Hem      |      Om      |     RSS     |      YouTube      |      Twitter      |      Podcast      |     Hall of fame     |      Länkar

onsdag 29 januari 2020

En liten invändning mot uttalandet om slöja på barn

Förbundet Humanisterna har gjort ett officiellt uttalande om sin hållning i frågan om slöja på barn, och överlag tycker jag att man har gjort ett bra jobb! Jag håller med om det mesta som sägs, och jag landar i samma slutsats: Man kan inte förbjuda allt man ogillar. Det stämmer, men jag saknar en del aspekter i frågan, särskilt med tanke på att vi redan är på god väg att förbjuda uttryck vi inte gillar.

Först och främst vill jag påminna om att symboler har betydelse. För en priviligierad svensk är slöjan något fint och exotiskt från svunna tider som på nytt populariserats av Den islamska revolutionens väktares armé sedan Iran i slutet på 70-talet blev "Islamiska republiken Iran".
Vad gäller slöjan som symbol så kränker både slöjtvång och slöjförbud barnets rätt till religions- och övertygelsefrihet, eftersom båda innehåller tvång.
Det finns ett fall från 2018 där en man fälldes för att ha målat ett hakkors på sin hund. Jag är inte för förbud av hakkors heller, speciellt inte sedan jag fick min första hinduistiske vän, men poängen är att man mycket väl kan förbjuda sådant man inte gillar om man tar hänsyn till vad olika symboler representerar.

Så när får hunden sin uttrycksfrihet och när får skolflickor sin? Jag skulle säga att var sak har sin plats. Barn är formbara, och det är inte speciellt svårt att sätta upp ett påbud om hur man ska (eller inte ska) klä sig i skolan, vilket t.ex. skulle kunna innefatta att huvudet är bart, utan att man kränker barnets rätt att uttrycka religion, eftersom detta påbud endast gäller under skoltid i skolan. Det är inte konstigare än att hunden får ge uttryck för sina nazistsympatier när han är hemma. Men så länge vi kan acceptera att symboler bär på värderingar, är det inte självklart lämpligt att man manifesterar allt alltid. Detta är Karl Poppers toleransparadox.

Men med denna lilla invändning yttrad, vill jag påminna om att jag delar slutsatsen: Man kan inte förbjuda allt man ogillar, och något slöjförbud vill jag inte förespråka. Möjligtvis ett påbud om hur man ska eller inte ska klä sig under den tid man är i skolan, eftersom man då är bland andra människor, t.ex. de som flytt Den islamska revolutionens väktares armé.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar