Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 15 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den femtonde som tar fasta på att det finns en stark önskan om att Guds existens ska vara något ovetbart.

Fördelen med att etablera Guds existens som något ovetbart, är att den som vill göra frågan om huruvida gudar kan finnas eller ej till en fråga som inte vetenskapen ska besvära sig med. Anledningen till att man inte vill att vetenskapen ska låta sig besväras av huruvida gud finns eller inte, beror givetvis på att när vetenskapen faktiskt tog sig tid och besvärade sig i denna fråga, blev resultatet inte vad man hade hoppats på. Inga solida argument för att Gud ska finnas har producerats och empiriskt stöd för t.ex. bön har inte levererats. Därför är det nu önskvärt att frågan om huruvida Gud finns eller inte, inte ska vara en vetenskaplig fråga över huvudet taget. Om det inte är en vetenskaplig fråga, så kan ingen säga att Gud inte finns, och om det inte är så, så blir det mer legitimt att ta hans existens på tro.

Gudshypotesen är så luddig att den inte är vetenskaplig. Detta är inte något större problem eftersom det inte finns någon regel som säger att inte vetenskapsmän och apologeter får prata. Tvärt om, inte alla apologeter håller med om att frågan om Guds existens inte är en fråga för vetenskapen. Som visat i del 14 av denna serie, gör William Lane Craig en stor sak av Gud från en vetenskaplig synvinkel.

Ingen har lyckats designa ett vettigt test av hypotesen, så ingen kommer någonsin att lyckas att göra frågan om Guds existens. Men någon kanske lyckas formulera hypotesen? Vi som är vetenskapliga skeptiker har allt att vinna på att ha en öppen dialog med apologeterna. Jag gör det för den intellektuella utmaningens skull, och för att det är kul! Jag har tydliga bilder av olika personers gudsbild, och det enda jag behövde betala för detta var lite tid.

Kan man snarare ana en viss önskan att inte ta tag i frågan?

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar