lördag 3 oktober 2015

Döm inte, så blir ni inte dömda

Idag är de flesta överens om att Bibeln inte alls reflekterar en ofelbar moral. Men det finns bibelord som kravlar sig kvar, som om de vore klokare än vad dom är. Som om ingen moralfilosof någonsin tagit det resonemang som påstås vara Jesus vidare. Som om Jesus representerar en gudomlig och oförbätterlig moral. Matteusevangeliet 7:1-14 är ett sådant exempel.
Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
Om vi nu leker med tanken att Jesus sade detta och att detta dokumenterades ner hyfsat korrekt (vilket troligen inte stämmer) så påvisar texten en moral som är före sin tid. Det demonstrerar däremot inte någon felfri moral. Idag vill vi ha ett samhälle där vi vill kunna döma och bedöma, oberoende av egen ofelbarhet. Om du själv är utsatt för ett grovt brott, ska gärningsmannen kunna dömas även om du själv inte är felfri. Av en domare som kanske själv inte är felfri.

Detta återkommer när vi tittar på annat som tillskrivs Jesus. I Lukasevangeliet 22:35-38 står följande:
Sedan sade han till dem: "När jag sände ut er utan penningpung, påse eller sandaler, behövde ni då sakna något?" – "Nej, ingenting", svarade de. Då sade han: "Men nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Jag säger er att med mig skall det ord i skriften gå i uppfyllelse som lyder: Han räknades till de laglösa. Ty nu fullbordas det som är sagt om mig." – "Herre", sade de, "här är två svärd." – "Det är bra", svarade han.
Eller varför inte Markusevangeliet 10:28-31?
Då sade Petrus till honom: "Vi har ju lämnat allt och följt dig." Jesus svarade: "Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist."
Är det inte lättare att se att Jesus moral inte åldrats med någon vidare värdighet när man kompletterar bilden av hans budskap? Den som tror på den Jesus som Bibeln framhäver, och anser att det vilar något gudomligt över denne, måste antingen försvara en ganska aggressiv religionsrekrytering eller applicera en väldigt flexibel texttolkning. De flesta väljer det senare, men jag vill naturligtvis slå ett slag för en mer intellektuell moral som vilar på relationer mellan människor och resonemang om detsamma, än den mer dogmatiska moral som förhåller sig till gamla religiösa skrifter.

fredag 2 oktober 2015

Bevis för att Gud besitter en viss åsikt?

Att bevisa något är att påvisa att något är korrekt genom att presentera premisser som leder till en slutsats. Att slänga sig med ordet bevis när man pratar om Gud är alltså att sätta ribban ganska högt, oavsett om man vill kommentera hans existens eller hans åsikter. Jag skulle vilja pröva Carolina Farrajs bevis för att Gud älskar alla människor. Farraj börjar med att presentera sex premisser.

1. Alla är skapade av Gud. Inte bara muslimer, utan även skeptiker och anhängare av andra religioner.

2. Gud behöver inte oss. Denna premiss bär på en hel del implikationer om Guds karaktär som jag tänker återkomma till i ett annat inlägg.

3. Vi är Guds ägodelar, som han har rätt att hantera som han behagar.

4. Gud försörjer oss. Varje andetag är anses vara produkt av ett aktivt omhändertagande från Gud.

5. Eftersom Gud försörjer oss är varje dag att betrakta som en chans att komma nära Gud.

6. Gud har en plan för varje levande människa.

Dessa premisser är givetvis grundlösa. Med tanke på att vi lever i en värld som ser ut att vara helt fri från gudar, måste Guds existens tas på tro. Men Carolina Farrajs argument syftar inte till att bevisa att Gud finns, utan att han älskar alla människor, och uttrycker argument som bygger på att man redan accepterar att Gud finns. Vi pratar alltså om denna gudens åsikter, inte hans existens. Trots detta så brister det i punkt 5, eftersom "Gud försörjer oss" absolut inte följer till "varje dag är att betrakta som en chans att komma nära Gud". Jag tänker låta det passera och titta på slutsatsen, som Farraj benämner som "det sjunde beviset", det åttonde, det nionde, det tionde och "en sista poäng", trots att vi just avhandlat sex premisser, inte sex bevis - Premisser som kräver en hel del välvilja från läsaren, vill jag passa på att tillstå.

[Det sjunde] beviset säger att Mohammed är Guds profet och sändebud, vilket Farraj styrker med koranvers 21:107.

Även det åttonde, det nionde och det tionde är koranverser. 7:156, 4:28 och 2:286 samt 17:70 och 2:30.

Vi har alltså inte att göra med något bevis, utan ytterligare premisser, vilket ofrånkomligen ger oss en anpassad definition av ordet "bevis".

Till en viss grad är resonemanget cirkulärt. Den som redan accepterar att Gud finns och har vissa attribut, kommer inte ha några problem med att premisser och påstådda bevis sammanblandas. Men om man redan anser att Gud finns och att han älskar alla människor så finns det inga skäl att ifrågasätta detta inför en annan - Carolina Farraj - som också redan anser detta. Vill man pröva sin ståndpunkt skulle man givetvis vända sig till en skeptiker istället. Ett exempel på en skeptiker skulle kunna vara en historiker.

Och visst, även skeptikers föreställningar måste tas med en nypa salt. Det finns t.ex. skeptiker som anser att "en historisk Jesus existens" står över all bevisbörda, trots att frånvaron av evidens borde vara en uppmaning till att hålla frågan öppen - Jesus kan ha haft en förebild, Jesus kan ha haft många förebilder, Jesus kan vara en konstruktion för att legitimera en splittring från judendomen.


Men låt gå, vad säger skeptikerna om "profeten" Mohammed? Eftersom Islam är en förhållandevis ung religion så är den lättare att studera. Vi vet att Mohammed snarare var en bedragare än en profet, men vad är det värt i ett sammanhang där grundlösa premisser självklart anses bekräfta en slutsats som inte följer från premisserna? Ordet "bevis" används synonymt med ordet "dogm" av Farraj, och det är inte förmågan att påstå saker som skiljer skeptiker från troende. Det är förmågan att antingen avstå eller att styrka. "Put up or shut up" helt enkelt.

onsdag 30 september 2015

Du får säga nej

Carolina Farraj påpekar med all rätt att:
"Du får säga nej även om du är kåt.Du får säga nej även om du har flirtat.Du får säga nej mitt i sexet.Du är aldrig skyldig honom sex!"
Jag vill bara tillägga att även du som man får åberopa våldtäkt mitt under kvinnans orgasm. Vad du vill göra, beror på vem du är.

Inte så farligt att servera fläsk till muslimer?

Nils Karlsson, miljöpartistiskt kommunalråd i Malmö, skrev något intressant på Twitter häromdagen.
"Helt vansinnigt av skolor som serverar kött att servera något annat än halal."
Givet att vi har samma höga krav på djurskydd när vi pratar om halalkött som vanligt kött, så är det egentligen bara en trollformel som skiljer dem åt. Men det lämnar oss ändå med två aspekter värda att kommentera: Vem ska behöva underkasta sig religiösa riter? Och vem har rätt att jobba som slaktare?

Jag testar Nils på den punkten genom att säga att mina barn inte får äta halal. Sanningen är att mina barn inte fick äta halal, men att de idag är stora nog att bestämma själva - "barn" är idag mest en biologisk koppling till mig. Här pekar Nils åt "det man inte vet mår man inte dåligt av"-hållet och påpekar att det mesta mina barn äter antagligen redan är halal. Detta tar ju lite luften ur ursprungsfrågan, eftersom man då lika gärna kan slakta djur utan besvärjelser och ljuga för muslimerna. Jag är dock tveksam till moralen i detta. Jag frågar Nils rakt ut:
"Betraktar du det som ett problem om muslimer äter fläsk mot bättre vetande eller att jag äter halal mot bättre vetande?"
Av förklarliga skäl kan inte Nils ge något principiellt svar, utan väljer istället att säga:
"Jag personligen? Nej."
Min familj representeras av flera kulturer, så för mig är det personliga svaret och det principiella svaret exakt samma: Ja! För vissa muslimer är detta jätteviktigt, och är det viktigt för dem så är det viktigt för mig!

Och så var det frågan om vem som har rätt att jobba som slaktare. Eller snarare: Vem ska kasta trollformeln som förvandlar köttet till halalkött? Med tanke på vår konversation så kan jag kan inte se att Nils skulle ha några åsikter här, men vad skulle muslimerna säga om att "allt" kött är att betrakta som halal? Jag är ateist, men kan självklart lära mig att rabbla trollformeln som krävs om jag skulle tjänstgöra på ett slakteri. Om man ska spela med öppna kort inför dem som ska äta köttet, kommer detta verkligen att accepteras? Någon slaktare kanske är jude, skulle det accepteras om denne kastar trollformeln över djuret? Blir det riktig halal?

Jag må vara ateist, och jag må argumentera för att muslimska besvärjelser är verkningslösa, men jag anser att man ska respektera andras önskemål till den grad det är möjligt. One size fits all, typ halalfläsk, kränker allas rättigheter och önskemål lagom mycket, men för mig finns inget självändamål i att alla ska vara lika (vilket var ytterligare en av Nils poänger). Jag är ju humanist, vi gillar olika!

söndag 27 september 2015

Radio Houdi 140

I avsnitt 140 av Radio Houdi pratar vi om Alice Bah Kuhnkes syn på döden och om filmen The Warriors. Lyssna här, mycket nöje!

lördag 26 september 2015

Nerikes Allehanda: Även en blind höna

Det är ingen hemlighet att jag ogillar Nerikes Allehanda. En värdekonservativ tidning som gjort till sin uppgift att bevaka kyrkkaffestunder på landsorten, som tagit policybeslut på att konsekvent kalla marijuanaodlingar för "knarkodlingar" och som opponerar sig mot gårdsförsäljning av öl och vin. Nerikes Allehanda gnäller Amnestys syn på sexköp från en slavisk föreställning om kvinnors omyndighet och offerroll, och är totalt oförmögna att ställa journalistiska frågor ens när de allra tydligaste passningarna kommer. Man hittar på en professur för att skapa legitimitet åt dogmen om religioners ofelbarhet. Och till råga på allt, när man samlat ihop pengar för att hjälpa flyktingarna från Syrien, så duger det inte att låta en sekulär biståndsorganisation få ta emot dem. Nej, man väljer Svenska kyrkan, som om deras värdegrund och historia vore helt okänd, samtidigt som deras chefredaktör "tror på Gud". Allt detta pyntas av annonser för Sverigedemokraterna och reklam för bröstförstoringar.

Men denna gång skriver Evelyn Schreiber bra om vegetarisk kost. Det blev ett fasligt gnäll när Örebro kommun meddelade att de skulle bjuda på vegetarisk middag - något som förmodligen inte skulle hända om man bara serverade middagen okommenterat. Läs texten här!

fredag 25 september 2015

Ateistkossor skapar kaos i Småland

Tidningen Smålänningen berättar om kossor som tar sig in på Annerstads kyrkogård. Kossorna respekterar inte att de vandrar på helig mark, utan klampar in och förstör som om de vore vilka gudlösa varelser som helst. Murarna runt kyrkogården är bara "ett par decimeter höga" (2 decimenter?), så dessa har definitivt inte hållit några kossor borta, ateister eller ej. Svenska kyrkan, organisationen som brände häxor, organisationen vars förmögenhet härstammar från en tid man enligt lag behövde betala var tionde, organisationen som hade husförhör sin kyrkoordning vars första paragraf lyder:
"Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument."
Det är den kyrkans medlemmar som nu är skrämda av gudlösa kor. Tänk så mycket enklare det vore för mig att visa lite sympati för kointrånget om vi hade pratat om scoutförening eller en gosskör!

Jag är så pass gammal att jag har vuxit upp i skuggan av hotet från Satan. Idag säger Svenska kyrkan att någon djävul aldrig funnits. När jag gick i söndagsskolan var fortfarande Maria en jungfru, syndafloden fortfarande en historisk berättelse och Maria fortfarande oskuld. I framtiden kommer säkert Svenska kyrkan vara stora nog att be om ursäkt, men till dess känns ateistkossor mest som en välförtjänt påminnelse om hur det är att vara den som blir angripen.

torsdag 24 september 2015

Bibelns böcker på engelska

Ibland vill man dela roliga bibelord till med sina internationella vänner, men då gäller det att kunna källförteckna så att de förstår. Därför har jag gjort en liten lista över bibelns böcker, beteckning och engelska motsvarighet. Jag har hämtat de svenska benämningarna från Bibel 2000.

Gamla Testamentet:

Första Moseboken el. Genesis (1 Mos): Genesis
Andra Moseboken el. Exodus (2 Mos): Exodus
Tredje Moseboken el. Leviticus (3 Mos): Leviticus
Fjärde Moseboken el. Numeri (4 Mos): Numbers
Femte Moseboken el. Deuteronomium (5 Mos): Deuteronomy
Josua (Jos): Joshua
Domarboken (Dom): Judges
Rut (Rut): Ruth
Första Samuelsboken (1 Sam): 1 Samuel
Andra Samuelsboken (2 Sam): 2 Samuel
Första Kungaboken (1 Kung): 1 Kings
Andra Kungaboken (2 Kung): 2 Kings
Första Krönikeboken (1 Krön): 1 Chronicles el. 1 Paralipomenon
Andra Krönikeboken (2 Krön): 2 Chronicles el. 2 Paralipomenon
Esra (Esr): Ezra el. 1 Esdras
Nehemja (Neh): Nehemiah el. 2 Esdras
Ester (Est): Esther el. 1-2 Maccabees el. 1-4 1 Maccabees
Job (Job): Job
Psaltaren (Ps): Psalms
Ordspråksboken (Ords): Proverbs
Predikaren (Pred): Ecclesiastes
Höga visan (Höga v): Song of Songs el. Canticle of Canticles el. Aisma Aismaton
Jesaja (Jes): Isaiah el. Isaias
Jeremia (Jer): Jeremiah el. Jeremias
Klagovisorna (Klag): Lamentations
Hesekiel (Hes): Ezekiel el. Ezechiel
Daniel (Dan): Daniel
Hosea (Hos): Hosea el. Osee
Joel (Joel): Joel
Amos (Am): Amos
Obadja (Ob): Obadiah el. Abdias
Jona (Jon): Jonah el. Jonas
Mika (Mik): Micah el. Micheas
Nahum (Nah): Nahum
Habackuk (Hab): Habakkuk el. Habacuc
Sefanja (Sef): Zephaniah el. Sophonias
Haggaj (Hagg): Haggai el. Aggeus
Sakarja (Sak): Zechariah el. Zacharias
Malaki (Mal): Malachi el. Malachias

Några av Apokryferna:

Tobit (Tob): Tobit
Judit (Judit): Judith
Ester enligt den grekiska texten (Est gr): Greek Additions to Esther
Första Mackabeerboken (1 Mack): 1 Maccabees
Andra Mackabeerboken (2 Mack): 2 Maccabees
Salomos vishet (Vish): Wisdom
Jesus Syraks vishet (Syr): Sirach el. Ecclesiasticus
Baruk (Bar): Baruch
Jeremias brev (Jer br): The Letter of Jeremiah
Manasses bön (Man): Prayer of Manasseh

Nya Testamentet:

Matteusevangeliet (Matt): Matthew
Markusevangeliet (Mark): Mark
Lukasevangeliet (Luk): Luke
Johannesevangeliet (Joh): John
Apostlagärningarna (Apg): Acts
Romarbrevet (Rom): Romans
Första Korinthierbrevet (1 Kor): 1 Corinthians
Andra Korinthierbrevet (2 Kor): 2 Corinthians
Galaterbrevet (Gal): Galatians
Efesierbrevet (Ef): Ephesians
Filipperbrevet (Fil): Philippians
Kolosserbrevet (Kol): Colossians
Första Thessalonikerbrevet (1 Thess): 1 Thessalonians
Andra Thessalonikerbrevet (2 Thess): 2 Thessalonians
Första Timotheosbrevet (1 Tim): 1 Timothy
Andra Timotheosbrevet (2 Tim): 2 Timothy
Titusbrevet (Tit): Titus
Filemonbrevet (Filem): Philemon
Hebreerbrevet (Heb): Hebrews
Jakobsbrevet (Jak): James
Första Petrusbrevet (1 Pet): 1 Peter
Andra Petrusbrevet (2 Pet): 2 Peter
Första Johannesbrevet (1 Joh): 1 John
Andra Johannesbrevet (2 Joh): 2 John
Tredje Johannesbrevet (3 Joh): 3 John
Judasbrevet (Jud): Jude
Uppenbarelseboken (Upp): Revelation

