Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 5 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den femte som tar upp en variant av auktoritetsargument. Ha de olika definitionerna av "tro" i åtanke.

Ur ett vetenskapligt perspektiv är det inte motiverat att tro på övernaturliga väsen som varken verkar finnas på riktigt eller har något förklaringsvärde. Som jag nämnde i del 1 i denna serie, användes Higgspartikeln som en hypotes inom fysiken innan man hade lyckas styrka att det verkligen finns någon Higgspartikel. Förutsatt att man inte är fysiker, skulle man ändå framgångsrikt kunna försvara sin tro på Higgspartikeln genom att hänvisa till en kunskapsauktoritet. Detta kan gudstroende ta fasta på i debatt.

Många vetenskapsmän Gud. Alltså, personer med en viss kunskap om värden de lever i, tror på Gud. Då är det väl inte helt tokigt att tro på Gud?

För vetenskapsmän som tror på Gud finns ett problem. Hur kan de motivera sina egna dubbla standarder när det gäller grunden för vad man tror på? Som vi kommer att se i del 6, utvecklar dessa personer förklaringar som handlar om att föreställningar som är religiösa, ska leva ett eget liv, på helt andra premisser. När vetenskapsmannen praktiserar vetenskap, kan han inte säga att Gud finns - detta är blott hans personliga tro. Men om auktoritetsargumentet att "många vetenskapsmän tror på Gud" verkligen är ett giltigt argument, så måsta man genast ta ställning till den uppenbara följdfrågan: Hur kommer det sig att det är en lägre andel som är gudstroende bland vetenskapsmän än det är bland folk i allmänhet? Det beror på att en högre kunskap om hur verkligheten är beskaffad, lämnar mindre utrymme för primitiva vidskepelser om högre makter och övernaturliga väsen. Den som syftar till att legitimera gudstro genom att hänvisa till vetenskapsmän, skjuter sig alltså i foten.

Det finns även en hel del ateister som utpekats som gudstroende, för religiösa anser sig tjäna på att ha dem i sitt läger, inte minst Albert Einstein och Charles Darwin, vilket jag kommer att återkomma till i del 11 i denna serie.

Föregående - Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar