fredag 18 januari 2019

En kort kommentar om två statliga övergrepp mot folket

David Eberhard har skrivit en bok, Det stora könsexperimentet, där en inläsare förvanskade innehållet så att den skulle passa hans egna agenda. Postmodernism, som är en rimlig inriktning inom konsten, är inom epistemologin helt förkastlig, vilket Eberhard mycket väl vet. Men det slumpade sig så att det statliga förlag som gav ut boken som talbok, har en inläsare anställd som lät sitt vurmande för postmodernismen korrumpera honom till den grad att han på eget initiativ infogade sin agenda i Eberhards bok. Han kompletterade med egna kommentarer. Tanken på ett sanningsministerie ligger inte långt borta, men tack och lov drog förlaget tillbaka den felaktiga inläsningen. Vi kan bara hoppas att allmänheten även framöver är på sin vakt när staten hanterar litteratur, för i t.ex. Vänsterpartiet är detta övergrepp helt rimligt.

Och så vill jag nämna att statlig media definierar "normalbegåvad" efter läshastigheten. Har man läs- och skrivsvårigheter eller t.ex. något annat fysiskt handikapp, får man sin intelligens avfärdad. Personligen känner jag många som rent objektivt kan benämnas som intelligenta, trots att de av olika anledningar inte kan läsa speciellt fort. Denna gång kan jag åtminstone inte beskylla SVT för att vara politiskt korrekta. Alltid något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar