Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 9 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den nionde.

Om en troende kristen gör en utsaga, görs inte det alltid för att skapa en diskussion, det görs inte alltid för att med glädje invänta mothugg. Det kan göras för att skapa tröst till åt en medmänniska. En så pass enkel utsaga som "Gud älskar dig" kan göras av denna anledning, snarare än av anledningen att den gudstroende längtar efter att få förklarat för sig för tjugonionde gången att han "inte har någon vetenskaplig grund för att göra det uttalandet". Situationen som jag vill påvisa är (guds)troendes och generella missnöje med vetenskaplig skepticism, och metaargumentet som detta missnöje ibland lockar till är:

Undvik att använda en mästrande stil! Detta följs gärna upp med utsagor som syftar till att åberopa att man blivit förminskad - den stora, mystiska och mäktiga guden som man tror sig vara älskad av, har jämförts med t.ex. smurfer. Orsaken till jämförelsen är egentligen inte att göra en jämförelse, utan att bjuda på en analogi som den troende kan förhålla sig till - se del 8 i denna serie - en analogi som syftar till att förklara hur relevant Gud egentligen är för någon som inte tror. En grund till missnöjet kan alltså eventuellt härledas till ett ögonblick av insikt i vad ateism faktiskt är - icke-tro: Det som ena parten verkligen tror på, och inte bara tror på utan anser vara något stort, heligt och mäktigt, är inte värt något alls för en annan!

Anledningen till att detta argument är dåligt, är att det egentligen inte handlar om sakfrågan: Varför är (din) religion något legitimt. Det handlar om en åsikt om meningsmotståndaren, och är alltså en distraktion i debatten - en rökridå att gömma sig bakom eller en red herring att fokusera på istället för det egentliga målet: Religion har ingen plats i ett civiliserat samhälle.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar