torsdag 30 oktober 2014

Påven Franciskus är en pseudovetenskaplig crackpot

Den Katolska kyrkans bild av människans ursprung illustreras så vackert av Michelangelos målning "Adams skapelse" i Sixtinska kapellets tak. Catholic Answers skriver som bekant att en katolik inte under några omständigheter får acceptera den vetenskapliga förklaringen till arternas mångfald (och således människans ursprung) eftersom den är ateistisk, men kan se mellan fingrarna på någon form av teistisk evolution, förmodligen för att teistisk evolution inte är vetenskap.


Vi vill ju så gärna att påven ska vara en förebild, så varje gång han säger något, gör vi välvilliga tolkningar och applåderar hans visdom. The Independent rapporterar att Franciskus uttryckt något förvirrat pseudovetenskapligt trams som avviker från traditionell skapelsetro, och därför bör hyllas för sin vetenskaplighet. "[Gud] skapade människor och lät dem utvecklas enligt de interna lagar han gav var och en för att nå uppfyllelse." Alltså typ teistisk evolution. Normalt blir skitarga när en charlatan pladdrar om vetenskap, men med tanke på hur lite vi förväntar oss av en påve och hur gärna vi vill att påven ska har rätt åsikter i vetenskapliga frågor, är allt som avviker från Bibeln att betrakta som ett framsteg.

(Det är svårt att inte dra på mungiporna när man läser påvens konstaterande att Gud inte använder trollstav. Det framgick ju redan på Michelangelos målning, och är således gamla nyheter!)

Jerry A. Coyne riktar strålkastaren mot elefanten i rummet: Påven vet inte ett skit om varken evolution eller vetenskap i allmänhet. Skulle vi beskriva evolution på samma sätt som påven på t.ex. Evolutionsteori.se, skulle vi få varenda evolutionsbiolog i hela landet efter oss. Coyne skriver:

"Låt oss inse fakta: Evolution som styrs av Gud eller planerats av Gud representerar inte en vetenskaplig syn på evolutionen. Inte heller är evolutionen som gör människan unik i kraft av en odefinierbar själ, eller innehavet av endast ett enda par föräldrapar. Vatikanens syn på evolutionen är i själva verket en oäkta avkomma mellan biblisk kreationism och evolutionsteori, som inte ens Franciskus egna gäng köper: 27 procent av amerikanska katoliker förkastar evolutionen helt, till förmån för särskild skapelse."

Och samtidigt som 27% förkastar evolutionsteorin, går det tydligen bra att tro på betydligt svagare hypoteser som t.ex. föreställningen att vi har en själ, att Gud finns eller att Jesus återuppstod från de döda. Och jag uttrycker mig försiktigt när jag säger att dessa hypoteser är "betydligt svagare".

söndag 26 oktober 2014

Richard Dawkins visar sig från sin allra bästa sida

Richard Dawkins meningsmotståndare brukar stanna upp när Dawkins hanterar religiösa dogmer som om de vore vilka grundlösa hypoteser som helst. Det främsta klagomålet handlar om bristen på respekt. Om jag får vara så pass fräck så att jag försöker representera mina meningsmotståndare - något jag dristar mig som före detta medlem av gruppen:

Religion är inte vetenskap, och ska därför inte hanteras som sådan. Religiös tro är inte objektiva sanningsanspråk, utan personliga, och ska därför inte hanteras som objektiva sanningsanspråk.

Jag har mina skäl att vända ryggen mot dessa argument. Om man som skeptiker verkligen inte betraktar religion som vetenskap, betraktar man således religiösa anspråk som opålitliga. Både vetenskapsmän som tänker vetenskapligt och lekmän som tänker kritiskt, är överens om att själva syftet med vetenskap är att öka sannolikheten att anspråken i fråga är korrekta. Det finns alltså en direkt konflikt mellan tro och vetenskap, och den som hävdar något annat gör det för att skydda föreställningar man är ovillig eller oförmögen att överge.

Men Richard Dawkins är en mycket bättre människa än vad jag någonsin kommer att vara. Här samtalar han med en skapelsetroende kristen under en timme, som om han vore en jämlik. Båda sidor ger varandra nödvändig tid för att utveckla sina argument. Mycket nöje!

fredag 24 oktober 2014

Fundamentalist?

För ett par timmar sedan satt jag på tåget hem till min kära hemstad efter en veckas jobb i Kungliga Hufvudstaden, och utnyttjade tiden till att kritisera antiabortrörelsen. Orsaken var SHRLs försök att utnyttja Drottning Silvia och Uppsala universitets namn till sin fördel. I kritiken tog jag spjärn mot Bibeln, vilket man som bekant inte får göra.


Detta ledde (givetvis) till protester. Den som tror att det som står i Bibeln är sant, och om jag kritiserar någon med utgångspunkt att gudstroende tror detta, så borde jag vara bokstavstroende?

Nej.

Det finns lika många uppfattningar om rätt och fel tro som det finns troende, och den som reagerar på argument som tar spjärn i bibelord är inte den som tror på dem, och således inte fundamentalisten. Denna typ av reaktioner mot religionskritik gör nämligen en felaktig generalisering: Den som kritiserar ett religiöst fenomen tror att det religiösa fenomenet är allmängiltigt. Detta är kort och gott fel, eftersom man både kan vara medveten om det breda utbudet av tolkningar och kritisera någon av dessa tolkningar.

Jag ogillar att sätta etiketter på mina medmänniskor, men om jag var tvungen att beskriva sådant som utmärker bokstavstro, så måste det handla om den som tror. Om den som tror något konstigt, något som vi rent förnuftsmässigt vet inte stämmer. Något som har en religiös urkund som sin enda källa, typ Bibeln. Om vi accepterar den definitionen, kan vi konstatera att följande personer är bokstavstroende:

- Den som tror att Jesus har funnits på riktigt.

- Den som tror att Jesus var Guds son.

- Den som tror att Maria var jungfru.

- Den som tror att Jesus återuppstod på tredje dagen.

Och så vidare. Inte den som kritiserar något som står i Bibeln.

Abortmotståndarna har inte Gud på sin sida

En organisation som representerar antiabortrörelsen, Scandinavian Human Rights Lawyers, försökte vinna lite legitimitet genom att dela ut ett pris till drottning Silvia i Uppsala universitets lokaler. Silvia var vaken nog att dra öronen åt sig och kolla upp Scandinavian Human Rights Lawyers när kritiken kom in (Eva Franchell, Aftonbladet 10/10) och fattade det enda rimliga beslutet, nämligen att tacka nej.

I Uppsala universitets pressmeddelande från 12/10 står att "fokus blivit ett helt annat och skymmer huvudfrågan", vilket man lugnt kan säga är ett försiktigt uttalande.

Eftersom abortmotstånd är ett irrationellt tillkortakommande, är det alltid religiösa krafter som ligger bakom. Och mycket riktigt skapade detta irritation hos just kristna abortmotståndare. 18/10 gnäller Stefan Gustavsson och Thomas Idergard på SvD Brännpunkt över "åsiktmonopol". Som lök på laxen frågar de sig om Moder Teresa skulle vara välkommen som föredragshållare idag, vilket är en extremt verklighetsfrånvänd kommentar! Antingen odlar Gustavsson och Idegard myten om Moder Teresas godhet inför sig själva, eller så sympatiserar de med hennes gärningar. Båda är skandal.

Inte ens Gud ställer sig bakom antiabortrörelsen. Tvärt om, han betraktar mord på gravida kvinnor som en lämplig tillrättavisning (4 Mos 31:17), vilket givetvis avbryter graviditeten. Man skulle istället kunna tänka på en befruktad äggcell som ett barn, men barn behandlas extremt avslappnat av Gud. Att tvinga någon att helt enkelt äta upp sina barn är ett straff som Gud gillar att utfärda (Jer 19:9), och alla vet ju att sann lycka återfinns genom att krossa sin fiendes spädbarn mot klipporna (Ps 137:9).

Abortmotståndet handlar snarare om familjeromantik. Och vissa människor är beredda att offra kvinnans rätt till sin kropp till förmån för sina romantiska föreställningar. Dock ingen som är värd att ta på allvar. Tack Silvia!

Uppdatering 2014-10-25: Ovanstående text resulterade i en anklagelse om bokstavstro.

onsdag 22 oktober 2014

Våld är dåligt även med de bästa intentionerna

Först och främst vill jag deklarera att jag är antirasist. Men det beskriver inte något annat än ett ställningstagande, det säger inget om mitt generella agerande. Det finns antirasister som provocerar fram gräl när de anser sig bevittna något som inte är antirasistiskt, som t.ex. när en polis pratar med en mörkhyad. Men även det måste få ske, eftersom tillgången till polis är en rättighet som gäller oavsett hudfärg och oavsett om antirasismens aktivister blir provocerade av det. Riksdagsledamoten Hanif Bali påstår t.ex. på sin Facebook-sida senast idag att antirasister bryter in redan när han samtalar med polis, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Polisen finns till för alla, och Bali betalar skatt som alla andra. Balis budskap är ganska politiskt och ganska dömande, men han har onekligen en poäng.


Så även om jag står på antirasisternas sida (givetvis), bör man inte berusa sig på föreställningen om sin egen godhet, eftersom det alltid slutar med att man försvarar ett bedrägligt beteende. Antirasister som angriper polisen, gör samma tankevurpa som den kristna antiabortrörelsen. "Vi har ju rätt!"

tisdag 21 oktober 2014

Skuggfolket är på frammarsch

Om du inte vill besöka Aftonbladets nättidning, klicka inte på bilden nedan. Bl.a. Linda Strand Lundberg har postat en skärmbild från Aftonbladet som visar hur ett antal engelsktalande personer blir uppjagade över bild som de anser föreställer skuggfolket.


Efter klippet sitter fyra personer och säger hur otäckt det är när det är otäckt. Man skulle ha kunnat riva ner dårarna! Man skulle åtminstone kunna ställa en kritisk fråga, även om den vore så enkel fråga som hur man på en enda bild kan särskilja skuggfolk från grådvärgar. Men icke. Det finns pengar att tjäna på vilken idiot som helst, och vilken vidskepelse som helst.

Från ateist till kristen

I en knapp timmeslång föreläsning som Robert Leonardi påvisade för mig, berättar dr. Holly Ordway om sin resa från ateist till troende. I sitt tal inleder hon med att ta spjärn mot sin akademiska titel, och när hon nämner sin bok, stryker hon under att beslutet att tro är rationellt. För mig är detta mycket intressant! Jag lämnade min gudstro bl.a. efter att ha konstaterat att evidensen för Guds existens inte håller i jämförelse med anspråken. Dessutom, alla apologeter som uttalat sig i frågan, har antingen varit för vaga, tagit Guds existens på rent önsketänkande eller helt enkelt haft fel.


Ordway tar upp fem frågor, och den första av dem är: Varför var hon ateist från början?

Jag saknar frågeställningar i stil med bästa argumentet att tro, bästa beviset för att trossatserna är korrekta, och så vidare. Men Ordway svarar på första frågan genom att säga att hon inte sett övertygande argument, vilket får mig att släppa min guard en aning. Sedan går hon igenom andra skäl till ateism som hon känner till: En ateist kan vara en gudstroende person som inte vill tro. Det kan vara en gudstroende som hatar Gud, o.s.v. Ordway förtydligar att det är en annan fråga att närma sig dessa personer, och betonar att inte alla ateister är gudstroende som hyser agg mot Gud. Därefter nämner hon att åberopande av bristande evidensläge är ett legitimt skäl att inte tro på Gud. Den som inte anser att evidensen är tillräckligt goda, har förvisso fel, men har ändå ett legitimt skäl att inte tro.

Därefter tar hon upp att hon exponerats ensidigt. Hon nämner att familjen inte praktiserade religion, och att universiteten favoriserar vetenskap. Sedan konstaterar hon att kunskapen om Bibeln är för låg, både bland kristna och ateister. Inte heller kristna är speciellt kunniga om kristendom. Ordway definierar tro som substansen av vetbara men icke synliga ting. Tro är alltså som kärlek i en aspekt, och hon exemplifierar genom meningen "jag vet att min familj älskar mig, men jag kan inte se kärlek på något mätbart vis". På samma sätt upplever man Kristi närvaro, utan att kunna se den.

Det stora problemet med Ordways föreläsning är att man inte kan stanna vid denna liknelse. Om nu Kristus är som kärlek, alltså osynlig men något vars existens man ändå accepterar, måste man fråga sig varför vi anser att kärlek existerar?

Anser vi oss ha skäl att tro att kärlek existerar för att kärlek är som Kristus, alltså något omätbart som vi ändå tror på? Den som svarar ja på den frågan, kommer ha en fantastiskt givande timme tillsammans Holly Ordway. Men jag hävdar att vi accepterar kärlekens existens eftersom vi har konkreta skäl att göra detta, vilket innebär att om Kristus är som kärlek på denna punkt, skulle det ha funnits konkreta skäl även där. Jag måste således konstatera att inte heller denna dag, blev dagen då jag fick höra ett förnuftigt apologetiskt argument.

Titta gärna på föreläsningen i sin helhet på YouTube.

Pekgul och Bah Kuhnke kommenterar

Idag på Dagens Industris debattsida kommenterar Nalin Pekgul reaktionerna på hennes kritik bostadsminister Mehmet Kaplan. Det kanske mest anmärkningsvärda är kristdemokraten Sara Skyttedals krav på muslimers tacksamhet till Sverige, som Pekgul bemöter tjusigt.

Och igår tog Alice Bah Kuhnke avstånd från uttalandet om Jesus som förebild i alla val. För det första så vet hon inte om hon sagt så, och för det andra så avsågs aldrig politiska beslut. Bra! Men i farten så nämner hon vissa tror på AIK men att hon tror på Gud. Visst, jag fattar. Att tro på mytologiska väsen ska inte betraktas som konstigare än att tro på AIK. I beg to differ.

fredag 17 oktober 2014

På söndag vet vi om Gud finns

Uppsalahumanisternas ordförande Anders Martinsson debatterar Guds eventuella existens med fysikern och filosofen David Kärrsmyr, där Martinsson är mot och Kärrsmyr är för. Alltså, Martinsson försvarar hållningen att det saknas anledning att tro att Gud finns och Kärrsmyr försvarar hållningen att det finns tillräcklig anledning att tro att Gud finns.

En debatt om Guds existens kan innehålla precis vad som helst. Först måste man fråga sig vilken Gud man debatterar, och hur man definierar denna Gud. Detta är främst ett bekymmer för Kärrsmyr, eftersom Martinsson kan falla tillbaka på nollhypotesen. Det korrekta svaret på frågan "finns Gud?" är ja om Gud definieras som kärlek, då kärlek är ett tillstånd vi kan beskriva och identifiera. Svaret är ja om Gud definieras som en karaktär i Bibeln eller som allt. Ingen av dessa definitioner av Gud placerar ateister och teister på olika sidor i debatten, eftersom man kan vara ateist och erkänna att Bibeln har en massa karaktärer, där några av dem är gudar. Det går utmärkt att vara ateist och tro att kärlek finns, möjligtvis med den lilla skillnaden att vi ateister sällan kallar kärlek för Gud.

Man kan nästan säga att Martinsson begår ett misstag om han definierar Gud. Om Martinsson ger ett exempel på vilken Gud han inte tror på, kan Kärrsmyr tolka det som att Martinsson syftar till att beskriva den Gud som Kärrsmyr tror på, vilket då skulle vara en missrepresentation. Ateisten kan ju ha beskrivit en Gud som inte heller teisten tror på. Monoteister påstår att det endast finns en Gud, men eftersom det finns fler* gudsbilder än det finns gudstroende, är det teisten som ska göra beskrivningen, inte ateisten.

Jag tänker inte åka till Uppsala för att få reda på om kanske Gud finns. I princip alla fenomen som först tillskrivits någon gud, har visat sig bättre kunnat förklaras bättre av vetenskapen. Därför bedömer jag det som ganska osannolikt att Guds sista anspråk är korrekta. Vi vet idag att Gud inte skapade mannen av lera och att Gud inte orsakade någon syndaflod, men vissa apologeter påstår fortfarande att Gud är moralens upphovsman, är en agent som skapar en närvarokänsla i den troendes hjärna och är en kompletterande (alt. bakomliggande) kraft till darwinismen i den evolutionära process som gett oss människan. Tanken på att Gud kanske finns är så orimlig så att den är ointressant, men jag älskar debatten! Hur kommer Kärrsmyr att välja att försvara Gud?

Vilka argument kommer vi att få höra, och vilka av dessa är nyutvecklade av Kärrsmyr? Och vilka argument anser Kärrsmyr vara för tunna för att leverera? Och Martinsson, som saknar egen bevisbörda, kommer han kunna svara? För även om Gud givetvis inte finns på riktigt, kanske Kärrsmyr ställer Martinsson svarslös, och vinner debatten, trots att Kärrsmyr är den som har den svåra uppgiften i debatten. Och riktigt tjusigt kan det bli när ateisten utvecklar positiva argument för antagandet att Gud inte finns, det är trots allt inte det lättaste!

Jag hoppas att vi ses i Uppsala nu på söndag 19/10 kl. 15:00 i K-salen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12. Det är fritt inträde till evenemanget.

*) Några gudsbilder har beskrivits av antiteister som givit exempel på gudar de inte tror på.

onsdag 15 oktober 2014

Mehmet Kaplan: Några länkar

Jag har tidigare skrivit om den nya bostads- och stadsutvecklingsministern Mehmet Kaplans mycket tvivelaktiga åsikter. Häromdagen levererade Nalin Pekgul en insiktsfull kritik mot bl.a. Kaplans yttranden i turkisk media och påstådda dolda agenda. SvD kommenterar här. Kaplan själv säger att kritiken är löjeväckande, vilket är en rimlig reaktion från en person med hans värdegrund. Till DN säger Kaplan att han inte kan bevisa att han inte har någon dold agenda, men det finns ingen anledning att tvivla, eftersom han inte kan ta avstånd från sina påståenden. I en radiointervju säger Kaplan efter påtryckningar att han inte är islamist. Om han får säga det själv. Aje Carlbom summerar läget i Dagens Samhälle.

Dåliga försök att legitimera religion, del 90 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den nittionde.

Apropå Intelligent Design har Richard Dawkins sagt att vi kan vara skapade av utomjordingar.

Ja, detta låter onekligen tokigt. Eftersom vi troligen inte är skapade över huvudet taget, är vi således inte är skapade av några utomjordingar. Om vi skulle snubbla över data som kan tolkas som att vi kanske trots allt är skapade, är det fortfarande osannolikt att utomjordingar både designar och planterar liv på planeter. Så varför säger den annars mycket kunnige Richard Dawkins att vi kan vara skapade av utomjordingar? Denna märkliga konversation mellan Ben Stein och Richard Dawkins utspelar sig i den kreationistiska propagandafilmen "Expelled: No Intelligence Allowed", där Stein är programvärd:

Ben Stein (BS): Vem skapade himlen och jorden?

Richard Dawkins (RD): Varför använder du ordet "vem"? Du begår omedelbart petitio principii genom att använda ordet "vem".
BS: Så hur blev den skapad?

RD: Genom en väldigt långsam process.

BS: Hur började det?

RD: Ingen vet hur det började. Vi vet vilket slags händelse det handlade om för att livet skulle uppstå.

BS: Vilken då?

RD: Med ursprunget av den första självreplikerande molekylen.

BS: Hur kunde det inträffa?

RS: Som jag sa, vi vet inte.

BS: Då du har ingen aning om hur [livet] började?

RS: Nej, det har ingen.

BS: Ingen? Hur tänker du om sannolikheten att Intelligent Design kan förklara en del aspekter av genetiken eller evolution?

RS: Kanske så här: I ett tidigare stadium av Universum kan en civilisation ha utvecklats, förmodligen genom någon darwinistisk princip till en väldigt hög nivå, designade en livsform som de planterade på den här planeten. Det är en möjlighet, en spännande möjlighet. Man skulle kunna hitta evidens för detta genom en signatur i de biokemiska detaljerna. Den designern kunde vara en högre intelligens från någonstans i Universum. Men den designern skulle själv ha varit resultatet av någon process, den skulle inte ha kunna börja existera från inget.

Från detta kommer Ben Stein till slutsatsen att Richard Dawkins inte opponerar sig intelligent design generellt, endast gudomlig design. Dörren till Intelligent Design (ID) är egentligen inte speciellt öppen hos Dawkins, eftersom han inte ser samma problem i evolutionsteorins förklaringsvärde som Ben Stein ser. Men i ärlighetens namn så svarar Dawkins på hur ID skulle kunna se ut om vi vore intelligent designade, och i ljuset av att svaret är hypotetiskt, så är svaret inte speciellt dumt.

Det enda liv som vi vet existerar i Universum, har utvecklats på en planet, successivt från enklare former. Och är nästan helt säkra på att detta liv inte är designat av någon intelligent kraft. Eftersom en hypotes bör innehålla så få grundlösa antaganden som möjligt, är det därför rimligt att en designhypotes förhåller sig till en intelligens som utvecklats darwinistiskt, och låter den vara den skapande kraften. Att försöka tvinga ner gudar och demoner i alla tänkbara kunskapsluckor, är inget som utmärker en seriös hypotes. Situationen vore givetvis annorlunda om det funnits gudar på riktigt, eller om de gudar som finns låter sig detekteras av vetenskapen. Men nu är det inte så. Evolverat liv däremot, finns.

Ben Stein borde uppskatta svaret från Dawkins, eftersom ID-anhängarna verkligen vill att ID ska betraktas som ett seriöst alternativ till evolutionsteorin. Det är t.ex. därför personer som Michael Behe och William Dembski ogärna pratar om Gud i sina artiklar. Men givetvis finns det en dold agenda här. ID-rörelsen har inte gjort någon banbrytande upptäckt som pekar på att vi är skapade, deras mål är redan fastslaget: Vi är skapade, till varje pris. Om vi inte är helt skapade, så är vi åtminstone delvis skapade. Vi är skapade av någon som har en gudomlig plan där vårt nuvarande evolutionära stadium är målet. ID-rörelsens intellektuella kapital är alltså inte kunskap, utan okunskap. Man brukar påminna om hur komplicerade vissa biokemiska detaljer är (del 76), och att vi inte har någon aning om hur livet uppstod. Men Intelligent Design betyder inte Gudomlig Design, och både påståendet om design och antagandet att det finns en gudomlig designer, förblir obevisade, osannolika och irrelevanta för den seriösa vetenskapen.

måndag 13 oktober 2014

Mat kommer från djurriket

Jag kan inte undanhålla er nöjet att läsa denna insändare från en vän av ordning hungrig 14-åring som publicerades i lördagens Nerikes Allehanda:


Alltså, köket får inte bestämma vad som serveras, signaturen känner förmodligen till att man tar intryck från grönsakshetsarna i Livsmedelsverket. Mat med grönsaker i är inte god. Den som vill ha äcklig mat kan själv hälla i grönsaker. Eleverna, som behöver ha sitt energiintag, äter inte äcklig mat. Alltså ska skolmaten istället vara god.

Jag tycker att insändaren är bedårande! Även om jag (givetvis) inte köper argumenten, så är detta rimligtvis skrivet av någon som är initiativrik nog att ta till orda, och med tanke på att skribenten endast är 14 år gammal, så ligger mycket av hemkunskapsundervisningen fortfarande i framtiden. Tack och lov!

Mest av allt hoppas jag att föräldrarna sparar denna insats, kanske ramar in den och ger den i 30-årspresent? Nerikes Allehanda kanske rent av följer upp, och i så fall ska det ska bli spännande att se huruvida kravet att mat endast ska bestå av döda djur, har ersatts med t.ex. kostcirkeln.

Reza Aslan är ohederlig

I onsdags skrev jag att Reza Aslan trixar med fakta för att driva sin agenda. Nu visar det sig att Aslan inte heller kan förhålla sig korrekt till sina meningsmotståndare. Igår publicerade Sam Harris ett exempel där Aslan hanterar meningsmotstånd med ärekränkning, genom att sprida ett modifierat citat och grovt förvränga en åsikt. Det modifierade citatet är verkligen det minsta problemet i denna historia. Läs Harris text här.

lördag 11 oktober 2014

David Silverman mot alla på Fox

I USA har ateister tagit sig friheten att säga hur de på frågan om Gud, vilket alltså betyder att de klampat in på en frihet som många anser vara exklusiv kristen frihet (vilket det givetvis inte är).

Har man något ansvar för sin ateistiska livsfilosofi?

Det finns (förhoppningsvis) ingen som ifrågasätter att den verklighetsuppfattning man besitter, påverkar hur man agerar. Om man verkligen inte tror att några gudar finns på riktigt, kommer det att få genomslag i hur man agerar. Jag är inte helt nöjd med att frånvaron av gudstro, ateism, benämns som en livsåskådning. Ateism är frånvaron av en specifik föreställning, medan t.ex. metafysisk naturalism (som innefattar ateism) är mer av en livsåskådning. Jag kan acceptera påståendet, om vi samtidigt erkänner begränsningen i ordet - den mest inkluderande definitionen av ordet ateism säger mycket lite: Den som inte tror på Gud (eller några gudar över huvudet taget) är ateist. Du behöver inte hata Gud, du behöver inte förneka Gud, och så vidare.

Livsåskådning eller ej, nog gör ateismen avtryck allt. För mig är det lätt att hitta exempel i vardagen där ateismen gör sig märkt. Om jag vill ha något gjort, överväger jag aldrig att be Gud. Om jag gjort någon illa, är det aldrig Gud jag ber om förlåtelse. Det finns förresten givetvis många gudstroende som agerar som om de vore ateister, och endast låter sin gudstro lämna avtryck när de t.ex. befinner sig i en känsla av maktlöshet, i en krissituation, och så vidare. Och så finns det andra som ber till Gud om vad som helst, eller ber för att meditera. Men det viktiga här är att om man ska nämna något som utmärker en ateist, så är det att han inte pratar med Gud, åtminstone inte i tron att något gudomligt väsen varken lyssnar, kan lyssna eller vill lyssna. För tror han att något gudomligt väsen lyssnar, så är han per definition inte ateist. Det finns alltså ett orsakssamband mellan att vara ateist och att inte prata med Gud - det ena följer till det andra. Vi ser även exakt samma typ av orsakssamband när vi tittar på förhållandet mellan att inte tro att det finns något storsjöodjur i Storsjön, och att inte leta efter storsjöodjuret - korrelationen är mycket hög eftersom det ena följer till det andra, om än ej med nödvändighet. Det finns givetvis ateister som pratar med Gud eller praktiserar andra riter, och det finns givetvis dem som inte tror på storsjöodjuret som ändå söker efter det. Men igen, tror man på Gud, är man per definition inte ateist.

För att kunna diskutera andra egenskaper hos ateister, eller andra konsekvenser av en ateistisk livsåskådning, måste man ha förståelse om vilka samband som kan tänkas förekomma. Att två egenskaper, yttringar eller fenomen samexisterar, betyder inte att det ena beror på det andra eller är en konsekvens av det andra. Om vi definierar en grupp av människor genom något som utmärker dessa, t.ex. att de inte tror på någon eller några gudar, och sedan hittar något annat som är sant för denna grupp i högre utsträckning än för befolkningen i helhet, så har vi fortfarande bevisbördan framför oss om vi vill hävda att det ena följer till det andra. Och här kan man inte komma dragandes med något tyckande! Låt oss säga att vi har intervjuat femhundra ateister och kommit fram till att en majoritet av dem inte är speciellt nogräknade när det gäller bordsskick, och vidare att en majoritet av befolkningen i övrigt är noga med sitt bordsskick, vad kan vi då konstatera?

Vi kanske bygger ett resonemang som förklarar den korrelation som vi ser. Det kan kanske vara att ateister inte tror att de kommer att ställas till svars för sitt agerande inför någon Gud efter sin död, och därför kan tillåta sig slafsa med maten lite hur som helst. Men för en ateist kan det finnas andra skäl att uppföra sig. Man kanske vill göra ett gott intryck, man kanske ser ett korrekt uppförande som ett uttryck för respekt, eller så kanske man vill föregå med gott exempel in för andra icke-gudar av andra skäl. Och det som egentligen är relevant här är huruvida ateister anser att en gudafri verklighet legitimerar ett godtyckligt beteende. Annars kan man lika gärna hävda att man glass orsakar drunkning, eftersom glassförsäljning förekommer i korrelation med drunkningsolyckor.

Man har ett ansvar för sin livsåskådning, eftersom den påverkar hur man agerar. Men det är svårt att hitta konkreta problem med just ateismen. Jag har dock sett mycket kritik mot ateism som jag avfärdat på grund av att kritikern inte gjort skillnad på t.ex. leninism och ateism, nazism och ateism eller socialdarwinism och ateism. "Ateismen har orsakat miljoner människors död" kan det heta, med en hänvisning till Lenins ateism och hans agerande, Hitlers ateism och hans agerande eller någon förvirrad representation av darwinismen som man tillskrivit Charles Darwin för att sedan förfasas över dess tänkta konsekvenser. Men ateism leder inte till några negativa konsekvenser. Att inte tro på skogstroll leder inte heller till några negativa konsekvenser. Om man betraktar storskogen som ofarlig baserat på antagandet att det inte finns några skogstroll och sedan slutar sin tid som björnmat, så kan man förvisso säga att trolltro kanske skulle vara en fördel, men att dödsorsaken i själva verket var en konsekvens av bristande kunskap om naturen och dess innehåll. Hade inte religion varit till någon evolutionär fördel, är det inte ens säkert att den skulle ha funnits idag.

Jag är inte ateist av samma skäl som andra, men jag är säker på att många ateister och ex-troende som resonerat över sitt förhållande till övernaturliga fenomen och väsen, delar mina skäl. För det första är det intressant att ha en god förståelse av yttervärlden, vilket jag anser att man erhåller genom riktandet av en hälsosam nivå av skepticism mot påståenden om gudomliga väsens åsikter och attribut, eller blotta existens. Som följd av detta, hämtar jag min tillfredsställelse i kontext som inte kräver några grundlösa postulat, som t.ex. att lyssna på psykedelisk musik istället för att be till Gud. Vi vet ju om att man måste ta Guds existens på tro, eftersom han inte är detekterbar för vetenskapen, endast för troende. För det andra anser jag att det är användbart att ha så korrekt information som möjligt. Om något inte verkar förhålla sig så som jag hade förväntat mig eller hoppats, så vill jag tro att jag är öppensinnad nog att anpassa min uppfattning istället för att generera ad hoc-teorier för att skydda mina föreställningar. "Om Gud inte kan detekteras, kanske han inte finns" är ett mer tillfredsställande påstående än "om Gud inte kan detekteras, kanske han är transcendent".

onsdag 8 oktober 2014

Reza Aslan vinklar till det rejält

Vi har nyligen sett religionsvetaren Reza Aslan göra mos av Bill Maher i CNN, vilket The Young Turks kommenterar här. Maher har påstått att många muslimer delar en uppfattningen med Islamska Staten att uttryck för vissa avvikande uppfattningar gör att man förtjänar döden, något som givetvis bör kommenteras. Min kommentar handlar om politisk islam, och berör inte den vetenskapliga sidan. Aslan är en mycket kunnig person, men demonstrerar själv sin bias när han bemöter Mahers påståenden. Hemant Mehta publicerar på sin blogg en artikel författad av Muhammad Syed och Sarah Haider som förhåller sig till Aslans kritik som riktas mot Maher, och ett par av punkterna är så pass anmärkningsvärda att det är svårt att bortse ifrån Aslans religiösa bias.

Vid 1:36 hävdar Aslan att kvinnlig omskärelse inte är ett muslimskt problem, utan ett afrikanskt problem. Aslan styrker detta genom att hänvisa till kristna länder i Afrika där kvinnlig omskärelse förekommer. Eritrea har fler kristna invånare än muslimska, och där finns stora problem. Även i Etiopien finns större procentuell andel könsstympade kvinnor än det finns muslimer. Till Aslans försvar, så är problemet mer väldokumenterat i Afrika (Unicef), men Syed och Haider påpekar att fenomenet även förekommer utanför, med stöd av Hadith. Jag anser inte att stödet i Koranen behöver pekas ut, eftersom monoteistisk religion som inte förhåller sig till Koranen kan komma in i samma negativa religiösa och kulturella yttranden. Kvinnlig könsstympning förekommer i korrelation med bl.a. islam och kristendom, utan att den korrelationen är exklusiv. Men jag vill fria Afrika. Att påstå att detta fenomen är specifikt afrikanskt är helt enkelt fel. Att påstå att problemet inte har med islam att göra är också fel, även om man erkänner faktumet att problemet inte är exklusivt kopplat till islam.

Aslan upprepar ett par gånger att muslimska länder har valt sju kvinnor som statsöverhuvud, först vid 2:24, vilket givetvis är utmärkt. Syed och Haider anser att det finns klaner som vill hålla maken inom familjen, vilket jag själv inte kan kommentera. Men i svaret (efter en motfråga) så kommer han in på att Indonesien, Malaysia, Bangladesh och Turkiet är "fria och öppna samhällen för kvinnor" (dock inte Iran eller Saudiarabien), vilket avslöjar en kulturell skillnad mellan mig och Reza Aslan. Syed och Haider påminner om Indonesiens sharialagar, om Malaysia som har dubbla rättsystem, och så vidare.

Det råder inga tvivel om att Reza Aslan är skicklig, och han satte verkligen Bill Maher på plats. Men det är tyvärr lika tydligt att Aslan inte syftar till att framställa sin egen religion på ett objektivt sätt. Aslans insats var slagkraftig, men jag skulle vilja se ett klanderfritt bemötande av Mahers påstående om "många muslimer". Och till detta har vi den vetenskapliga sidan av religionen i fråga. För trots att Koranen inte betraktas som en vetenskaplig bok, så påstås informationen presenteras i ett format som liknar vetenskapliga referenser. Detta gäller både naturvetenskap och humaniora, men det är ett annat ämne.

Uppdatering 2014-10-13: Reza Aslan är ohederlig.

söndag 5 oktober 2014

Hur klokt är det att ha Jesus som förebild?

I samband med att Alice Bah Kuhnke blivit både kulturminister och demokratiminister, med ansvar för statliga anslag till församlingar, uppmärksammade jag igår hennes mindre nogräknade uttalande om att ge tionde. Till tidningen Dagen säger hon att hon har Jesus som förebild i alla sina val. För den som läst Bibeln är detta helt obegripligt. Med tanke på att Bibeln framställer Jesus som en manipulativ sektledare, är personkulten kring Jesus en varningssignal att det kritiska tänkandet är satt ur spel. Vi pratade lite skämtsamt om Jesus som förebild i dagens avsnitt av podcasten Radio Houdi, avsnitt 100.

lördag 4 oktober 2014

Alice Bah Kuhnke är kanske inte den vassaste ministern

Alice Bah Kuhnke bjuder på sin bästa sida i en intervju av Tidningen Dagen, som påvisades för mig av Philip Wildenstam. Intervjun är inspelad i samband med eftersnacket efter Dagens satsning "G som i Gud" år 2009. Så här säger hon när hon får chansen att prata fritt in i kameran:

Foto: Olof Holdar

"Jag tyckte vi pratade alldeles för lite om, 1) Jesus återkomst. Varför pratar vi inte om det? Är det, så här, helt omodernt? Är det bara jag som lever kvar i, så här, gammal tid? Är de, så här, värdekonservativt? Men så här, Jesu återkomst. Tionde! Vart tog det vägen? He he. Ger vi inte tionde längre? Jag tycker vi ska öka till ett tjugonde? Asså kom igen! Världen och Sverige behöver oss. Öh, tionde, Jesu återkomst... [Ohörbart] söndagsskolor! Vi måste våga prata med våra barn om andlighet, om värderingar... Eh, söndagsskolor. Ja."

Utan att svara på varför "vi" inte ger var tionde längre, så kan jag nämna att det inte varit obligatoriskt sedan 1500-talet, och mest är en sektgrej idag. Och förresten, en tjugondel är mindre än en tiondel. Sådant kan vara bra att veta. Håll gärna utkik efter kommande avsnitt 100 av Radio Houdi som släpps imorgon (2014-10-05) där vi pratar mer om uttalanden från Alice Bah Kuhnke.

Uppdatering 2014-10-05: Här finns ett klipp från Radio Houdi.

Läs gärna Jessica Schedvins korta kommentar.

IS-sympatier i nya regeringen

Är det något vi har lärt oss att vi kan lita på, så är det att Miljöpartiet organiserar galenskap och Socialdemokraterna flirtar med politisk monoteism. Miljöpartisten Mehmet Kaplan är före detta talesperson för Sveriges muslimska råd, som enligt Expressen (januari 2014) konspirerat med Socialdemokraternas Broderskapsrörelse om politiskt förtroende.

Och nu har Kaplan förärats med posten som stadsutvecklingsminister. Jag vill vara mycket tydlig med att jag inte bryr mig speciellt mycket om var de religiösa sympatierna finns - jag försvarar mångfalden - men att jag är extremt förfärad över Kaplans syn på militant politisk islamism. Stefan Olsson rapporterar från en konferens om rasism från juli i år:

"En av talarna var Mehmet Kaplan från Miljöpartiet. En annan var integrationsminister Erik Ullenhag. Ullenhag hade inte möjlighet att delta i seminariet förrän efter ungefär halva tiden hade gått. Till en början höll han en mycket låg profil. Men sen sa han att det kunde vara på sin plats att kasta ut en brandfackla.

Islamofobi är ett äkta problem i samhället, förklarade han, men så är också hedersrelaterat våld och jihadister som åker från Järvafältet i Stockholm för att delta i inbördeskriget i Syrien.

Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Mehmet Kaplan tog då till orda och förklarade att detta inte var något att vara orolig över. Det var inte konstigare än att det fanns svenskar som deltog som frivilliga i finska vinterkriget."

Alltså, inget att oroa sig för, inte konstigare än frivilliga i finska vinterkriget, inga invändningar. Inget som Miljöpartiet eller Socialdemokraterna kan ta sig för, förvånar mig längre. Men att man betraktar det som så viktigt att försvara religion, att man slätar över terrorism i processen, borde vara extremt förfärande, inte bara oss sekulära.

Uppdatering 2014-10-06: I dagens P1 Morgon rörde sig Kaplan från att "den här bloggaren" (Stefan Olsson) har tagit citatet ur sitt sammanhang till att rakt ut säga att han inte uttryckt sig så som Olsson hävdar. Kaplan menar alltså att Olsson ljuger. Kanske dags för Kaplan att ta en time out?

Uppdatering 2014-10-06: Stefan Olsson kommenterar intervjun från i morse.

fredag 3 oktober 2014

Lama änglar

Påven Franciskus tror att varje person har en skyddsängel, och att dessa gör sig märkta genom tips om hur olika beslut ska fattas. Richard Dawkins påpekade detta på Twitter, vilket ledde Ricky Gervais till följande slutsats: När en präst utsätter ett barn för sexuella övergrepp är två skyddsänglar närvarande, utan att någon ingriper.