lördag 19 juli 2014

Facebookgruppen Skapelsen sprider kreationistpropaganda

För en tid sedan publicerade facebookgruppen Skapelsen följande video:I videon görs många uppenbart felaktiga påståenden, t.ex. att evolution inte är vetenskap för att det inte är observerat, att vetenskap bara sysslar med observerbara fenomen, att evolutionsteorin kallas för "teori" för att vi inte vet om den är korrekt, att termodynamikens andra huvudsats strider mot evolutionsteorin och att en tornado inte kan skapa en Boeing 747. (I videon nämns en bil, men i det klassiska kreationistargumentet är det alltså en Boeing som avses.) Jag presenterade ett kort videosvar för facebookgruppen Skapelsen:Givetvis underkänns några punkter i mitt ytliga svar till Skapelsen, nämligen betydelsen av direkta vittnesmål och vetenskapens bortre gräns.

Först hävdas att det är processen som börjar med Big Bang ("den stora smällen"), som går via en urcell och som idag gett oss människan, som inte är observerad. Därefter påpekas att vetenskap verkligen är begränsat till direkt observerbara fenomen, genom att hänvisa till Science Daily som påstås skriva att den vetenskapliga metoden är "...based on ... the collection of data through observation and experimentation..." Här gör skapelsen misstaget att nämna sin källa, vilket ger mig möjlighet att läsa vad de egentligen påstår. Nämligen:

"Scientific method is a body of techniques for investigating phenomena, acquiring new knowledge, or correcting and integrating previous knowledge. It is based on gathering observable, empirical and measurable evidence subject to specific principles of reasoning, the collection of data through observation and experimentation, and the formulation and testing of hypotheses. Although procedures vary from one field of inquiry to another, identifiable features distinguish scientific inquiry from other methodologies of knowledge. Scientific researchers propose hypotheses as explanations of phenomena, and design experimental studies to test these hypotheses."

Precis som vi kunde vänta oss, är det evidensen som ska vara observerbara enligt Science Daily, där Skapelsen hävdar att det är fenomenen. Om vi skär upp magen på en haj, och finner en säl däri, så kan vi med Science Dailys definition, därifrån komma till slutsatsen att hajen har ätit sälen, medan Skapelsen menar att problemet är olösligt utan vittnen till själva händelsen. Och följaktligen, eftersom ingen såg Gud skapa Universum genom "den stora smällen", kan Gud inte ha skapat Universum genom "den stora smällen". Jag anser att Skapelsen har fel.

Jag personligen anser inte att "den stora smällen" behöver vara något problem för en skapelsetroende, eftersom Gud borde varit fullkomligt kapabel att expandera rumtiden på ett sådant sätt som kosmologer anser att det har gått till. Den som inte accepterar "den stora smällen" har dessutom tagit steget vidare från förnekande av modern biologi till att även förneka modern kosmologi, då evolutionsteorin inte syftar till att förklara Universums uppkomst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar