lördag 15 mars 2014

Medlemsutveckling Svenska Kyrkan 2013

Siffrorna som Svenska Kyrkan presenterar i sina rapporter går inte riktigt ihop, men felen är inte större än att det går att se trenden. Med 71 693 utträden och 8 355 inträden har är nettoförlusten 63 338 personer. Detta är inte det största slaget de senaste åren, eftersom både 2009 och 2004 var ännu sämre år för Svenska Kyrkan (och 2005 var ungefär likvärdigt 2013), men gapet mellan Sveriges folkmängd och Svenska Kyrkans medlemsantal ökar stadigt.


Ungefär så här ser det ut med inträden, utträden och netto mellan 1993 och 2013:


De exakta siffrorna varierar ganska mycket beroende på vilken rapport man läser, men trenden blir den samma oavsett. Utan att titta på exakta siffror, så här ser förhållandet mellan befolkning och medlemsantal ut (1990 - 2013):


Trenden ser lika dan ut, oavsett om man använder de mest optimistiska eller mest pessimistiska siffrorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar