söndag 18 mars 2012

Vad har vi för nytta av evolutionsteorin egentligen?

Evolutionsteorin kastar ljus över frågor som annars skulle vara väldigt konstiga, men naturläraren [SIC] Johannes Axelsson menar att evolutionsteorin inte alls har det förklaringsvärde som påstås. För att styrka detta citerar Axelsson just en kreationist, Maciej Giertych. Dendrologen Giertych påstår att genetiken inte innehåller något evidens för evolutionen. Kanske finns någon förvirrad genetiker som menar att dendrologi bara är trams?

Nästa citat som Axelsson använder för att styrka evolutionsteorins oduglighet kommer från biologen Marc Kirschner. Kirschner skriver att de senaste 100 åren, har biologin gått vidare oberoende av evolutionen, och Axelsson menar alltså då att vi har en riktig biolog som betraktar evolutionsteorin som oviktig. Taget ur sitt sammanhang ser detta bra ut för en kreationist, men det är just taget ur sitt sammanhang. Det Kirschner menar, är att biologer bör uppmärksamma discipliner utanför deras direkta område, för att få ökad förståelse för sitt område. Vilket också framgår om man inte tar citat ur sitt sammanhang.

Kort och kott har Johannes Axelsson missrepresenterat - praktisk nytta finns.

Jag vill tacka signaturen Moridin för hjälpen med detta inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar