torsdag 20 oktober 2016

Svenska kyrkan är en omoralisk organisation utan självrespekt

Humanistbloggen skriver om en artikel som Kyrkans Tidning publicerat, som jag inte kan läsa eftersom jag inte prenumererar, men Humanistbloggen summerar texten bra. Programmeraren och upphovsmannen till tjänsten som låter dig lämna Svenska kyrkan via nätet, Emanuel Karlsson, skriver att han inte är kristen, och att Svenska kyrkan bedriver oseriösa prenumerationstjänster. Och visst, Svenska kyrkan bryter mot lagen, men de är formellt ursäktade eftersom de historiskt sett har haft vissa privilegier som det förmodligen skulle svida ekonomiskt att förlora.

Svensk musikindustri har hanterat publikens förändrade beteende som följer med ny teknik, genom att stämma skiten ur sina kunder, och man vill inte att Svenska kyrkan - vars själva existens bygger på förekomsten av positiv diskriminering - ska börja vidta samma drastiska åtgärder. Så de får helt enkelt behålla många av sina förmåner.

Ett exempel på en sådan förmån skulle kunna vara att svenska staten sköter insamlandet av medlemsavgiften - en tjänst som kostar över hundra miljoner kronor för oss medborgare, men som alltså är helt gratis för den som profiterar på medlemsavgiften - kyrkan. När jag ställde en blygsam fråga om detta på Twitter, fick jag ett hånfullt och nedlåtande svar från deras webbredaktör - precis vad man kan förvänta sig från en omoralisk organisation utan självrespekt. Vissa människor kan helt enkelt inte njuta av en god måltid utan att tänka på att någon annan betalar - privilegier korrumperar.

Vi brukar lite skämtsamt säga att Sverige är ett sekulärt land, men när man ställer Svenska kyrkans förmåner mot andra organiserade livsåskådningars villkor och förutsättningar, kommer frågan i ett annat ljus. Ditt medlemskap i Svenska kyrkan kan nämligen göras utan din vetskap och förnyas i smyg från år till år. Du måste aktivt ta reda på om du är medlem eller ej, och utträde tar man inte lätt på. Det går inte att gå ur kyrkan via nätet, inte ens om Bank-ID används, men när det gäller inträde så är det inte så jäkla noga med samtycke.

Medlemsavgiften är dyr, över en procent av din lön, så även om kyrkan inte super bort alla pengar, så förvaltar Svenska kyrkan en enorm förmögenhet, som grundades på den tiden folket var tvunget att betala var tionde. Deras förmögenhet består av pengar som borde betalas tillbaka till sina rättmätiga ägare, folket. För att slippa betala en gång till, måste du lämna Svenska kyrkan före 1/11. Det säkraste sättet är att skriva ut en blankett från uturkyrkan.se, skriva under och skicka in den till din församling. Ett medlemskap är inte moraliskt försvarbart, speciellt inte för den som inte delar kyrkans teologi och livsåskådning.

Men skicka blanketten med post, lämna den inte personligen. Då slipper du den passiva aggressiviteten och helveteshoten av församlingspersonalen.

2013-10-06: Förvillarpriset till Svenska kyrkan?

söndag 16 oktober 2016

Commodore 64 del 1

Radio Houdi 181

Från liveinspelningen i onsdags bjuder vi på mycket religion och mycket Svenska Kyrkan. Lyssna här, mycket nöje!

fredag 14 oktober 2016

Sverige röstar om historierevision?

Jag noterade ett tweet av Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman. Han skrev att FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, bidrar till att vilja utrota judisk och kristen historia i Jerusalem. Organisationen UN Watch påstår att Unesco tagit sig an ett förslag till historierevision som avlägsnar judendom och kristendom från Jerusalem, till förmån för islam.

Förslaget påstås innehålla en del tveksamma formuleringar. T.ex. benämns Jerusalems tempel endast med det islamska namnet, och när israeliska platser benämns, får namnen prefixet "det så kallade". Dessutom råkar en konspirationsteori om falska judiska gravplatser bubbla upp i texten. Unesco såg inga problem stora nog för att avstå att ta förslaget om historierevision till omröstning. Sex länder röstade mot - eller rätt kanske man ska säga: USA, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Litauen och Estland. Hela 24 länder, främst muslimska, röstade för förslaget, och två länder var inte representerade vid omröstningen.

De flesta länder, 26 stycken, däribland Sverige, kunde inte avgöra om förslaget var bra eller dåligt. Bör man revidera historien till islams fördel? Vi vet inte. Vad vi däremot vet är att Israel inte längre samarbetar med Unesco. Svenska YLE citerar Israels utrikesminister.
Efter det skamliga beslutet av Unesco-medlemmar att förneka historien och ignorera tusentals år av judiska band till Jerusalem och Tempelberget, så har jag beordrat Israels nationella Unesco-kommission att ställa in alla yrkesmässiga aktiviteter med den internationella organisationen.
Om förslaget över huvudet taget skulle ha tagits upp är tveksamt, och nu när Unesco gjorde det, så hade man kanske inte trott att ja-sidan skulle vara så mycket större än nej-sidan, delvis tack vare Sverige.

måndag 10 oktober 2016

Intelligenta tvekar, idioter är säkra

När jag är ute och föreläser för skolungdomar om Gud, händer det väldigt ofta att man vill att jag ska bekänna mig till en viss osäkerhet kring hans icke-existens. Rent tekniskt är jag naturligtvis agnostiker - trots allt, ingen kan veta huruvida Gud finns eller ej. Ingen kan veta om vi utvecklats från enklare varelser eller om vi är skapade i vår nuvarande form. Ingen vet om jorden är platt eller om jorden är en planet. Så rent tekniskt är jag agnostiker även i dessa frågor.

I någon mån måste vi göra några grundläggande antaganden, och sedan får teorier följa från dessa.

Inom vetenskapen antar man att vi inte lever någon en illusion (som man gör i filmen The Matrix) och att vi kan dra slutsatser om världen vi lever i baserat på det vi ser. Går man på det spåret, är det alldeles uppenbart att Gud inte finns, att evolutionsteori förklarar arternas mångfald, att jorden är en planet, och så vidare. Det kan naturligtvis vara fel - verkligheten kanske bara är en föreställning i mitt huvud - men att tänka att den yttre världen verkligen finns, har visat sig användbart.

Den exakta definitionen av Gud är inte speciellt viktig. Om någon hävdar att Universums skapare opponerar sig mot homosexualitet, eller om någon hävdar att det finns "ett medvetande" i Universum, är det upp till den som gör anspråket att komma med definitionen. Alltså, om någon på allvar skulle hävda att Gud finns, så har den personen en konkret definition av ordet att leverera, och då måste man givetvis förhålla sig troget till den definitionen. I dagens upplysta samhälle har jag väldigt svårt att se att det kommer att hända. Och åberopandet av subtilitet och ovetbarhet, är i så fall ett uttryck för att den kommer med anspråken inte har torrt på fötterna. Att man egentligen inte har koll, men hoppas att Gud finns. För att man inte förmår att föreställa sig något annat.

Poeten Charles Bukowski har sagt: "The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence." Vi kan inte veta något, varken jordens form eller om Gud finns. Men det ger oss inte skäl att avstå från att acceptera vissa saker, såsom att jorden är en planet eller att Gud inte finns. Det får pusslet att gå ihop, och man får inte vara sämre än att man kan ändra sig, ifall nya fakta skulle komma fram. Skulle det visa sig att Gud trots allt finns, har vi förmodligen haft fel om allt - med en magisk spelare på bordet, är precis allting möjligt.

lördag 8 oktober 2016

Fem år med Commoflage!

Exakt idag är det fem år sedan podcasten Commoflage hade premiär. I dagens jubileumsavsnitt pratar vi om våra forna Commodore 64-hjältar. Lyssna här, mycket nöje!


Och förresten, du har väl inte glömt att Radio Houdi gör en live-inspelning nu på onsdag?

tisdag 4 oktober 2016

Humanisterna kommenterar Svenska kyrkans medlemsvård

Med anledning av att Svenska kyrkan irriterats över den nya digitala tjänsten för att säga upp sitt medlemskap, har Humanisterna gjort ett officiellt uttalande som innehåller fyra påståenden. Dessa är:
Det är etiskt problematiskt att Svenska kyrkan registrerar små barn (i samband med dop) som medlemmar i organisationen. Att barnen inte heller tillfrågas om de vill kvarstå som medlem när de blir vuxna och börjar betala medlemsavgift gör problemet ännu allvarligare. 
/// 
Det är olämpligt att staten hjälper Svenska kyrkan att gratis inkassera medlemsavgiften via skattsedeln. 
/// 
Det är för många oklart vad medlemsavgiften till Svenska kyrkan används till. 
/// 
Kyrkans reaktion på den nya internettjänsten är förvånande och inte särskilt konstruktiv.
Att det finns en enkel app för att gå ur en kyrka man ändå aldrig har velat vara med i är bra, och att kyrkan i fråga bråkar är patetiskt. Eftersom man självklart inte ska vara medlem i en församling vars teologi man inte delar - en majoritet av Svenska kyrkans medlemmar är ateister - så kan man alltid prova den traditionella metoden om inte utträdet med den nya tjänsten godtas. Det sker till priset av ett frimärke.

1. Besök uturkyrkan.se. Sök reda på din församlingsadress.

2. Fyll i formuläret och skriv ut det på papper. Signera.

3. Skicka det till din församling.

Förresten, medlemskap i Humanisterna kostar inga tusenlappar per år - endast 365:-. Fyll i ditt personnummer och din e-postadress, sen är det klart!

måndag 3 oktober 2016

Vad är ett religiöst anspråk?

Det finns olika typer av anspråk. Vetenskapliga anspråk säger något om hur den naturliga världen ser ut, och religiösa anspråk säger något om våra föreställningar om en värld som kanske inte finns på riktigt. Både den som hävdar att avståndet mellan jorden och månen är 384392 meter i snitt och den som hävdar att han har ett marsvin hemma i köket, gör anspråk på att beskriva någon form av objektiv verklighet - alltså en verklighet som inte påverkas av kultur, hudfärg, religion, etnicitet eller nationell tillhörighet.

Den som hävdar att Jesus uppstod från de döda på tredje dagen, gör generellt sett inte ett vetenskapligt anspråk, utan ett religiöst anspråk. Han beskriver en värld som inte är tillgänglig för andra att titta in i, som är subjektiv - inte alla har en religion, olika människor har olika religioner och olika människor gör olika religiösa uttolkningar. Religiösa anspråk är alltså inte sanningsanspråk i någon rimlig bemärkelse. Man kan förvisso tro att Jesus verkligen uppstod från de döda på den tredje dagen, men man levererar inga rimliga skäl att tro - man tror ändå. De som tror på något övernaturligt, som t.ex. att Jesus har uppstått från de döda, brukar beskriva att det snarare handlar om en förhoppning som man förhåller sig till.

För om man påstår att Jesus uppstod från de döda, och verkligen menar att en person har varit död i tre dagar och sedan återfått livet, så gör man rent tekniskt ett vetenskapligt anspråk. Om Jesu uppståndelse är verklighet på samma sätt som månens kretsande runt jorden, är båda fenomenen naturliga. Att åberopa en övernaturlig upphovsman - Gud - förändrar inte det faktum att fenomenen existerar i en objektiv verklighet, som bäst beskrivs av naturvetenskapen. Man kan inte både hävda att ett anspråk är icke-vetenskapligt och verkligt.

För det som egentligen utmärker ett religiöst anspråk är att det är falskt. Religiösa personer kan gladligen använda vetenskapliga argument för att legitimera sina föreställningar om världen, eftersom det ger just legitimitet. Religiösa personer kan argumentera genom att hävda att det finns gudstroende vetenskapsmän, eftersom det ger legitimitet. Samtidigt kan skapelsetroende människor kalla evolutionsteori, alltså den vetenskapliga förklaringen till arternas mångfald, för religion. De gör så, för att de inte tror på den. Religiösa anspråk är nämligen falska anspråk.

Att kompromissa genom att kalla Jesu återuppståndelse för t.ex. ett metafysiskt anspråk duger inte, för i alla andra domän än den religiösa, finns krav på logisk konsekvens och noggrannhet. När den teoretiska fysikern Lawrence Krauss blev kritiserad från religiöst håll för boken "Ett universum ur ingenting" svarade han att den enda definitionen av ingenting som teologer accepterar är det som endast Gud kan skapa ett universum av - och teologer är experter på ingenting.

onsdag 28 september 2016

Den sedvanliga dragkampen om skolans syfte

Igår berättade Expressen om rektorn som påstås vilja "införa religionsförbud". Innan du utbrister i ett spontant "äntligen!" kan det vara bra att veta att Skolinspektionen inte är speciellt nogräknade av sig i sin kritik.
"Det kommer en ny rektor till skolan i början på januari. Han har berättat för personalen på ett möte att det kommer att råda nolltolerans mot religion på skolan. Eleverna kommer inte att få be på skolan. Ska de be får de lämna skolområdet", står det i en tjänsteanteckning från Skolinspektionen.
Det rektorn har sagt är att man exempelvis inte får "gå från lektionen för att be fredagsbön [men] ett förbud mot att be går ju inte." Och vidare att det kan "vara mer eller mindre lämpligt var och när man ber." Vi har alltså att göra med den sedvanliga dragkampen om skolans syfte, som ständigt pågår mellan religiösa och skeptiker.

För att förstå Skolinspektionens tjänstemans oförmåga att se saker för vad dem är, vill jag påminna om förra årets debatt mellan Humanisternas ordförande Christer Sturmark och Anita Goldman (som tror på Gud) om religionsfrihet för barn.
Tänker sig Humanisterna ett idéernas smörgåsbord eller ett livsåskådningarnas Ikealager där barnet skall välja det mest tilltalande? Skolan blir temat också när DN:s ledare tar upp ämnet (11/5). Här handlar det om laestadianska skräckexempel, om rätt till simundervisning, och så vidare. Man är på trygg hemmaplan, så att säga. Ett verkligt samtal om religion och livsåskådning kanske blir för genant och krävande.
Det måste ju vara något konstigt med en organisation - Humanisterna - som vill att man ska få välja sin religion. Valfrihet blir ju lite som en Ikeakatalog! Vi ska tänka att religion är större än så, att religion är heligt. Och visst, om man väntar med att introducera sin religion för barnen till dess att de utvecklat en förmåga att kritiskt bearbeta religionen, kommer barnet förmodligen bli ateist. Och det vill man ju inte! Av Goldmans replik framgår ju att det är ateister som står för utseendehetsen och för överkonsumtionen. Vi har att göra med ett deluxepaketet med förutfattade meningar.

Lite mer sansade kritiker mot skeptiker brukar ondgöra sig över att vi anser att man inte överlever sin död. Alltså, att våra kroppar faktiskt behövs. Den kritiken träffar oss korrekt, men sen kan kritikern ändå vara felaktig, trots att den är träffande. Goldmans däremot, skjuter på måfå.

Konflikterna mellan kunskap och tro, stannar inte vid problematiken som uppstår när lektionstid och bönetid sammanfaller, men detta är inget problem när vi har rett ut prioriteringarna, vilket kan vara nog så svårt. Vad är t.ex. den största orsaken bakom sexuella övergrepp, kvinnofientliga religioner eller en leksaksbrandbil?

söndag 25 september 2016

Radio Houdi 180

Idag pratar vi vikingar, tv-licens, gitarrspel och granskningsnämnden i Radio Houdi. Lyssna här, mycket nöje!

lördag 24 september 2016

Det svåraste ordet är "ateist"

13/8 skriver Andreas Ekström i Sydsvenskan att vi behöver mindre religion, inte mer. Som svar skriver Micael Grenholm 27/8 att det är ateism som vi behöver mindre av. Jag kommenterar Grenholms text 28/8 blott genom att rätta de sakfel om ateism som han lägger på bordet. Därefter replikerar Grenholm (22/9) - jag ("Andreas Hellström", alltså Anders Hesselbom) omdefinierar ateism till att betyda frånvaron av gudstro - det är därför jag har fel. Jo, detta är på riktigt.
"Detta sätt att resonera är vanligt bland ateister. Populära amerikanska ateistiska sidor såsom American Atheists och The Secular Web argumenterar för att ateism inte ska definieras som tron att Gud eller gudar inte finns, utan det är avsaknaden av tro som karaktäriserar ateismen."
Alltså, att a-teism skulle betyda "utan Gud (Teos)".

Men det är alltså, enligt Grenholm, inte frånvaron av gudstro som definierar icke-tro på Gud - i så fall vore ju alla som inte tror på Gud ateister: Stenar, bäbisar och marsvin.
"Att definiera ateism som avsaknad av tro på Gud kallas för den breda definitionen av ateism."
Ateism betyder "utan Gud", och den mest inkluderande definitionen av ateism är "någon som inte tror på Gud", vilket självklart inte passar allas agendor eller världsbilder. Låt oss betrakta problematiken utifrån:

Jag har min kunskaps källa i vetenskapen. Jag är en vetenskaplig skeptiker*, och anser därför att grundlösa påståenden, som t.ex. X, är påhitt. Och givet att X är påhitt, är a-X (utan X) en norm. Alltså, eftersom jag inte tror på enhörningar är jag a-enhörningist (utan enhörningar), och eftersom jag inte tror på Gud (teos) är jag a-teist (utan gud). Mina grundantaganden är två: Att yttervärlden existerar, och att vi kan lära oss något om hur yttervärlden fungerar genom att studera den. Teistens (motsats till a-teistens) grundantagande är: Gud finns.

Antagandet att Gud finns följer inte till någon form av vädjan till logik eller konsistens - en allsmäktig Gud kan göra vad tusan han vill, helt utan att ta hänsyn till naturen, naturens lagar, logiken eller logiska implikationer. Det är därför premissen att Gud finns landar så väl hos samhällets begåvningsreserv. Dessa två postulat står helt enkelt väldigt långt ifrån varandra.
"Enligt denna definition är agnostiker, katter och stenar alla ateister eftersom de saknar tro på Gud."
Rent teknist är katter och stenar a-X, där X skulle kunna vara tron på tandfén, tron på gudar, tron på Oden, tron på Merkurius och tron på spöken. Utanför det ganska orimliga postulatet att "Gud finns" bedöms varje föreställning utifrån hur skälen formuleras och vilka data som rimmar med påståendet som görs. Det innebär jag kan ifrågasätta Grenholms agenda och partiskhet, helt utan att lägga några nya påståenden på bordet.

Grenholm presenterar alltså ett klagomål, men inte något argument, vilket i sig självt är en ledtråd för den som verkligen är intresserad av att komma så nära en sanning som möjligt är.

*) Vetenskaplig skepticism är ett förhållningssätt där man ifrågasätter giltigheten i påståenden om den objektiva verkligheten som saknar empiriskt stöd.

fredag 23 september 2016

Förhållandet till ateism


Repost från 2010. Stort tack Tommy Deile för musik.

onsdag 21 september 2016

Föreläsning om Commodore 64

Tisdagen den 27 september kl. 18:00 bjuder ABF i Örebro på en föreläsning om Commodore 64, i ABF:s lokaler på Fredsgatan 18 i Örebro.
Commodore 64 är fortfarande världens mest sålda hemdator, och trots att det gått 34 år sedan den introducerades på marknaden, släpps fortfarande nya spel till systemet, som fortfarande imponerar när det gäller grafik och ljud. Commodore 64 slog inte bara konkurrenterna Sinclair, Texas Instruments och Atari på fingrarna under 80-talet, utan lyckades överleva dem alla. Vad var det som gjorde att just Commodore 64 engagerade så många användare, programmerare, grafiker och musiker? Vad kunde datorn som inga andra system klarade av? Och vad är det som fortfarande lockar med just Commodore 64?

Föreläsare är Anders Hesselbom som har varit hemdatoranvändare sedan 1982 och idag är en inbiten programmerare och Commodore-entusiast. I denna föreläsning berättar han varför just Commodore 64 sticker ut i jämförelse med andra system.

Hörselslinga finns.
Fika finns till försäljning
Facebook-event finns här. Föreläsningen är gratis och öppen för allmänheten. Välkommen!

söndag 18 september 2016

Min bikini?

Sveriges radio rapporterar att Uddevalla kulturskola inte vill att elever ska klä sig "objektifierande" på sina danskurser. Det beskrivs inte närmare, men det handlar om att man inte får visa hud. Och man törs knappt tänka på vad som rör sig i huvudet på en person som betraktar hud som objektifiering. Ju mindre hud desto bättre? Burkini?

Givetvis är det inte bättre att tvinga av någon sina kläder än att tvinga på någon kläder. Vill man skyla sig, så ska man få skyla sig. Och om kulturskolan i Uddevalla, inför eleverna, betraktade det som normalt att inte alla ser lika dana ut, skulle man inte bara motverka styrningen av kläder, utan även göra eleverna en tjänst beträffande rustning inför framtiden i vuxenvärlden.

Personligen har jag inga problem att sympatisera med det burkini- och hijab-försvar som (bl.a.) kommer från Humanisterna. Det är inget snack om att hijabens existens handlar om objektifiering av kvinnokroppen, och jag erkänner fullt ut att plagget symboliserar kvinnoförtryck, men det finns ingen koppling mellan att man inte gillar något, och att man vill förbjuda det. Att låta idéer mötas och prövas mot varandra räcker gott. Förbud är aktuellt först när andras frihet begränsas, eller möjligtvis när den egna eller andras säkerhet äventyras. Apropå förbud så är det t.ex. inte tillåtet att inte tro på Gud i Saudiarabien. Och Frankrike var givetvis helt fel ute när de kriminaliserade burkini - att kriminalisera ett förtryck, är att byta ett förtryck mot ett annat, och om vi liberaler har rätt, så framkommer det på våra argument - inga förbud behövs.

Och varför skulle t.ex. iranska kvinnor vilja visa sitt hår? Sedan Irans islamiska revolution på slutet av 70-talet, har en kvinnosyn som liknar Uddevalla kulturskolas varit ett påbud. Och efter nästan 40 år, har påbud blivit norm. Och när det är norm att inte visa sitt hår, så vill man inte visa sitt hår. Rätt väg framåt, är att leva och låta leva. Det bästa man kan göra är att inte själv använda burkini eller hijab, inte att förbjuda det.


Inte heller i den nordeuropeiska kultur som jag själv antas tillhöra, lyder män och kvinnor under samma koder när det ska badas. Sedan början av 90-talet är alla spår av det frigjorda 80-talet som bortblåsta, och det finns inget intresse av att åtgärda detta genom att kriminalisera de extra plagg som kvinnor använder, som män slipper använda - vi kan bada topless. Skulle någon starta uppropet #MinBikini, skulle jag förmodligen stötta det, precis som jag stöttar #MinHijab. Och #MittKors.

Radio Houdi 179

Denna vecka trollar vi fram både rekommendationer och tokiga bibelord. Lyssna här, mycket nöje!

onsdag 14 september 2016

Auktoriteter säger att religiös skola är bra

Idag publicerar DN en debattartikel med 23 underskrifter som hävdar att religiösa friskolor, trots allt, är något bra som bör få finnas, och att det är kränkande att deras värdegrund är att ifrågasätta. Personligen misstänker jag alltid att det finns någon form av dold agenda när man inte riktigt nöjer sig med att driva friskola, utan att man driver friskola med (någon form av) religiös profil. Det rimmar hemskt illa med ambitionen att vara sekulär, och att vara så objektiv som möjligt. Om ambitionen är att vara objektiv, behöves ingen kristen profil - då skulle religionen kunna vara personalens och/eller elevernas fritidsintresse. Detta skriver jag samtidigt som vi sett att de skolor som undervisar i kreationism istället för (eller som komplement till) biologi, är just religiösa.

De 23 undertecknades lämplighet att över huvudet taget ha ett akademiskt jobb ställs på sin spets då texten som skrivits under har följande formulering:
Liberalerna anser att denna värdegrund ska vara sekulär. Felslutet här är att många som själva tillhör denna sekulära trosuppfattning uppfattar sig själva som neutrala, medan den i ett pluralistiskt samhälle de facto är en livsåskådning, en bland många.
Att en skola är sekulär, innebär att den inte är religiös. En sekulär skola kan givetvis vara partisk i både den ena eller den andra frågan, men en religiös skola, såsom t.ex. en kristen skola, är per definition partisk - det är partiskheten som ska locka föräldrar att sätta sina elever i den skola man anser passa. Men om man kallar sekularism för en trosuppfattning, så har man tänjt på betydelsen alldeles för långt. Att vara sekulär säger något om förhållandet till religiös tro, och sekularism är inte någon tro på samma sätt som väljarkåren inte är något riksdagsparti. Detta är ett alarmerande uttryck för att det är produkten av en religiös utbildning som gått till verket och skrivit debattartikel, som en demonstration av sin egen olämplighet. Dumheten fäller krokben på sig själv! Det är inte helt självklart att religiösa friskolor ska förbjudas, men debattartikeln i fråga får mig att allvarligt fundera på saken.

söndag 11 september 2016

Radio Houdi 178

John och jag går på Apple-event och jag tror att alla hittar något att vara kränkt över i veckans Radio Houdi! Lyssna här, mycket nöje!