Fortsätt till huvudinnehåll
Startsidan      |      Min nya blogg!      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame     |      Evolution

Fastnat i fegheten

Retoriken när man diskuterar alternativmedicin är absolut skoningslös. Att acceptera homeopati som ett alternativ, betraktas som att man tydligt tar ställning för homeopati, och att man ger acceptans åt någon som inte förtjänar det. Det är en retorik som inte skiljer sig ett smack från George W. Bushs uttalande "är du inte med oss, är du emot oss". Att kritisera homeopati är berättigat om man tittar på det faktum att det i bästa fall kan fungera som en placebo. Det finns ingen annan bevisad effekt än placeboeffekten, och homeopatin bygger på premisser som inte bara är grundlösa utan orimliga. Homeopatin skördar dödsfall, främst när patienter som behöver riktigt vård väljer homeopatisk vård, men skadan av homeopatin är försvinnande liten i jämförelse.

Bevekelsegrunden för att bekämpa homeopati ligger i mycket i skeptikerrörelsens grupptänk, som är så pass stark att man både slutat försöka upprätthålla någon form av intellektuell hederlighet eller rimliga proportioner när man värderar vad som verkligen behöver bemötas. Jag har kritiserat den svenska skeptikerrörelsen för detta förr, och insinuerade då lite elakt att även vilka vidskepelser som skeptikerna själva besitter, också är en faktor när man väljer huruvida det är acceptabelt att kritisera. Kristendomen är ett bra exempel. En medlem i VoF skrev på deras forum att det är så många som tror på Gud men så få som tror på homeopati som förklaring till att man hellre angriper homeopati, vilket är en uppfattning jag delar.

Som alltid måste jag påpeka att jag inte kräver att alla skeptikerföreningar ska angripa alla vidskepelser - Föreningen Vetenskap och Folkbildning gör över lag ett bra jobb med att vara kritiska mot pseudovetenskapliga företeelser. Den specifika föreningens inriktning kan inte användas som förklaring till rörelsens generella inriktning. Den som tror att det finns intellektuella motiv bakom vad rörelsen i stort är eller inte är skeptisk till, kommer kanske fokusen på LHCF eller homeopati och förlåtelsen mot religiös tro, att verka väldigt märklig. Religiösa institutioner är nämligen väldigt mycket mer problematiska än t.ex. Vidarkliniken. T.ex. är katolska kyrkan en organisation som skyddar brottslingar och lobbar mot användandet av kondom. Religiösa föreställningar är nämligen väldigt mycket mer problematiska än föreställningen att vatten har ett minne, med tanke på vilka idéer som normaliseras i grupper av troende och vilka vansinnesdåd som begås på grund av religiös tro.

Ändå, hanterandet av homeopati som något som man inte kan respektera alls, för att undvika att ge en acceptans som disciplinen inte förtjänar, står inte riktigt i relation till hur man hanterar kristen tro, som då borde vara ännu strängare (av anledningarna jag nyss gav). Men så är det inte. Där nöjer man sig med att inte hålla med om att gudar finns, och därefter går man vidare. Bakom sig lämnar man skattefinansierad misär. Hade intellektuell hederlighet varit en faktor, skulle rörelsen se helt annorlunda ut.

Kommentarer

  1. Jag är benägen att hålla med. VoF tenderar att ha sina "favoritobjekt" och inte alltför sällan är de också i hög grad bundna till olika nyckelpersoner i föreningen. Tyvärr gör det att föreningen saknar den breda ansats jag tycker mig se i Storbritannien och USA. Men man kanske får komma ihåg att VoF inte gör anspråk på att vara en skeptikerförening, utan en förening som tar ton enbart där man anser att något som inte är vetenskap påstås vara det. Det gör att föreningen är väktare snarare än aktivister, passiva snarare än aktiva; att vänta på att något händer i stället för att se till att något händer ligger liksom i deras verksamhetsbeskrivnings natur. De är liksom inte drivna intellektuella som försöker flytta fram positionerna för en idétradition utan mer Caligula-magistrar som smyger runt med pekpinnar och väntar på att någon ska göra något tokigt. Men man är dessutom extremt noga med att försöka framstå som trevliga och snälla, en konfrontationsrädsla som gör att man ibland silar mygg och sväljer kameler. Homeopati är tryggt att attackera men religion - den enskilda faktor som utarmar det aktiva intellektet och dess kritiska förmåga mer än någon annan faktor - befattar man sig inte med. Men det är ju så enkelt för dem - religion gör ju inga vetenskapliga anspråk på områden som intresserar nyckelpersonerna. Kreationism slinker med till nöds men gudstro befattar man sig inte med.

    SvaraRadera
  2. Utan att säga att det du säger är korrekt eller inte, så uppfattar även jag detta resonemang från föreningens medlemmar. Jag håller med.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000. Gamla Testamentet: Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy Josua (Jos): Joshua Domarboken (Dom): Judges Rut (Rut): Ruth Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabe

Har naturvetenskapen en naturalistisk bias?

Diskussionen om huruvida vetenskapen är agnostisk eller inte fortsätter. I praktiken är vetenskapen både ateistisk och gudsförnekande, bl.a. beroende på kravet att teorier måste kunna falsifieras, vilket i princip är omöjligt när man tar höjd för övernaturliga agenter. Rent tekniskt är vetenskapen agnostisk - ingen kan veta någonting om någonting - särskilt inte om verkligheten kontrolleras av gudar och demoner. Därför måste evidenslägen bedömas och därför bortser vetenskapen i praktiken från Gud. Och alla andra övernaturliga väsen. Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Detta faller såklart inte i god jord hos den som faktiskt tror att övernaturliga väsen existerar. De vill gärna att vetenskapen ska ta särskilda hänsyn till just deras specifika föreställningar, och när så inte sker, har vi att göra med en konspiration. Här är ytterligare några invändningar som inkommit. Hittills. 1. Vetenskapen har förutfattade meningar om att gud inte finns 2. Ingen vet hur gravitation fungerar