Startsidan      |      Texter      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame      |     Hall of fame     |      Evolution

lördag 11 juni 2022

Är SVT objektiva?

Nu forskas det på om SVT är objektiva eller ej. Svaret är här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar