söndag 30 juni 2013

Dåliga försök att legitimera religion, del 53 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den femtiotredje.

Negativa religiösa uttryck är egentligen negativa politiska uttryck.

Vad är ett negativt religiöst uttryck egentligen? Ett sätt att definiera ett religiöst uttryck skulle kunna vara att den som gör något, påstår sig göra det för sin religions skull, och förhåller sig till sin religion när gärningen begås, ger uttryck för sin religion. Denna definition skulle kunna betraktas som bra nog, och många accepterar t.ex. att politiska uttryck är politiskt motiverade gärningar, men så enkelt får det inte riktigt vara.

När religiösa personer kommenterar negativa religiösa uttryck, handlar väldigt mycket på att flytta bort fokus från religionen. Man får nästan ett intryck av att det är besvärande att religion kritiseras, så negativa religiösa uttryck beskylls gärna för att vara negativa politiska uttryck, men väldigt sällan säger man att positiva religiösa uttryck egentligen är positiva politiska uttryck, och väldigt sällan säger man att negativa politiska uttryck egentligen är negativa religiösa uttryck. Religion är identitetskapande och ingen vill ha negativa fenomen associerade med sin identitet. Nils G Holm som forskat på religionens roll i konflikter påpekar att den verkliga orsaken bakom religiösa konflikter egentligen kan betraktas som motsättningar mellan "etniska grupper".

Alltså, att skylla på politiken är grundlöst, men att skylla på t.ex. etniska motsättningar är ganska legitimt. Problemet med detta är givetvis att religion inte är skilt från etnicitet, eftersom vi vet att religion bl.a. är kulturellt betingat. Men här finns ändå ett visst stöd, vilket saknas när man lägger politiken på bordet för att skapa ett sken av att religion inte är en faktor. De som erkänner att religion kan vara ett problem, men ändå vill försvara religion, målar istället gärna upp en annan skiljelinje. De som har religiöst motiv för att göra dåliga ting, tror fel, är fundamentalister eller har fel religion. Samtliga dessa tre anspråk insinuerar att religion har något att bidra med när det gäller frågor som handlar om hur vi ska agera eller inte, och ett par av dessa anspråk insinuerar att det finns mer eller mindre korrekta religiösa anspråk. Inget av detta är korrekt.

Föregående - Nästa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar