tisdag 11 mars 2014

Religionen i tv-serien Big Bang Theory

Jag har bara hunnit titta på säsong 1 och 2, så jag ligger lite efter, men jag tycker mig ha snappat upp karaktärernas religion. Programmet förhåller sig till religion utan att problematisera religion nämnvärt.


Från vänster, Sheldon Cooper är av allt att döma evangelist. Han härstammar från Texas och har en uttalat skapelsetroende mor. Serien har både bjudit på scener där han blivit korrigerad av sin skapelsetroende mor när han gjort yttranden som reflekterar en mer vetenskaplig syn, men eftersom moderns argument som innefattar referenser till Jesus verkligen biter på Cooper, så tror jag att han antingen är troende eller har bevarat de kulturella banden till religionen. Detta är egentligen den stora skrällen i serien, eftersom Cooper framställs som den store pragmatikern.

Howard Wolowitz är uttalad jude, och representerar alla tänkbara judiska stereotyper. Han är omskuren, han är rolig och han har starka familjeband. Detta är kryddat med att karaktären Wolowitz är en omdömeslös raggare. Hans religion är inte något mysterium, utan tydligt uttalad i vart och vartannat avsnitt. Även om Wolowitz inte riktigt delar Coopers extrema pragmatism, finns det ingen anledning att tro att han tror på Gud. Men med tanke på hur karaktärerna framställs så skulle det vara en mycket mindre överraskning om Wolowitz är troende än om Cooper är det. Men tanke på deras kulturella bakgrund: Tvärt om.

Penny, vars karaktär inte har något efternamn, uttalar sig i princip aldrig i frågor om vetenskap, filosofi eller religion. Eftersom hon härstammar från Nebraska, är katolicismen ett ganska säkert kort, och protestantismen ett annat. Sannolikt är hon inte ateist, men uppenbarligen är hon irreligiös.

Raj Koothrappali har invandrat från Indien och är uttalad hindu. Det är väldigt befriande att ha något så exotiskt som en polyteist i sällskapet, men komiken tar avstamp dels i hans rädsla för det motsatta könet och dels indiska stereotyper.

Slutligen har vi den förmodade ateisten, Leonard Hofstadter. Han skulle förvisso kunna vara irreligiös, men både med tanke på hans geografiska ursprung och hur hans mor framställs, tror jag att han kan vara ateist. Hofstadter har vuxit upp med en mor vars åsikter är väldigt lika Sheldon Coopers, fast utan Texas.

Jag har hittills skrattat gott åt serien, men i något avsnitt försökte Cooper döda Hofstadter genom tankekraft, vilket inte riktigt stämmer med bilden av ett ondskefullt geni, eftersom ett geni inte borde lägga tid på det dödfödda projektet att åstadkomma något i den fysiska världen med tankekraft allena.

1 kommentar:

  1. Vet inte om du ser det som en spoiler, men i ett senare avsnitt kommer Penny avslöja sitt intresse för astrologi (om jag minns rätt, alternativt var det något annat som i samma kategori), som åtminstone både Sheldon och Leonard är mycket skeptiska till. Det är därför ingen vågad gissning att hon har en icke-vetenskaplig relation även till gudstro.

    SvaraRadera