söndag 2 augusti 2015

Nej, jag kan inte imponeras av Jack Werner

De flesta som använder social media vet förmodligen vem Jack Werner är. Han är den som säger att det du påstår om den objektiva verkligheten förmodligen är falskt, trots att "det står på nätet" - mannen var en av de som i egenskap av viralgranskare blev utsedd till årets folkbildare av Vetenskap och Folkbildning för sitt budskap att du har fel och kolla upp saker innan du retweetar. Men vad är det som är så konstigt med det? Jo, skolan har förändrats under de senaste 15 åren.

Bilden är hämtad från Sveriges Radios webbplats.

Jack Werner vill ha grundläggande journalistik i lågstadiet. Jag förstår det - Werner är journalist och ser vinsten av att andra har hans kompetens. Av samma skäl vill jag att hela grundskolan ska genomsyras av datorprogrammering. Jag som programmerare betraktar inte programmering som ett fackligt särintresse, utan som ett sätt att tänka och navigera i en värld där nästan alla äger flera datorer. Om man inte har en persondator i hemmakontoret så har man kanske en dator som är maskerad till mobiltelefon eller surfplatta.

Min "mobiltelefon" och PC.

Den enklaste mobiltelefonen är idag en processor som klarar flera tusentals miljoner instruktioner per sekund, ibland till och med flera sådana processorer, medan min första dator hade en enda processor som klarade ett fåtal MIPS. Efter att ha sett den utvecklingen är det kanske inte så konstigt att den nya generationens IT-analfabetism besvärar mig. Under hela 80-talet ägde jag tre maskiner. Först en Sinclair ZX81, sedan en Commodore 128 och till sist en Commodore Amiga. Men sedan 90-talet och framåt har jag förbrukat massor av maskiner, vilket inkluderar telefoner från Nokia, Ericsson, Sony-Ericsson, Apple och Microsoft, Surfplattor från diverse företag samt stationära och bärbara PC-datorer med olika operativsystem. Alltså, redan som barn var jag multilinguist, och pratar än idag flera datorspråk flytande (utan att alltid ha alla ord i huvudet) som en del av mitt jobb.

Nästan allt Jack Werner kläcker ur sig är klokt. Häng inte ut folk för alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats! Sprid inte vidare korkade påståenden utan att först kolla upp dem, för de är troligen falska! Men varför behöver det påpekas? Werner själv är född i slutet av 1980-talet och har därför aldrig upplevt det utbildningssystem som placerade Sverige på topp 10 i OECD - den skola som formade oss att vara kritisk mot allt, att jämföra oberoende källor, att värdera dessa och att ifrågasätta dem. Den skola som producerade skeptiker, helt enkelt. Att höra Jack Werner uppmana mig att granska källorna kan jämföras med en matematiker som vill påminna mig om att 6 * 8 är 48 - det är så extremt rudimentärt att man skruvar på sig.

För inte så länge sedan läste jag Per Kornhalls bok Barnexperimentet, så jag förstår att Svensk utbildning inte är vad det en gång var. Och eftersom granskande journalistik är enkelt, så finns det en enorm kickback för den okunnige att följa Jack Werner - det man får lära sig är inte begränsat till att det som sägs på Internet kan vara falskt, man får också lära sig vilka frågor man själv bör ställa. Det gäller helt enkelt att komma in i rätt sätt att tänka, vilket förresten kan sägas även om mitt kompetensområde - datorprogrammering. Både granskande journalistik och IT är enkelt, det gäller bara att komma in i rätt sätt att tänka. Och båda är extremt användbart att kunna i dagens samhälle.

För att summera, det är förmodligen lika svårt för en granskande journalist som Werner att svälja det som idag sprids på nätet, som det är för en medelålders person som gått i en skola som ännu inte träffat på Göran Persson eller Jan Björklund att göra det. Senast idag stötte jag på denna bild, producerad för att skoja med MGM-vinjetten:


Jag skrattade gott, men blev sedan bedrövad över att bilden kom att spridas under premissen att den verkligen visar vad som skedde under inspelningen av vinjetten. Följande bild visar en av de verkliga inspelningssituationerna på MGM:


Men den stora skillnaden mellan mig och de som är födda på 90-talet är egentligen inte att jag är mer skeptisk, även om så må vara fallet. Den stora skillnaden är att jag inte hade möjlighet att publicera något som var potentiellt läsbart för hela "den uppkopplade världen" - en möjlighet som råkar korrelera med ett havererat utbildningssystem. Och till skillnad från Jack Werner skulle jag aldrig ens komma på tanken att påpeka allt som står på nätet inte är sant, för på den punkten har jag inte sett skogen för alla träd.

fredag 31 juli 2015

Vart går statens pengar? Statsbudgeten på 2 minuter.

Eftersom statens utgifter per capita har ökat ganska drastiskt de senaste åren, kan det vara intressant se vart pengarna tar vägen. Jag har läst regeringens rapporter för utfall från 2008 till 2014, samt budgeten för 2015, så jag vet svaret. 2008 kostade varje invånare staten 80 771 kr per år, men år 2015 kostar varje invånare staten hela 91 237 kr.

Statsbudgeten består av 27 kategorier. De 14 "billiga" posterna innefattar faktiskt bl.a. migrationspolitiken.


Bland de 13 "dyra" posterna utmärker sig ekonomisk trygghet vid sjukdom, och är totalt ger 27 poster.


Uppdelat på förändring från 2008 till 2015 ser det ut så här: Det som blivit mycket billigare genom åren är näringslivet (-131%), bostadsförsörjning (-75%), infrastrukturen för kommunikation (-65%) och sjukdomsersättningen (-25%). Totalt har åtta utgiftsposter minskat. Dessa är även näringsliv, bostadsförsörjning, statsskuldsräntor (!), ekonomisk trygghet vid sjukdom/handikapp (!!), ekonomisk trygghet vid ålderdom (!!!), landsbygdsnäringar (!!!!) samt regional tillväxt (!!!!!).


Utan att reflektera mer över att min ålderdom blivit billigare för staten så kan vi titta på de 19 poster som ökat sedan 2008. Egentligen är det bara två poster som utmärker sig, där integration (66%) inte är något jag har någon åsikt om - migrera gärna - men det är lite konstigt att jämställdhet helt plötsligt blivit så mycket dyrare (70%) än förr.


Så här ser den procentuella förändringen ut från utfallet 2008 till budgeten 2015:


Så uppenbarligen har vi glömt bort hur jämställdhet fungerar.

Här finns fler diagram över statsbudgeten.

tisdag 28 juli 2015

Vetenskapliga bevis för livet efter döden?

Då finns det äntligen vetenskapliga bevis för att vi överlever vår död, lite oväntat producerat av en ingenjör vid namn Béla Balogh. Balogh redogör för bevisen i en föreläsning som han beskriver som en chockerande ny världsbild baserad på bl.a. forskningsresultat.

Inledningsvis redogör Balogh för att vi behöver en karta som är i samklang med fysikens lagar, forskningsresultat, logik, egna upplevelser och eventuellt "den uråldriga visdomen". Balogh ifrågasätter att skolan verkligen levererar detta, eller om skolan snarare går på Big Bang och evolutionsteorin, och att det som inte passar in avfärdas. Ungefär 5 1/2 minuter in:
"Så låt oss nu examinera några arkeologiska fynd, och jag föreslår att vi ska börja tänka själva. Det har hittats en hel del avlånga huvudskallar i stort antal i Egypten och Peru, och det passar inte in i den här fina bilden om evolution. Det är mycket svårt att förklara. [Balogh visar en bild på Paracas-skallar.] 
Sedan hittades det benstommar av storväxta personer, s.k. jättar. Och de är utställda i museum till och med. [Balogh visar en bild från skapelsemuseet Mt. Blanco Fossil Museum.] Det är sant att det står i Bibeln att Guds söner kom ner till jorden och skaffade barn med jordens kvinnor, och barnen blev jättar. Men det passar inte in i evolutionsteorin, det heller. Då kan vi inte tala om det så mycket. Fast arkeologiska fynd visar att, ja, verkligen, såna storväxta människor fanns på jorden. 
Och sedan hittar man mycket intressanta objekt, t.ex. det här fyndet från Columbia som sägs att det är minst 1000 år gammalt och det är utställt på Smithsonian Institute i Washington DC [bild]. Och arkeologer och vetenskapsmän säger att det är fråga om stiliserade insekter, alltså det här skulle vara en stiliserad insekt enligt forskarna. Ja, vi ska titta lite närmare på den här stiliserade insekten. Den har en styrning här bak, och sen ser vi en pilot här med armar och ben. Uppifrån ser vi att det finns två piloter minst. Och den här stiliserade insekten har deltaformade vingar som behövs för hastigheter som överstiger ljudets hastighet. Mycket intressant insekt i och för sig."
Béla Balogh fortsätter att visa geologiska fynd som han inte anser vara vad som påstås, samt nämner att keopspyramiden är byggd av betong. Därefter har han etablerat att skolan inte är ärlig om hur det egentligen är, men att han har ett annat förslag.

Först ska vi tänka på att vi inte vet vad 96% Universum består av, samt att de resterande fyra - materian - förmodligen är energi. Om allt bara är svängningar [del 2], borde man kunna säga att allt finns i olika "oktaver", som på ett piano. Med det avklaras motbevisas evolutionen med den ultimata Boeing 747:an och en allmän hänvisning till irreducerbar komplexitet. Sedan kommer beviset.

Vi kan överföra tankar via telepati på avstånd upp till 1700 km, men vi kan inte mäta tankekraften. Tankekraften är så stark och högfrekvent att hjärnan inte borde kunna åstadkomma den. Alltså fanns våra tankar innan vi föddes, och överlever vår död.

När beviset väl är levererat, berättar Balogh en del detaljer om platser vi kommer till när vi dör. Informationen hämtas från drömmar, eftersom drömmar i själva verket är temporära besök till dessa platser [del 3]. Och så här bör vår världsbild korrigeras: Universum består av vågor, inte materia. De 96% av Universum som vi saknar kunskap om, innehåller våra tankar och känslor, och genomsyras av hög intelligens och kärlek. Universum är en evighetsmaskin, vars elektroner aldrig kommer att stanna. Människan är en "energivarelse" med en tillfällig fysisk kropp. Intelligent Design ska komplettera evolutionsteorin. Livet börjar inte när vi föds och slutar inte när vi dör. Våra tankar har hög energinivå och vi kan åstadkomma saker i den fysiska världen med tankekraft, men vi kan aldrig slippa undan den universella lagen om orsak och verkan.

Därefter kommer lite blandade påståenden om hur man kan smickra eller kränka vatten och ris, och avslutningsvis säljer han sina böcker [del 4]. I skrivande stund gör han dessutom reklam för open mind-festival och konferens på sin hemsida, men han har inte övertygat mig om att han är speciellt öppensinnad.

Även om Béla Balogh verkar vara en godhjärtad person som betonar att man ska vara snäll mot sina medmänniskor, så har jag invändningar. Skapelsetro och myter om jättar, skallar, vatten och ris, bidrar inte med trovärdighet, snarare tvärt om. Men framför allt så lyckas han inte riktigt knyta sina slutsatser till sina premisser. Det är fortfarande inte säkert att vårt medvetande finns före vi föds och efter vi dör, bara för att vi inte kan mäta dem. Balogh hänger upp alldeles för mycket på en rysk studie om tankeöverföringar, som av allt att döma är fabricerad. Den ska ha administrerats av en professor Leonid Vasiliev på 1920-talet, men endast ett fåtal sidor för paranormalister tar upp fallet.

Förmodligen är det fortfarande inte någon idé att göra upp några planer efter sin död.

torsdag 23 juli 2015

Yttrandefrihet är också viktigt

Det är av "etiska skäl" som Miljöpartiet vill bestämma vad man får söka efter på nätet, och genom att implementera en statligt sökmotor behöver inte Veronica Palm längre lobba för att kriminalisera pornografi, vad nu det är. Nordkoreas framgångar till trots, yttrandefrihet är också viktigt.

Jo, "svarta" kan våldta

"Malin Eskar" skriver idag på twitter att rasism utgår från ett maktövertag, vilket anses följa till att endast vita kan vara rasister. Det samma gäller våldtäkt, vilket då följer till att svarta inte kan våldta.


Premisserna är korrekta, men inte slutsatserna. Rasism handlar inte om ras, utan om maktövertag, men inte med nödvändighet ett strukturellt övertag - det finns nämligen både rasism och strukturell rasism, vilket innebär att hudfärg inte spelar någon roll i situationen. En individ kan ha sex med en annan individ, utan att ha den andra individens godtycke, trots att den förstnämnda kan vara förtryckt i ett bredare perspektiv.

Om man tittar på premisserna alldeles för slarvigt kan man tro att slutsatserna är korrekta, men så är inte fallet. Våldtäkt handlar inte om hudfärg. "Malin Eskar" må vara en sock puppet som syftar till att trolla, men exakt denna sammanblandning går faktiskt att hitta.
"Män kan inte objektifieras som män, för de har inte underordnade kroppar. Objektifiering handlar som alla vet om makt, om att ha makten att kunna reducera någon till kropp, till objekt."
Någon som identifierar tankefelet?

onsdag 22 juli 2015

Religionsfrihet i Sverige

Broderskapsrörelsen och statskyrkan - om religionsfriheten i Sverige:

söndag 19 juli 2015

Dagens Anna Ardin

Broderskapsrörelsens Anna Ardin, känd för att inte vara förmögen att förstå skillnaden mellan militär gränsnärvaro och att beväpna skolbarn, är idag förvirrad över att en bok skriven av invandrare inte innehåller några stavfel.


Nu är Ardin duktig på att radera tweets när hennes resonemang ifrågasätts, men sedan detta skrevs har hon räknat ut att den som kritiserar islam inte kan ha kommit från islam - religionen borde ju betraktas som felfri av den som fått glädjen att uppleva den. Eller?


Det Christer Sturmark hänvisar till i det sista inlägget är Anna Ardins oförmåga att skilja på att inte tro på någon gud och att hata religion, vilket igen rimmar ganska väl med hennes dogmer - religionen borde ju betraktas som felfri av den som fått glädjen att uppleva den. Eller?


Och som en liten bonus, för ett par veckor sedan blev Guds existens en vetenskaplig fråga på planeten Ardin:


Det är därför vi har vetenskapliga skeptiker. Putting faith in its place:


Uppdatering: Vissa tvivlar på att de inte tror.

Läs gärna även Trasiga kondomer, lögner och svartsjuka, historien om Assange och två kvinnor från 2010 (spanska).

Uppdatering 2015-07-22: Våldtäktsanklagelser som hämnd?

lördag 18 juli 2015

Nytt lågvattenmärke på Nerikes Allehanda

För att göra en lång historia kort, både Adam Tensta och Louise Andersson Bodin har slängt sig med olämpliga uttryck. När Metro frågade Tensta om hur han ser på användandet av ordet "nigger", säger han:
"Det är inte ett dugg fel att köra med det. Så länge det finns niggers, bitches och hoes ska man få säga det. Jag står inte för censur."
Andersson Bodin har sonat sina brott - hon har både bett om ursäkt och förlorat sitt uppdrag på TV4, men visst har båda uttryckt sig olämpligt. Och troligen har Tensta ändrat uppfattning i frågan, sedan han i direktsändning lämnade tv-studion, medan programledarna svamlar nervöst.

Sedan dess har SvD:s Per Gudmundson hävdat att det inte finns någon strukturell rasism i Sverige, vilket förmodligen inte stämmer. Och här plockar Nerikes Allehanda upp bollen.
"Nej, Per Gudmundson ser ingen rasism bland Sveriges gröna skogar. Men så är han ju också en medelålders, vit man i tweedkavaj."
Men vänta nu, om Gudmundson har fel, varför inleda texten med ett personligt påhopp? Exakt vad är det Gudmundson, jag själv, eller andra medelålders vita män i tweedkavaj förväntas vara oförmögna att förstå? Kan vi inte vara mot rasism, eller ens identifiera strukturell rasism? Hovsångerskan Malena Ernman har hållit en mycket hög profil mot rasism (och försvarat Tenstas utspel i TV4) trots att hon är vit, och många som engagerat sig mot hundplågeri i Kina ät själva inte hundar, så något i Nerikes Allehandas resonemang måste vara fel.

Om man engagerar sig mot rasism eller ej, beror inte på vilken hudfärg eller vilket kön man har. Att ens angripa någon för att den besitter attribut den inte kan styra över, är skitdåligt. Förmågan att se strukturell rasism styrs mer av förmågan att kunna sätta sig in i andras situation. Det borde inte spela någon roll vem du är om din argument är vettiga, och det borde vara rimligare att angripa någon på grund av personens argument och ståndpunkter än personens kön, hudfärg och ålder. Åtminstone om man ogillar strukturell rasism.

torsdag 16 juli 2015

Behrang Kianzads syn på hedersvåld

12/7 publicerade GP en utmärkt text av Lars Åberg som kommenterade vänsterpartiets komplicerade förhållande till hedersvåld i förorterna.
"Tre ledande vänsterpartister - Christina Höj Larsen, Aron Etzler och Rossana Dinamarca – skrev i Aftonbladet (6/7) om hur fel det är att prata om problem i förorterna när allt kan lösas med generell välfärd. I deras text hördes ekon av Gudrun Schymans och andras förnekanden av hederskulturen för tio-femton år sedan.

Måste inte polletten snart trilla ner?"
Igår svarade Behrang Kianzad. Ett mycket beklämmande svar, som i ljuset av att Kianzad är jurist blir direkt obehagligt.
"När en etnisk svensk man slår ihjäl sin fru eller ex-flickvän, då är det fråga om "svartsjukedrama", "familjetragedi", "alkoholism". När gärningsmannen har annat etniskt ursprung, ja, då är det "hederskultur" och "vi måste prata om det"."
Va? Skulle du vilja ha Behrang Kianzads juristhjälp om du själv var utsatt för hedersrelaterat våld? Givetvis inte! Kianzad nämner även att ingen vet hur många som blir hedersmördade.
"Varje år slås cirka 20 svenska kvinnor ihjäl av en närstående man. På 20 år blir det 400 mord. Hur många av dessa mord kan egentligen sorteras under tankefiguren hedersmord? Fem? Tio? Ingen vet."
Det stämmer att vi inte har några exakta siffror, men det är knappast ett påpekande i Behrang Kianzads favör. Även om man själv tar lite lättare på mord när offret är kvinna och orsaken relaterar till hederskultur, så är det ett svagt argument i ett samhälle där den dominerande livsåskådningen är mer humanistisk än religiös. Vi lever helt enkelt i en kultur där varje hedersmord betraktas som en förlust. Med rätta.

Och vad det beträffar siffrorna, så är förmodligen några av kvinnorna som ramlat från sina balkonger faktiskt mördade, inte bara slarviga balkonganvändare, precis som några av de som frontalkrockar med lastbilar förmodligen borde belasta självmordsstatistiken.

onsdag 15 juli 2015

Broderskapsrörelsen är upptagna med Bjerelds bloggande

Rätten att säga vad man tror på är, tvärt emot vad många verkar hoppas, inte större än andras rätt att svara. De flesta som offentligt yttrar sina föreställningar om tings varande, i detta fall närmare bestämt frågan Guds existens, uppskattar dialog. Men det gäller inte alla.

Broderskapsrörelsen (Socialdemokrater för tro och solidaritet) har en längre tid haft problem med att medlemmar uttrycker sig xenofobiskt mot avvikande livsåskådningar. Det är främst humanister som har stått i skottlinjen. Nu senast har deras styrelseledamot Anna Ardin slängt sig med anklagelser om både muslimhat och religionshets på Twitter för att sedan blocka dem som känt sig träffade.

Igår publicerade Aftonbladet en replik om detta från Christer Sturmark. Om Ardins twitterrand mot Hanna Gadban skriver han:
"Det har gått för långt när socialdemokratiska kristna politiker anklagar en feministisk liberal kvinna för hets mot folkgrupp, för att hon inte delar deras åsikter."
Broderskapsrörelsens twitterkonto har fortfarande inte kommenterat artikeln, utan är fullt upptagna med att marknadsföra deras nuvarande ordförande Ulf Bjerelds åsikter om Grekland.


Bjereld själv har inte heller mycket till övers för personer som inte delar hans vidskepelse. Richard Dawkins stämplades som fundamentalist efter att ha get sin syn på varför han inte är gudstroende i boken Illusionen om Gud. Om nu Bjereld anser att Dawkins har fel när han hävdar att det saknas rimliga skäl tro på någon gud över huvudet taget, kunde ju Bjereld kosta på sig att vederlägga något som Dawkins hävdar, eller avfärda något av Dawkins egna vederläggande av argumenten för skälen att tro. Men det handlar inte om att Dawkins har fel och att Bjereld har rätt, Bjerelds uttryck handlar snarare om sin syn på skepticism och om bristen på tolerans mot oliktänkande. Bjereld är förmodligen klok nog att inte infria sitt löfte från 2007 - "jag återkommer snart i någon form med en mer samlad analys" - kanske tack vare erfarenhet införskaffad från andra som försökt.

När "tro" ställs mot "solidaritet" väljer man "tro" vilken tid på dygnet som helst. För när den tänkta rätten att ha fel utan att bli motsagd är det viktigaste, så är det kanske inte så konstigt att broderskapsrörelsen tiger om Anna Ardins beteende.


Uppdatering 2015-07-17: Igår svarade Anna Ardin på Aftonbladets debattsida, min emfasering: "Jag har kallat Gadbans uttalanden för muslimhets och rasism, för att uttalandena hetsar mot människor i grupp, enbart baserat på deras tro eller ursprung." Det behöver väl inte påpekas att Ardin ljuger, men förmodligen för att hon helt enkelt inte förstår den debatt hon gett sig in i.

Uppdatering 2015-07-19: Den som upplevt religion kan väl omöjligen ha några invändningar? "Dagens Anna Ardin".

måndag 13 juli 2015

Radio Houdi 135

Sista avsnittet för säsongen! I avsnitt 135 av Radio Houdi äter vi surströmming och pratar politik! Lyssna här, mycket nöje!

söndag 12 juli 2015

"Vi behöver mer trolldom och vidskepelse i politiken"

På SVT:s debattsida låter man ärkebiskop Antje Jackelén ge sin syn religion och politik.


Inte helt oväntat vill Jackelén ha in mera trolldom och vidskepelse i politiken. Först använder hon ordet "tvärvetenskaplighet", vilket betyder samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner, och således inte är ett uttalande om vilken roll den som tror på övernaturliga väsen och fenomen bör ha.

Sedan nämner hon etik. Etik är inte heller något som har med vidskepelse eller religion att göra, men här pratar hon som om det vore självklart att det är den som är oförmögen att skilja på sant och falskt, som ska konsulteras.
"Och jag har många gånger fått höra, de andliga, de teologiska perspektiven, är oerhört viktiga, annars fixar vi inte våra utmaningar. Och nu är det upp till bevis. Almedalen får inte vara en parentes. Det som sägs i solskenet här i Visby, måste också bli verklighet i höstrusket Malmö, i Stockholm, i Borlänge, i Östersund och i Luleå."
Just den fantasivärld som kristna lever i, är ganska platt. Man kan säga att Jackeléns budskap dalade en aning när hon gick från "tvärvetenskaplighet" till "de andliga, de teologiska perspektiven", eftersom teistisk etik aldrig imponerat på någon förr.


Senast för fjorton dagar sedan var det en kristen som påminde mig om att god teistisk moral kan inhämtas från Jahves femte budord som förbjuder slentrianmässigt mördande, precis som om ateister hade samma problem som teister på den här punkten. Om vetenskap kan vi lite blygsamt säga att läkare inte lägger någon värdering i huruvida det är bättre att inte ha ont i magen än att ha ont i magen, utan endast är personer som praktiserar sin kunskap om önskemålet är att slippa magont. På samma sätt kan man blygsamt säga att vetenskapen generellt inte kan uttala sig om huruvida olika sätt att agera har mer eller mindre önskvärda konsekvenser, bara att olika sätt att agera har olika konsekvenser. Sam Harris har kritiserats för sin tro att vetenskapen kan bilda sig en uppfattning även här, men oavsett om man håller med Sam Harris eller ej, är ödmjukheten inför att man kan ha fel något önskvärt. Teologers kompetens ligger inte i att veta det ovetbara, inte i att besitta kompetens som är otillgänglig för den kunnige, utan i bristen på ödmjukhet - alltså det tillkortakommande som historiskt sett har varit associerat med föreställningen att man har en personlig relation med Universums skapare. Det är således önskvärt med mindre religion i politiken, inte mer.

torsdag 9 juli 2015

Skillnaden mellan att vara skeptisk och att vilja förbjuda religion

Christopher Hitchens förklarar skillnaden mellan att vara skeptisk och att vilja förbjuda religion, från debatten med Al Sharpton.

onsdag 8 juli 2015

Inkonsekvent generalisering

Här belyser jag något jag anser vara en inkonsekvent generalisering inom feminismen.

måndag 6 juli 2015

Åsa Romson uttalar sig om elallergi

Enligt Nyheter 24 tror Åsa Romson på elallergi. Det framgår att hon inte tror att man kan vara allergisk mot el, men hennes formuleringar är ytterst tveksamma.
"Det som brukar kallas för elallergi är ett verkligt, vetenskapligt belagt tillstånd. De som är drabbade mår dåligt på riktigt, och förtjänar att få en god vård."
Jag ifrågasätter givetvis inte att de som säger sig lida av elallergi mår dåligt, men jag ställer mig tveksam till att tillståndet är "vetenskapligt belag", och extremt tveksam till eventuell koppling till elektricitet eller elektromagnetisk strålning, eller vad det nu är man är allergisk mot. Vissa anser sig inte tåla mobiltelefoner, andra tål inte datorskärmar, ytterligare andra tål inte lysrör, och allt detta kallas elallergi eller elöverkänslighet. Romson säger vidare:
"Det finns inga vetenskapliga belägg för att deras problem beror på elektromagnetisk strålning, men tillståndet som sådant är i högsta grad verkligt."
Nej, det är snarare tvärt om. Den som är allergisk mot din mobiltelefon kan få sina symtom lindrade på mer än ett sätt. Antingen kan man stänga av telefonen, eller så kan man göra en placeboavstägning (sänka volymen).

Mats Reimer tar upp miljöpartisters lite flummiga förhållande till elallergi på sin blogg på Dagens Medicin, apropå att Carl Schlyter vill få diagnosen erkänd.
"Vidare hävdade Schlyter att "Det finns bevis för att en ökad användning av trådlös teknik i hem och skolor i vissa fall kan ge hälsoeffekter redan under de aktuella värden som fastställs i riktlinjerna för EMF strålning." En övertygelse han förmodligen delar med partibrodern Mats Pertoft som sitter i styrelsen för Elöverkänsligas Riksförbund."
Romson kunde ha tagit lite politiska poäng genom att kort och gott säga att elallergi inte existerar. Att någon tillskriver ett negativt hälsotillstånd till "överkänslighet mot el" räcker faktiskt inte, av samma skäl som de som skyller på alien abduction inte har mer faktiskt kontakt med rymdvarelser än någon annan.

söndag 5 juli 2015

Radio Houdi 134

Idag gnäller vi på en kreationistisk vetenskapsminister i Danmark. Lyssna här, mycket nöje!