Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 29 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den tjugonionde.

Den som inte tror på Gud har en konstig kunskapssyn.

Om man tänker sig en skala av vidskepelse, där den ena extrema ytterkanten är lite som Familjelivs diskussionsforum på nätet där man kan tro på lite vad som helst som t.ex. skogstroll eller småtomtar, och den andra extrema ytterkanten är superskeptisk där man inte tror på några obevisade hypoteser som saknar förklaringsvärde, så är den optimala platsen på denna skala en tunn mittenfåra där småtomtar avfärdas men Gud klarar sig. Om man inte finner sig på den tunna mittenfåran så har man en konstig kunskapssyn.
Men många kristna kan själva legitimera sin icke-tro på andra övernaturliga väsen och fenomen just genom att åberopa att hypoteserna är obevisade och saknar förklaringsvärde, vilket innebär att argumentet inte håller. Klagomålen på andra människors icke-tro (som t.ex. Ulf Bjerelds gnäll på Richard Dawkins) handlar egentligen inte om att icke-tron på Gud är dåligt motiverad, utan om hur religion förstår människans förmåga att tänka rationellt.

Religion gör människan irrationell och hungrig på bekräftelse av de föreställningar hon besitter. Och det är kombinationen av föreställningarnas orimlighet och den troendes vurmande för föreställningarna som resulterar i denna hunger. Föreställningar som är troliga, rimliga eller mindre viktiga för den troende, kräver inte denna bekräftelse. Det är alltså inte kunskapssynen som är felet, det är vad religion gör med människan som är det stora problemet.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar