Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Dåliga försök att legitimera religion, del 1 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den första.

Att man tror betyder att man inte är säker. Detta uttalande syftar till att framställa religiös tro som något annat som ett oförsvarbart fastklamrande vid grundlösa föreställningar man vurmar för. Jag accepterar det inte, eftersom ofta när man pratar om tro i kontexten religion menas religiös tro. Religiös tro är ofta så stark att en person som besitter en religiös tro, t.ex. tron att Gud finns, inte släpper tron när man påvisar för personen att det inte finns någon anledning att tro att Gud finns. Den som tror för att den inte är säker, hamnar aldrig i konflikt med en vetenskaplig skeptiker för sin tro, den som har en religiös tro, gör det nästan hela tiden.

Att Gud finns är en obevisad hypotes, precis som Higgspartikeln var en obevisad hypotes för en vetenskaplig skeptiker. Higgspartikeln hade en bättre definierad plats i en teori som hade ett förklaringsvärde. Om Higgspartikeln inte upptäcks innan en bättre teori som inte behöver någon Higgspartikel formuleras, avfärdas Higgspartikeln. Gudstroende kan sällan eller aldrig definiera vad som får dem att avfärda Gud, och även om de kan det, så är det sällan vetenskapliga upptäckter som leder till gudstro - gudstro är snarare kulturellt betingat.

Mao Zedong och Vladimir Lenin var ateister. Man gör tokiga saker på grund av föreställningar man har, inte på grund av föreställningar man saknar. Både Mao och Lenin hade sina idéer om politik, vetenskap, tro, med mera, och bl.a. där finner man svar. I ett samhälle där mycket tokiga gärningar begås, borde närvaron av nationalism och närvaron av narcissism betraktas som ett större problem än den eventuella frånvaron av religiös tro, och varken tro eller ateism garanterar frånvaron av nationalism och narcissism. Jag tror att det nästan alltid är bättre att ha en korrekt föreställning om verklighetens beskaffenhet än en inkorrekt, och man tar ett litet steg åt rätt håll när man inser att inga gudar finns på riktigt.

Nästa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar

Sverigedemokraterna och åsiktskorridoren

Nej, jag tror inte än på att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men oavsett om Yougovs undersökning stämmer eller inte, så ger den en fingervisning av hur det kan gå för oss. Jag tror att åsiktskorridoren är en viktig orsak till deras framgång. Det är med lite åsiktskorridoren som det är med Gud. Det spelar ingen roll om den finns eller inte, den har sina konsekvenser ändå. Även en icke-existerande Gud kan vara trodd på och även en icke-existerande Gud kan vara låtsaskompis eller mental snuttefilt åt en troende. Även en icke-existerande åsiktskorridor kan utgöra ett enormt problem för den som råkar kliva utanför, vilket brukar visa sig när det handlar om de uppenbara problemen Sverige har med migrationspolitiken. Den är dyr och ineffektiv. Visst, den göder opportunister som Bert Karlsson, men den är långt ifrån optimal. Även då kritiken mot flyktingpolitiken kommer från annat håll än SD, kanske rent av i syfte att komma till bukt med problemen så att vi kan hjälpa f