Lycka till med den internationella distributionen av tokiga bibelord!

onsdag 23 september 2015

Finsk skola ber flickor att klä sig anständigt

Norska VG rapporterar (fritt översatt, min emfasering):
En finsk skola rekommenderar sina kvinnliga studenter att klä sig i mer bylsiga kläder med tanke på de asylsökande som kommer till landet enligt tidningen Savon Sanomat.

Mötet med manliga studenter från muslimska länder vid folkhögskolan Pohjois-Savon blir lättare att hantera om de kvinnliga eleverna bär kläder som inte är alltför avslöjande, enligt tidningen.

- Till exempel, när de hälsar på varandra, kan de koncentrera sig på situationen och inte på störande moment som synligt bar hud på kvinnor, säger en kurator på skolan.
I Sverige finns religiösa och skeptiker. De allra flesta religiösa fungerar utmärkt i ett sekulärt samhälle med humanistiska värderingar. Kvinnor har nästan samma rätt som män klä sig som de behagar i Sverige, och det är den som har invändningar som är den som är problemet - en fundamentalistisk minoritet.

Även om syrianer tenderar att vara muslimer hellre än skeptiker så gäller samma sak där - de flesta har inga problem med kvinnor eller deras klädsel. Att vara "muslim" är inte samma sak som att vara "religiös fundamentalist".

Sedan det frigjorda 80-talet har mycket hunnit hända angående synen på nakenhet och bröst (åtminstone de bröst som tillhör kvinnor). Detta skeende har ägt rum långt innan några syrianer sökte asyl i Sverige, och skulle ha skenat även utan några syrianska flyktingars inflytande.

Foto: Olivier Bareau

De få som har åsikter om våra kläder tillhör samma minoritet som redan fanns i landet - en minoritet som faktiskt får lära sig att anpassa sig. Både den inhemske kristna fundamentalisten och den hitmigrerade muslimska fundamentalisten må bli kränkta av kvinnohud, men det är inte konstigare än att jag blir kränkt av McDonalds matlagning eller Milli Vanillis musik. Det är den som blir kränkt som är problemet, och det är den som är kränkt som är orsaken till att vi idag har KBT. Att som syriansk flykting bli representerad av någon gammal islamist är inte roligare för dem än att jag skulle ha en jesusfundie som företrädare.


Förvirrade svenskar...

Igår publicerade Kyrkans Tidning resultatet av en undersökning från Fonus om vad man tror händer efter döden. Artikeln var mycket sparsam med informationen och var inte källförtecknad, men redovisar en summering och ett par kommentarer.


Rubriken hävdar att varannan svensk tror på ett liv efter döden, och detta styrks av att en summering som exakt säger att "48 procent svarade ja, i någon form. 41 procent svarade nej medan 11 procent svarade vet inte" och en drilldown som säger att 46% förstår att livet tar slut när man dör.


Egentligen framgår inte exakt hur många som tror att man överlever sin död av siffrorna som sedan presenteras, eftersom vi inte vet hur de är sammanställda. Då undersökningen listar en drilldown på 148% av de tillfrågades svar, så kanske flera personer har gett flera svar, men förmodligen stämmer slutsatsen att varannan svensk står med fötterna på jorden i denna fråga. T.ex. står inte påståendet "vår själ lever vidare" nödvändigtvis i konflikt med påståendet "vi träffar nära och kära som dött" - dessa står endast i konflikt med vad som kan anses vara förnuftigt.


Kön har större betydelse än ålder - män är mer skeptiska till övernaturliga föreställningar om livet och döden än vad kvinnor är - och personer över 50 är mer skeptiska än personer under.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke är medlem i en organisation som är överrepresenterad när det gäller förvirring i denna fråga, nämligen Svenska kyrkan. Men i en intervju i podcasten Värvet lär hon ha gjort ett uttalande som tyder på att hon personligen har koll på döden.
"Vad händer när man dör? Ingenting, kanske, och är inte det en befriande tanke."
Om vi backar några år så pratade Bah Kuhnke om bl.a. Jesu återkomst, så detta kan vara ett tecken på att hon nått en viss mognad. Kanske hon rent av har lyckats övervinna sin tro? Det vore mycket glädjande!

Död är per definition frånvaron av liv, så att leva efter sin död är som att vara inomhus efter att man har gått utomhus. Föreställningar om ett "liv efter döden" bottnar i känslor om att människan är "något mer" än en biologisk maskin. Att det finns något annat som ger oss vårt medvetande än hjärnan och nervsystemet. Att det finns en "ande" eller en "själ" som klarar sig utan vår kropp. Detta är inte baserat på några vetenskapliga rön, utan på en förhoppning om att finnas för alltid eller möjligtvis på religiösa dogmer. Det är tvärt om så att vårt medvetande och vår person är starkt kopplad till att både hjärnan (och kroppen den sitter i) fungerar. Att man inte är död.

Som tur är, är inte tanken på att vi skulle klara oss utan våran kropp speciellt dominerande när vi väljer hur vi agerar. Människan skulle kunna rädda jorden genom överge våran fysiska kropp och sluta tära på dess resurser, men väljer att inte göra det. Den fysiska kroppen lär vara ganska viktig för oss i alla fall.

tisdag 22 september 2015

Fem saker om kemi att känna till innan man börjar prata om vetenskap

Jag blev mycket glad över att läsa bloggposten "5 simple chemistry facts that everyone should understand before talking about science", skriven av den anonyme bloggaren som huserar på The Logic of Science. Skribenten konstaterar att många argument som används mot vetenskap kan avhjälpas med lite grundkunskaper i kemi, och listar därför fem ting man bör känna till om kemi innan man uttalar sig om vetenskap.

1. Allt är gjort av kemikalier. All mat, organisk eller ej, består av kemikalier. Längden på en kemikalies namn säger inget om dess farlighet. I princip allt vi stoppar i oss innehåller deoxiribonukleinsyra, eftersom i princip allt vi stoppar i oss en gång har levt. Kanske som oxe, kanske som druva.

2. Det är dosen som gör giftet. Alla kemikalier är ofarliga under en viss dos, och alla kemikalier är farliga över en viss dos. För att kunna säga att en substans är giftig för att den innehåller en viss kemikalie, måste man veta vilken dos av kemikalien som är giftig, och vilken dos som finns i substansen.

3. Det finns ingen skillnad mellan den naturliga och den kemiska versionen av en kemikalie. Det säger snarare något om kemikaliens historik. H2O är vatten oavsett var molekylen sattes ihop. Och av vem.

4. Naturliga kemikalier är inte automatiskt bättre än artificiella kemikalier. Man kan tycka att sådant som inte finns i naturen inte ska konsumeras, men naturen är fullproppad med sådant som inte ska konsumeras. Cyanid och arsenik är mycket giftigt redan vid mycket små doser.

5. En kemikalies egenskaper bestäms av andra kemikalier som kemikalien binds till. T.ex. så exploderar natrium vid kontakt med vatten och klor är är mycket giftigt redan vid små doser. Men sammansättningen natriumklorid är vanligt koksalt.

Denna basala kunskap gör många diskussioner onödiga. För en utveckling av dessa punkter, läs den längre ursprungstexten, som följs av en lång diskussion.

söndag 20 september 2015

Radio Houdi 139

Denna gång surnar vi till i Radio Houdi. Lyssna här, mycket nöje!

lördag 19 september 2015

Stora tal

Det finns ett mycket roligt klipp med karaktären Ali G där han ställer sig frågan om en dator någonsin kan räkna ut ett väldigt stort godtyckligt tal. Han får svaret att alla räkneövningar han kan nämna, kan räknas ut av en modern dator. Din miniräknare kommer förmodligen slå i taket när talen blir för stora, men en vanlig PC med Windows kan ge dig precis vilket svar som helst. Det krävs lite trixande under skalet för att få detta att fungera.

Heltal representeras normalt av en bit-struktur, alltså ett antal ettor och nollor. Ett 32-bitars heltal är ett heltal som beskrivs av 32 bitar (4 bytes). Bitrepresentationen är liknar binärrepresentationen av ett tal, vilket innebär att både bitrepresentationen av talet 8 och binärrepresentationen av talet 8 är 1000. Ju större tal man vill beskriva, desto fler bitar behöver man ha, och förr eller senare slår man i taket.

Men det finns en struktur i Windows som heter BigInteger som inte har någon begränsning när det kommer till heltalsrepresentationer och heltalsberäkningar. Det beror på att talen internt lagras som en teckensekvens istället för som ett bitmönster, där varje tecken i sin tur representeras av ett begränsat bitmönster. Då blir det hela en fråga om hur många tecken som får plats i minnet, vilket är väldigt många. För att få se vad BigInteger-strukturen kan göra, kan man skriva in en enkel kod i PowerShell som dubblerar ett tal ett antal gånger. Om jag börjar med talet 1 och dubblar det så får jag 2. Dubblar jag det så får jag 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, och så vidare. Ganska snart blir talet väldigt stort. Redan efter blott 100 dubbleringar landar man på talet 2 535 301 200 456 458 802 993 406 410 752 vars binära representation skulle bli väldigt stor. Men i en BigInteger-struktur är detta bara att betrakta som 31 tecken som avkodas till värden i turordning när beräkningar ska göras.

Så utrustade med BigInteger-strukturen kan vi se vad som händer när vi dubblerar ett tal 500 gånger. För att göra detta, skriv:

$x = New-Object System.Numerics.BigInteger 1; for ($i = 0; $i -le 500; $i++) { $x *= 2; Write-Output $x }

PowerShell levererar svaret på ett ögonblick. Talet 1 dubblat 500 gånger ger oss talet 6 546 781 215 792 283 740 026 379 393 655 198 304 433 284 092 086 129 578 966 582 736 192 267 592 809 349 109 766 540 184 651 808 314 301 773 368 255 120 142 018 434 513 091 770 786 106 657 055 178 752, vilket är ett så stort tal att det nästan är omöjligt att läsa ut och förstå. För att underlätta kan man använda scientific notation. Istället för att skriva ut föregående tal i sin fulla längd, kan man skriva:

6,55 * 10150

Eller:

6,55E150

Båda varianterna säger oss att talet börjar på 6 och innehåller 150 siffror till därefter, varav de första nästkommande är 55 (avrundat). Det totala antalet siffror i talet är alltså antalet siffror till vänster om decimalavgränsaren plus talet till höger om E. 151 stycken.

Så hur står sig en etta dubblerad femhundra gånger mot andra stora tal?

Vårt observerbara Universum uppskattas innehålla 1,7 * 1011 (eller 1,7E11) galaxer. Uppskattningsvis finns 1024 (1E24) stjärnor i Universum.

Båda dessa tal är alltså relativt små i jämförelse med den etta vi dubblade femhundra gånger. Hur är det med antalet atomer i vårt observerbara Universum? Faktum är att även det är ett relativt litet tal i detta sammanhang, nämligen 4 * 1080 (4E80), alltså en fyra följt av åttio nollor. 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Så låt oss dubbla vår etta femtusen gånger. Även det räknas fram kvickt av PowerShell. Svaret är 282 493 406 427 885 207 367 041 933 403 229 466 733 779 235 036 908 223 362 737 617 171 423 633 968 541 502 511 617 825 263 342 305 274 671 206 416 862 732 165 528 407 676 139 958 676 671 942 371 453 279 846 862 103 555 703 730 798 023 755 999 290 263 414 138 746 996 425 262 647 505 106 222 430 745 688 071 901 801 071 909 721 466 836 906 811 151 133 473 603 131 174 810 929 399 280 998 101 699 398 944 715 801 811 235 142 753 236 456 432 868 426 363 041 983 113 354 252 997 303 564 408 348 123 661 878 478 353 722 682 766 588 036 480 451 677 385 451 192 294 010 288 486 562 150 551 258 990 678 187 626 397 933 471 267 212 659 382 047 684 908 251 671 777 313 746 267 962 574 481 960 017 676 147 336 443 608 528 865 821 788 061 578 040 438 881 156 396 976 534 679 536 477 744 559 804 314 840 614 495 141 020 847 691 737 745 193 471 783 611 637 455 592 871 506 037 036 173 282 712 025 702 605 093 453 646 018 500 436 656 036 503 814 680 490 899 726 366 531 275 975 724 397 022 092 725 970 923 899 174 562 238 279 814 456 008 771 885 761 907 917 633 109 135 250 592 173 833 771 549 657 868 899 882 724 833 177 350 653 880 665 122 207 329 113 965 244 413 668 948 439 622 163 744 809 859 006 963 982 753 480 759 651 997 582 823 759 605 435 167 770 997 150 230 598 943 486 938 482 234 140 460 796 206 757 230 465 587 420 581 985 312 889 685 791 023 660 711 466 304 041 608 315 840 180 083 623 903 760 913 411 030 936 698 892 365 463 484 655 371 978 555 215 241 419 051 756 637 532 976 736 697 930 030 949 995 728 239 530 882 866 713 856 024 688 223 531 470 672 787 115 758 429 874 008 695 136 417 331 917 435 528 118 587 185 775 028 585 687 114 094 178 329 752 966 233 231 383 772 407 625 995 111 380 343 784 339 467 510 448 938 064 950 157 595 661 802 643 159 880 254 674 421 388 754 566 879 844 560 548 121 596 469 573 480 869 786 916 240 396 682 202 067 625 013 440 093 219 782 321 400 568 004 201 960 905 928 079 577 408 670 605 238 675 195 724 104 384 560 742 962 264 328 294 373 028 338 181 834 383 818 752.

I scientific notation skrivs detta tal 2,82 * 101505 eller 2,82E1505. Med tanke på att vi ännu inte närmat oss någon bortre gräns, så kan man lugnt konstatera att den som äger en vanlig PC förvaltar en svindlande räkningskapacitet.

fredag 18 september 2015

Är Bibeln en god bok? Föreläsning med Jakob Ståhle

Vad står det egentligen i Bibeln? Och vad är Bibeln för bok egentligen? Jakob Ståhle bjuder på en underhållande och kanske provocerande kväll.


Jakob är underhållare, illusionist och författare till bästsäljaren Tokiga Bibelord. Kvällens föreläsare är kunnig inom teologi och har studerat Bibeln både som troende, men också som den skeptiker han är idag.

Boken Tokiga Bibelord kommer att finnas att köpa till rabatterat pris i samband med arrangemanget.

Torsdag 8 oktober kl. 18.00
ABF, Fredsgatan 18, Örebro

Fri entré - Varmt välkommen!

Ladda hem PDF.

tisdag 15 september 2015

Bevisar liknande DNA släktskap?

Ett argument som cirkulerar bland dem som misstror evolutionsteorin är att olika arters likheter i DNA, lika gärna skulle kunna bevisa att vi har gemensam skapare som att vi har en avlägsen gemensam biologisk släkting. Alltså skulle man inte kunna säga att likheter i DNA är bevis för släktskap. Detta skulle kunna vara sant, men det rimmar inte med vad vi ser.

Tänk dig en man med genuppsättning A som skaffar barn med en kvinna med genuppsättning B. Detta ger oss ett barn med genuppsättning C som består av väldigt mycket av A och B. Man kan rent av titta på barnets DNA och faderns DNA för att avgöra om fadern verkligen är den biologiska fadern - ett faderskapstest.

Om vi antar att likheter inte säger något om släktskap, så står vi utan förklaring till varför ett barn är mer lik sina föräldrar än vad kusinskaran som barnet ingår i är lik sina gemensamma far- eller morföräldrar. Men tvärt om, om vi erkänner att DNA går i arv, så förstår vi varför vi är mer lika våra nära släktingar och mindre lika våra avlägsna släktingar, som t.ex. schimpansen. Schimpansens och människans gemensamma förfader var varken en schimpans eller en människa, och levde för miljoner år sedan.

Så om man säger att likheter i DNA lika gärna kan bero på att arterna har en gemensam skapare, så tar man inte hänsyn till de observationer vi idag har att tillgå.

måndag 14 september 2015

Vi betackar oss kristnas "välvilja"

Minns ni diskussionen från slutet av förra året om huruvida barnmorskor ska behöva utföra abort? En barnmorska från Jönköping som hade bl.a. den arbetsuppgiften ville inte utföra den. Barnmorskan hävdar att det inte handlar om sin religion, utan om ett ställningstagande som har stöd i Bibeln [sic]. Hon säger:
"Jag är med i Pingstkyrkan men tror inte det skulle spela någon roll vilken kyrka jag är med i. Det här kommer från mig."
...och...
"Det finns klara tydliga tecken genom hela Bibeln. I Bibeln står mycket om att man är utvald redan i moderslivet. Jag tänker att det är ett barn vid befruktningsögonblicket."
När behjälpligheten i vården begränsas av personalens religion (eller religiösa skrift i detta fall) är vården de facto religiös, vilket är något som även Richard Dawkins har funderat på. Senast idag skriver han på Twitter:
"Why is there even such a thing as a "Catholic Hospital"?
...med hänvisning till följande tweet:
"A pregnant woman wanted her tubes tied. Her Catholic hospital said no."
Ett av svaren kommer från Debbie:
"It's the only kind of hospital we have in the Philippines. My friend had to get his vasectomy abroad."
Så ja, detta kan man verkligen fråga sig! Men ändå rör vi oss bort ifrån det sekulära. Igen har en barnmorska vägrat att utföra abort enligt Göteborgs-Posten.
"Enligt barnmorskans juridiska ombud har kvinnan, som yrkar på att landstinget i Södermanland ska betala henne 80 000 kronor, blivit behandlad på ett sätt som kränker hennes religions- och samvetsfrihet. Kvinnan ska också ha nekats en arbetsintervju vid ett annat sjukhus.

Fallet drivs med stöd av juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers."
Notera att Scandinavian Human Rights Lawyers inte är något annat än en svensk antiabortlobby bestående av bl.a. den ökände Ja till livet-anhängaren och tillika Livets ord-medlemmen Ruth Nordström. Jag säger inte att man inte får vara abortmotståndare, men jag säger att man inte får ställa sig i vägen för den som behöver en abort, speciellt inte om man är den som ansvarar för genomförandet.

Och apropå religiösa galningars behov av särskilda förmåner, minns ni när Storbritannien kriminaliserade barnaga? Nog tusan var det kristna grupper som protesterade! Och när vi ändå är inne på den linjen, vad sägs om paret i Massachusetts som klagar över att deras praktiserande av barnaga står i vägen för deras möjligheter att bli adoptivföräldrar?

Läs även gärna:
Ja till livet (7/12 2013)

tisdag 8 september 2015

Är den fria viljan lösningen på teodicéproblemet?

Det klassiska teodicéproblemet lyder:
"Antingen vill Gud utplåna det onda, men kan det inte. Eller så kan han det, men vill inte. Eller så varken kan eller vill han. Om han vill men inte kan är han maktlös, vilket går emot hans natur. Om han kan men inte vill är han ond, vilket också går emot hans natur. Om han varken vill eller kan är han både ond och svag och är alltså inte Gud. Men om han vill och kan, vilket är det enda som stämmer överens med vad han är, varifrån kommer då det onda och varför gör han inte slut på det?"
Eftersom problemet exponerar en svag punkt i teistisk filosofi, och eftersom inte alla kristna riktigt kan hantera att inte ha svar på allt, har ett "svar" krystats fram. Så här skriver "Newtonbloggen":

"Han skulle förstås kunna lösa detta genom att programmera om oss. Alltså hade han kunnat använda en bokstavlig form av 'hjärntvätt' för att tvätta bort ondskan från våra tankar - med risk för att det inte blir mycket kvar av oss. En del skulle bli mer märkbart personlighetsförändrade än andra. För att förhindra att inte onda tankar uppstår igen måste Gud ändra en sak till. Han skulle behöva ta bort vår möjlighet att välja det som är fel. Han skulle behöva ta bort vår fria vilja. Men tydligen vill Gud inte ha robotar som bara gör vad de är programmerade till. Det är Guds respekt för vår fria vilja som är den ingrediens som saknas - den är självaste lösningen på teodicéproblemet."
Svaret på varför en god gud tillåter ondska att ske, skulle alltså vara att tillåtelsen är indirekt - Gud tillåter att människor gör dåliga val, för att kunna skilja agnarna från vetet. Den vanliga kritiken mot detta så kallade svar brukar ta fasta på problemet med att koppla ondska till fri vilja. När prövotiden är slut och Gud avlägsnar den fria viljan från oss, kommer vi då fortfarande ha ett värdigt liv?

Min personliga invändning är att även denna prövotid bidrar till bilden Guds karaktär. Att släppa rodret och låta fårskocken trassla in sig i taggtråden är inte ett uttryck för godhet, vilket betyder att ursprungsfrågan fortfarande är giltig. Eftersom jag inte delar Guds syn på godhet, så avstår jag gärna min chans till evighet tillsammans med honom. Jag kan göra mitt bästa för mig och mina medmänniskors tillvaro på jorden istället.

Men teodicéproblemet behöver egentligen inte lösas. Genom att plocka bort hypotesen att Gud finns, så har man inte heller något teodicéproblem att lösa genom att åberopa "fri vilja", som faktiskt inte heller finns på riktigt. Det som är fritt är hur vi väljer att agera, inte vad vi vill.

söndag 6 september 2015

Radio Houdi 138

I avsnitt 138 avhandlar vi en del politiker och opinionsbildare. Lyssna här, mycket nöje!

lördag 5 september 2015

Vilket brott är värst, upphovsrättsbrott eller våldtäkt?

"Swefilmer" var en streamingsite där besökarna gratis kunde titta på upphovsrättsskyddad film över nätet. Ungefär samtidigt som Swefilmers upphovsman arresterades så släpptes den ökände Hagamannen, vilket ur juridisk synvinkel betyder att Hagamannen sonat sitt brott, men med tanke på hur otursförföljda svenska journalister är när det gäller att tjäna pengar, så är Hagamannen fortfarande att betrakta som en person att hänga ut för att sälja lösnummer - man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke.

Mitt i allt detta blev en bildtext viral - en mem - som hävdade att skaparen av Swefilmer riskerar 15 år i fängelse samtidigt som Hagamannen släpps fri 6 år förtidigt.

Detta blev föremål för Viralgranskaren som konstaterar att upphovsrättsbrott inte ger samma fängelsestraff som våldtäkt. Nej, att släppas efter 2/3 av tiden är praxis helt oavsett, så vi kan räkna med att både filmpirater och våldtäktsmän släpps efter 2/3 av tiden om de uppför sig. Låt oss blanda in ett annat fall från nutida kriminalhistoria, The Pirate Bay. Vi kan då jämföra med båda gärningsmännens fulla straff, vilket är:

- En mjukvarutjänst - ett års fängelse
- Sex våldtäkter och 15 års fängelse - 2,5 år per våldtäkt

Beträffande skadestånd:

- En mjukvarutjänst - 30 000 000 kronor.
- Sex våldtäkter á 430 000 kr - 71 667 kr.

Att våldta och att programmera är alltså kriminella aktiviteter som skiljer sig åt på en faktor av 2,5 till programmerarens favör när det gäller fängelsestraff, men en faktor på 418,6 (!) till våldtäktsmannens favör när det gäller pengar. Allt handlar alltså om hur vi värderar kvinnor och filmer, där upphovsrättsmännens anspråk egentligen saknar verklighetsförankring - här appliceras "copyright math".

Så hur förhåller sig kriminella nätverk som Postnord, Vägverket, The Pirate Bay och Telia till Swefilmer? Det må vara så att Postnord bar ut både brevbomber och disketter med piratkopierat material på 80-talet, att Telias 90-tal blomstrade tack vare barnpornografi och att The Pirate Bay fick sina intäkter från att infrastrukturen användes till att sprida piratkopierad film. Men här handlar det primärt om att neutralt distribuera information - en neutralitet som är ytterst problematisk i en värld där gemene man är kriminell. Ändå fick Gottfrid Svartholm 1 års fängelse plus 30 miljoner kronor i skadestånd. Hagamannen fick 14 års fängelse och var tvungen att sitta av två tredjedelar av dessa (8 år). Åtta år och 430 000 kr. 6 kvinnor. 6 kvinnor för mycket.

Om man säger att tillhandahållandet av en infrastruktur (The Pirate Bay) ger 100% i skadestånd, så motsvarar våldtäkt (sex kvinnor á 71 667 kr = 430 000 kr) endast 0,24% av programmeringsinsatsen.

fredag 4 september 2015

Priviligerade kvinnors selektiva feminism

Självklart är könsfördelningen i bolagsstyrelser en viktig fråga, och man måste få engagera sig i det ena trots att det andra kanske är "ännu värre". Men vissa frågor är tydligen endast aktuella för kvinnor som är jämförelsevis privilegierade, och vi kan inte nå målet utan att vi tillåter att feminism får förekomma på olika plan.

Jag säger absolut inte att en feminist behöver bry sig om det religiöst motiverade kvinnoförtrycket i förorterna! Alla kan verkligen inte engagera sig i allt! Men jag säger att om någon gör förorten till sin fråga, är det med samma rätt som att någon annan gör könsfördelningen i bolagsstyrelserna till sin.


Denna diskussion har vi haft åtskilliga gånger inom skeptikerrörelsen. Jag blev inte helt sällan ifrågasatt för att kritiserar religion mer än annan pseudovetenskap, gärna av personer som själva hade sina specialintressen.

Något som förbryllar mig är att jag tycker mig se att de som vill tysta dem som vill hjälpa kvinnor som är utsatta för t.ex. religiöst motiverat våld mot kvinnor eller kulturellt relaterat våld mot kvinnor, ofta identifierar sig som feminister. Aron Etzler, Christina Höj Larsen och Rossana Dinamarca är verkligen lågt hängande frukt här, men jag vill givetvis nämna den extremt osympatiske Behrang Kianzad som i vetskapen av att han argumenterar för fel sida, skamlöst slänger sig med härskartekniker och personliga påhopp.

Det som bekymrar mig är alltså inte att man vänder ryggen åt de mest utsatta. Det som bekymrar mig är att man vill tysta de få som faktiskt bryr sig om utsatta kvinnors situation.