måndag 14 september 2015

Vi betackar oss kristnas "välvilja"

Minns ni diskussionen från slutet av förra året om huruvida barnmorskor ska behöva utföra abort? En barnmorska från Jönköping som hade bl.a. den arbetsuppgiften ville inte utföra den. Barnmorskan hävdar att det inte handlar om sin religion, utan om ett ställningstagande som har stöd i Bibeln [sic]. Hon säger:
"Jag är med i Pingstkyrkan men tror inte det skulle spela någon roll vilken kyrka jag är med i. Det här kommer från mig."
...och...
"Det finns klara tydliga tecken genom hela Bibeln. I Bibeln står mycket om att man är utvald redan i moderslivet. Jag tänker att det är ett barn vid befruktningsögonblicket."
När behjälpligheten i vården begränsas av personalens religion (eller religiösa skrift i detta fall) är vården de facto religiös, vilket är något som även Richard Dawkins har funderat på. Senast idag skriver han på Twitter:
"Why is there even such a thing as a "Catholic Hospital"?
...med hänvisning till följande tweet:
"A pregnant woman wanted her tubes tied. Her Catholic hospital said no."
Ett av svaren kommer från Debbie:
"It's the only kind of hospital we have in the Philippines. My friend had to get his vasectomy abroad."
Så ja, detta kan man verkligen fråga sig! Men ändå rör vi oss bort ifrån det sekulära. Igen har en barnmorska vägrat att utföra abort enligt Göteborgs-Posten.
"Enligt barnmorskans juridiska ombud har kvinnan, som yrkar på att landstinget i Södermanland ska betala henne 80 000 kronor, blivit behandlad på ett sätt som kränker hennes religions- och samvetsfrihet. Kvinnan ska också ha nekats en arbetsintervju vid ett annat sjukhus.

Fallet drivs med stöd av juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers."
Notera att Scandinavian Human Rights Lawyers inte är något annat än en svensk antiabortlobby bestående av bl.a. den ökände Ja till livet-anhängaren och tillika Livets ord-medlemmen Ruth Nordström. Jag säger inte att man inte får vara abortmotståndare, men jag säger att man inte får ställa sig i vägen för den som behöver en abort, speciellt inte om man är den som ansvarar för genomförandet.

Och apropå religiösa galningars behov av särskilda förmåner, minns ni när Storbritannien kriminaliserade barnaga? Nog tusan var det kristna grupper som protesterade! Och när vi ändå är inne på den linjen, vad sägs om paret i Massachusetts som klagar över att deras praktiserande av barnaga står i vägen för deras möjligheter att bli adoptivföräldrar?

Läs även gärna:
Ja till livet (7/12 2013)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar