söndag 7 december 2014

En mer politisk kyrka

I senaste Ekot rapporteras om en mer politisk kyrka. Nyhetsuppläsaren inleder:

"Så till den kanske lite mer andliga dimensionen av den politiska turbulensen här i landet för närvarande. Idag har flera kyrkor och trossamfund bett en bön för Sverige, regering och riksdag efter en uppmaning från Sveriges kristna råd. Prästen Martina Wallerius tog med bönen under gudstjänsten i Valinge kyrka utanför Varberg."

Därefter hör vi Wallerius säga:

"Gud, sänd din ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället."

Sedan hör vi en reporter säga:

"Ja, så här lät det i flera kyrkor idag. Men det är ovanligt att Sveriges kristna råd, alltså paraplyorganisationen för Sveriges olika kristna trossamfund kommer med uppmaningar till sina medlemskyrkor om vad böner borde innehålla. Men det är bra med en engagerad kyrka, säger prästen Martina Wallerius."

Wallerius: "Jag tycker att det är angeläget och viktigt att det som händer i vårt samhäller fångas upp utav kyrkan. Att vi är en del av Sverige och samhället här."

Reportern: "Vad innebär den här bönen?"

Wallerius: "Den innebär en bön om ledning och stöd för dom som styr vårt land och regerar vårt land, och en önskan om klokhet och vishet i det dom gör."

Socialdemokraterna och Miljöpartiet hälsar och tackar!

Reportern: "I bönen står bl.a. att vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, och om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Och det finns flera exempel där kyrkor på olika sätt engagerat sig i politik. T.ex. när kyrkklockor i Jönköping ringde för fara när nazistiska Svenskarnas Parti gick genom stan.

Magnus Hagevi är statsvetare och har forskat om religion och politik. Han menar att det är en tendens, inte bara i Sverige, att kyrkor och religiösa samfund engagerar sig mer i politiska frågor, som ett sätt att möta människor när antalet besökare minskar. Men han ser också vissa problem med kyrkors engagemang."

Hagevi säger t.ex. att inte alla medlemmar känner att kyrkorna representerar dem politiskt, och att det är ett problem när kyrkor tar en teologisk ståndpunkt som inte medlemmarna delar. Min erfarenhet är att åtminstone Svenska kyrkan försöker vara så ateologiska som det bara går, för att kunna fånga upp människor oavsett teologi.

Även i USA tenderar kyrkor att ta politisk ställning. Där är de mest entusiastiska kristna allierade med den så kallade tok-högern som representeras av bl.a. Glenn Beck och Bill O'Reilly. Och det är väl inte helt orimligt att påstå att vi, i och med bl.a. Broderskapsrörelsen och Seglora Smedja, snarare har en tok-vänster i Sverige?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar