fredag 14 oktober 2016

Sverige röstar om historierevision?

Jag noterade ett tweet av Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman. Han skrev att FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, bidrar till att vilja utrota judisk och kristen historia i Jerusalem. Organisationen UN Watch påstår att Unesco tagit sig an ett förslag till historierevision som avlägsnar judendom och kristendom från Jerusalem, till förmån för islam.

Förslaget påstås innehålla en del tveksamma formuleringar. T.ex. benämns Jerusalems tempel endast med det islamska namnet, och när israeliska platser benämns, får namnen prefixet "det så kallade". Dessutom råkar en konspirationsteori om falska judiska gravplatser bubbla upp i texten. Unesco såg inga problem stora nog för att avstå att ta förslaget om historierevision till omröstning. Sex länder röstade mot - eller rätt kanske man ska säga: USA, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Litauen och Estland. Hela 24 länder, främst muslimska, röstade för förslaget, och två länder var inte representerade vid omröstningen.

De flesta länder, 26 stycken, däribland Sverige, kunde inte avgöra om förslaget var bra eller dåligt. Bör man revidera historien till islams fördel? Vi vet inte. Vad vi däremot vet är att Israel inte längre samarbetar med Unesco. Svenska YLE citerar Israels utrikesminister.
Efter det skamliga beslutet av Unesco-medlemmar att förneka historien och ignorera tusentals år av judiska band till Jerusalem och Tempelberget, så har jag beordrat Israels nationella Unesco-kommission att ställa in alla yrkesmässiga aktiviteter med den internationella organisationen.
Om förslaget över huvudet taget skulle ha tagits upp är tveksamt, och nu när Unesco gjorde det, så hade man kanske inte trott att ja-sidan skulle vara så mycket större än nej-sidan, delvis tack vare Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar