Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 3 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den tredje.

Från vetenskapligt håll har man inte kunnat påvisa att några gudar finns. Olika personer hanterar detta på rätt sätt, men få troende personer tänker det som i andra kontext än det religiösa vore helt självklart: Kanske att Gud trots allt inte finns? Stephen Jay Gould hanterar detta genom att prata om ett icke-överlappande magisteria (non-overlapping magisteria) vilket tas upp i del 6 och 13. Men jag vill börja med att kommentera två mer primitiva invändningar. Men jag vill börja med att kommentera två mer primitiva invändningar.

Den första invändningen handlar om vetenskapens begränsningar. Förr trodde man att jorden var platt, nu vet man jorden är en planet. Idag har man inga evidens för att Gud finns, men i framtiden kanske det förändras. Ja, vad som verkligen är legitimt att tro, och vilka föreställningar som är legitima att ha, varierar. Detta är vetenskapens styrka, inte svaghet. Det omvända gäller för religiösa dogmer, eftersom en av flera problem med religiösa dogmer är att de är jämförelsevis statiska. Detta försök att ge religion legitimitet underkänner jag, eftersom argumentet egentligen säger att man faktiskt ska anpassa sina föreställningar efter tillgänglig evidens - att vi ändrade uppfattning om jordens form var ett positivt steg i utvecklandet av vårt gemensamma kunskapskapital. En ändrad uppfattning som initierats av tillgång till nya fakta, och är således ett klent försvar av oförankrad gudstro.

Den andra invändningen handlar om begränsningar i vår hjärna och våra sinnen. Exempelvis råttor, kråkfåglar och bläckfiskar är bättre på att dra vissa slutsatser som t.ex. att upptäcka vissa falska orsakssamband. Vi människor vet inte allt som finns att veta, och Gud kanske existerar i ett domän där vi ännu inte har någon kunskap. Argumentet är kontraproduktiv, eftersom gudstro bärs upp av dessa begränsningar. Vi misstolkar känslor och tillskriver dessa till gudar, vi besjälar döda ting, vi ser ansikten och intelligens där inga ansikten och ingen intelligens finns, vi litar på auktoriteter som uppfattar Gud som ett existerande väsen och vi låter oss önsketänka. Trots att verkligheten har attribut som tyder på att verkligheten är just en naturlig och gudafri plats, tror många på gud. Och om min utsaga om verklighetens attribut är felaktiga, hänvisar jag till föregående textstycke om viljan att uppdatera, korrigera och revidera.

Kommentarer

  1. Bra skrivet. Kul grej du håller på med. Håller du på att bygga din egen ironchariots?

    En annan sak. Kan du lägga till ett mobilt tema till din blogg så att den blir lättare att läsa via mobilen?

    SvaraRadera
  2. Nja, kanske inte en egen iron chariots, men väl en sammanställning av argument som jag mött hittills - alltså, en sammanställning baserad på "passiv research". Och tack!

    Jag ska undersöka din fråga om mobilvänligt tema.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f