Startsidan      |      Texter      |     YouTube     |      Twitter      |      Podcasts      |      Hall of fame      |     Hall of fame     |      Evolution

100 dåliga försök att legitimera religion

Per argument:
Anektotisk bevisföring: Del 41, del 43
Anklagelser om felaktig kontext: Del 91
Anklagelser om vädjan till konsekvenser: Del 37, del 39, del 54
Ateism är onormalt, onaturligt, osv: Del 30, del 32
Ateister pratar alltid om Gud: Del 7, del 8, del 23
Ateister tror på Gud innerst inne (inga ateister i skyttegravarna): Del 21, del 48
Ateister är mästrande: Del 9, del 31
Att man tror betyder att man inte är säker: Del 1, del 59
Bibeltolkning: Del 46, del 86
Blind tro: Del 72, del 92
Den Ende Guden: Del 95
Det finns inga konflikter mellan vetenskap och tro: Del 6, del 66
Det är inte religion som är problemet: Del 88
Du prackar på andra din ateistreligion: Del 75
Emotionell utpressning: Del 68
Fel på meningsmotståndaren ("religiös analfabetism", med mera): Del 70
Förekomsten av moral implicerar förekomsten av Gud: Del 24
Försvar av självmotsägelser: Del 78
God of the gaps: Del 14
Goda gärningar: Del 96
Gud har ett förklaringsvärde: Del 10
Gud är en hypotes: Del 1, del 3, del 42
Gud är en positiv kraft: Del 49
Gud är inte en hypotes: Del 15, del 47
Gud är omätbar, subtilitet: Del 81, del 89
Guds relevans: Del 65
Gudstro är normalt, naturligt, inget konstigt, osv: Del 26, del 28, del 29
Hatanklagelser: Del 36
Hänsyn: Del 99
Ingen är fri från vidskepelse, metafysiska föreställningar, osv: Del 13, del 38
Intelligent Design: Del 90
Jag vill att Gud ska finnas: Del 22, del 34
Jag är kränkt: Del 16, del 98
Jesus: Del 58
Jungfrufödsel: Del 85
Kommunikationsproblem: Del 92
Komplexitet: Del 76
Kopplingar mellan gudstro och förnuft: Del 43
Kopplingen mellan religion och godhet: Del 74, del 82, del 91
Kristet högmod: Del 50
Kultur: Del 20
Kyrkan är en positiv kraft: Del 17
Legitimitet genom överdrift: Del 85
Man kan inte bevisa att Gud inte finns: Del 2, del 45, del 52
Man kan inte jämföra Gud med jultomten: Del 4
Mao Zedong och Vladimir Lenin var ateister: Del 1
Massmördaren Gud: Del 86
Mental snuttefilt: Del 97
Metaforer: Del 91
Mirakel: Del 77
Mysticism: Del 35
Mytologi: Del 60, del 71
Många vetenskapsmän tror på Gud, Einstein och Darwin trodde på Gud: Del 5, del 11
Normalisering av dogmer: Del 61
Nyateism: Del 33
Omsorgsfulla uppmaningar till gudstro: Del 53
Ondska: Del 99
Pascals trossats eller Pascals vad: Del 68
Politiska bortförklaringar: Del 53
Pseudovetenskapligt försvar av skapelsehypotesen: Del 12
Rasism: Del 67
Religion behövs: Del 87
Religion inspirerar: Del 83
Religion är en ofarlig kraft: Del 27
Religion är en positiv kraft: Del 25
Religion är ofarligt: Del 100
Religionsfrihet: Del 75
Religiösa upplevelser: Del 79, del 94
Respekt: Del 18
Semantik: Del 63
Skönhet: Del 66
Swinburnes argument från sannolikhet: Del 80
Syrebrist: Del 94
Tankefrihet: Del 89
Tvärsäkerhet: Del 73, del 93
Utan religion är livet materialistiskt och innehållslöst: Del 62
Utökat djup i tillvaron: Del 64
Vi tror egentligen inte på Gud: Del 19, del 55
William Lane Craig försvarar Gud: Del 14
Vädjan till konsekvenser: Del 84
Vädjan till okunskap: Del 14
Värdet av evidens: Del 69
Åberopande av tvivel, osäkerhet, osv: Del 51
Öppet sinne: Del 40, del 56

Per del:
Del 1 av 100, del 2 av 100, del 3 av 100, del 4 av 100, del 5 av 100, del 6 av 100, del 7 av 100, del 8 av 100, del 9 av 100, del 10 av 100, del 11 av 100, del 12 av 100, del 13 av 100, del 14 av 100, del 15 av 100, del 16 av 100, del 17 av 100, del 18 av 100, del 19 av 100, del 20 av 100, del 21 av 100, del 22 av 100, del 23 av 100, del 24 av 100, del 25 av 100, del 26 av 100, del 27 av 100, del 28 av 100, del 29 av 100, del 30 av 100, del 31 av 100, del 32 av 100, del 33 av 100, del 34 av 100, del 35 av 100, del 36 av 100, del 37 av 100, del 38 av 100, del 39 av 100, del 40 av 100, del 41 av 100, del 42 av 100, del 43 av 100, del 44 av 100, del 45 av 100, del 46 av 100, del 47 av 100, del 48 av 100, del 49 av 100, del 50 av 100, del 51 av 100, del 52 av 100, del 53 av 100, del 54 av 100, del 55 av 100, del 56 av 100, del 57 av 100, del 58 av 100, del 59 av 100, del 60 av 100, del 61 av 100, del 62 av 100, del 63 av 100, del 64 av 100, del 65 av 100, del 66 av 100, del 67 av 100, del 68 av 100, del 69 av 100, del 70 av 100, del 71 av 100, del 72 av 100, del 73 av 100, del 74 av 100, del 75 av 100, del 76 av 100, del 77 av 100, del 78 av 100, del 79 av 100, del 80 av 100, del 81 av 100, del 82 av 100, del 83 av 100, del 84 av 100, del 85 av 100, del 86 av 100, del 87 av 100, del 88 av 100, del 89 av 100, del 90 av 100, del 91 av 100, del 92 av 100, del 93 av 100, del 94 av 100, del 95 av 100, del 96 av 100, del 97 av 100, del 98 av 100, del 99 av 100, del 100 av 100.