, eftersom det avväpnar all kritik. Jämför teologi med riktigt vetenskap. Om du som lekman vill lära dig något om kosmologi, kan du läsa populärvetenskapliga texter av experter som t.ex. Lawrence Krauss eller Stephen Hawking. Vill du som lekman lära dig något om biologi, kan du läsa populärvetenskapliga texter av experter som t.ex. Richard Dawkins eller Ken Miller. Men på denna punkt sticker teologi ut. Om man lyssnar på teologer och sammanställer deras påståenden för att bilda sig en uppfattning hur de betraktar sin omvärlds beskaffenhet, så har man enligt teologerna själva gjort något felaktigt. Inom teologi finns inga talespersoner, och ingen får tala för någon annan.

Teologer gör många tokiga påståenden om hur världen de lever i är beskaffad. De har föreställningar om vilka oblat som är bundna till Kristus och de har förställningar om att elektricitet är en osynlig kraft som är lika verklig eller overklig som Gud (läst i ett officiellt dokument). Men detta ger inte en bild av vad teologer tror eller inte tror, eftersom det finns en mångfald av föreställningar bland teologer. Alltså, det teologer tror, generar andra teologer, och tvärt om.

Det är på detta vis som teologi skiljer sig från riktig vetenskap. Teologer gör påståenden som om de vore föreställningar om yttervärldens beskaffenhet, och behandlar varandras påståenden som om det vore subjektiva uppfattningar, som respekteras i religionsfrihetens namn.

Jag underkänner detta argument därför att subjektiva uppfattningar bör hanteras som om de vore just subjektiva uppfattningar, speciellt av personer med en högskoleutbildning eller en universitetsutbildning på sitt ämne i ryggen. Speciellt när kunskaperna lämnas över till nästa generation, är det viktigt att auktoriteterna kan stå för vad de tror på, och även varför de tror som de tror. Det sistnämnda skulle vara mycket viktigt om teologi vore riktig vetenskap.

Teologi är inte utan konsensus, och vetenskap står inte alltid med en konsensus, men alla som sysslar med naturvetenskap diskuterar samma objektiva verklighet som antas existera utanför våran fantasi, en ambition som teologin inte riktigt lever upp till.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar