torsdag 1 december 2011

Fundamentalism i ett nötskal

Fritt översatt härifrån:

Att påstå att Gud finns är ett absolut påstående, att säga att Gud inte finns är också det. Antingen finns Gud, eller så finns han inte. Alla människor måste fråga sig om Gud finns och i så fall vad det innebär för sitt liv. [...] Det kristna kärleksfulla livet är vad Jesus bad oss utveckla genom uppmaningen att följa honom och ge efter.

Problemet med denna text är att allt inte är absolut sant. Det finns grader. Man kan "tro på Gud" utan att hålla hans existens för absolut sann. Man kan vara ateist, alltså inte anse att det finns orsak att tro. Men fundamentalism finns väl hos både troende och icke troende?

Ja, men det är en helt annan fråga. Fundamentalistiska icke-kristna finns givetvis inte. Fundamentalistiska icke-kommunister finns inte heller. Du kan vara fundamentalistisk islamist, men i så fall är det just det du är, inte fundamentalistisk icke-kristen. Du kan vara fundamentalistisk kapitalist, men i så fall är det just det du är, inte fundamentalistisk icke-kommunist. Ateismen är en negativ grupp, och håller därför inga fundamentalister, såvida inte du är fundamentalistisk kommunist som också år ateist. Det finns fundamentalister som är ateister, t.ex. fundamentalistiska kommunister, men det fundamentalistiska har inget med ateismen att göra. Lika lite som det har med deras musiksmak eller frimärkssamlande att göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar